Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Kraczkowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1055
200711
200311
2002211
2001413
200022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1055
200711
200311
200222
2001422
200022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1055
200711
200311
200222
2001422
200022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
200711
200311
200222
200144
200022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1019
200711
200311
200222
200144
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1019
200711
200311
200222
2001413
2000221
 • Charakterystyka rud darniowych ze ścian jednonawowego kościoła na Ostrowie Lednickim[Characteristics of bog iron ores from walls of one-nave church in Ostrów Lednicki island] / Izabela KRACZKOWSKA, Grzegorz RZEPA // W: Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski : przewodnik LXXI zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego / red. Julita Biernacka, Janusz Skoczylas. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe S. C., 2000. — ISBN10: 83-88163-38-8. — S. 278–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction / Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Izabela KRACZKOWSKA, Bożena GOŁĘBIOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník, s. 10–11. — Abstrakt referatu z: Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 8. a 9. apríla 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $Fe-Mn$ mineralization on the Middle-Upper Jurassic boundary in Zalas near Cracow (S Poland) / B. GOŁĘBIOWSKA, G. RZEPA, I. KRACZKOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 8. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kawałkowe odmiany rud darniowych jako materiały budowlane i przykłady ich zastosowań z terenu PolskiLump varieties of bog iron ores as building materials and examples of their application in Poland / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 454–463. — Bibliogr. s. 462–463, Abstr.. — Abstrakt W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lump bog iron ores as a historical building material in Wielkopolska and Ziemia Lubuska regions, Poland / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník, s. 19–20. — Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mineral forms of sulphur in lignite of the “Bełchatów” deposit / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta STACHURA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník, s. 19. — Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Piaskowcowe elementy zdobnicze w historycznym budownictwie Wielkopolski[Sandstone decorative elements in the historic buildings of Wielkopolska] / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK // W: Kamień architektoniczny i dekoracyjny : materiały konferencji naukowej : Kraków, 23–24 września 2003 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Złóż Surowców Skalnych. — Kraków : AGH WGGiOŚ ZZSS, 2003. — ISBN10: 8388927051. — S. 93–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Preliminary studies on chemical and phase composition of bricks and mortars form historic church buildings in Wielkopolska (Central Poland) / KRACZKOWSKA I. // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 24–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Siarka w osadach ilasto-piaszczystych pochodzących z nakładu węgla brunatnego złoża „Bełchatów” – analiza ilościowa i charakter mineralnySulphur in clayey-sandy sediments in the overburden of the lignite „Bełchatów” deposit – quantitative analysis and mineral character / Katarzyna GÓRNIAK, Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta STACHURA, Tadeusz SZYDŁAK // W: XXIII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski : materiały : Kraków, 12–13 kwietnia 2000 / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica ; Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2000. — ISBN10: 83-903696-5-6. — S. 43–46. — Bibliogr. s. 45–46, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skład mineralny oraz właściwości fizykochemechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskichMineral composition and physico-mechanical properties of the lump bog iron ores used in historical buildings in Poland / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 vol. 49 nr 12, s. 1147–1156. — Bibliogr. s. 1156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: