Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Waszkielewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 241, z ogólnej liczby 243 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułAnalìz efektivnostì peretvorennì formi ìnformacìï v sistemah koduvannâ Galua
  AutorzyL. B. PETRYSHYN, W. WASZKIELEWICZ
  ŹródłoMetodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j uŝìl'nennâ ìnformacìï : tezi dopovìdej peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : m. Vìnnicâ, Ukraïna 15–17 travnâ 2007 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni [etc.]. — Vìnnicâ : VNTU, 2007. — S. 14–15
2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliz social'nyh aspektov innovacionnogo razvitiâ promyšlennyh kompanij na osnove matematičeskoj teorii katastrof
  AutorzyElena V. Sorokina, Konstantin F. Koval'čuk, Dmitrij Ê. Kozenkov, Wiesław WASZKIELEWICZ, Aneta Madyda
  ŹródłoZarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 105–117
3
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza ABC w działalności przedsiębiorstw
  AutorzyUrszula Kuźnicka-Kubat, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : X konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 czerwca 2002 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — S. 370–373
4
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza eksportu i importu wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1993–1999
  AutorzyBogdan RĘBIASZ, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 14–16 czerwiec 2000 / red. nauk. Jan Mróz ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo WMiIM PCz, 2001. — S. 379–385
5
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza korzyści wprowadzenia systemów wspomagania zarządzaniem utrzymania ruchu
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ, N. P. Kozenkova
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 31–34
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza zjawiska sezonowości w sterowaniu zaopatrzeniem stalowni
  AutorzyEwa Staniewska, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 953–958
7
 • [referat, 2005]
 • TytułArchitektura systemu ERP (systemu Cisco)
  AutorzyAlicja Żarowska, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 405–409
8
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania marketingowe w kształtowaniu programu produkcji huty
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ, Ryszard Budzik, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : VI konferencja naukowo-techniczna / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 1998 [wyd. 1999]. — S. 244–248
9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułBadanie marketingowe odbiorców gazu w aglomeracji krakowskiej
  AutorzyMateusz WIERNEK, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoMarketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 104–115
10
 • [referat, 2002]
 • TytułBanner jako podstawowe narzędzie reklamy internetowej
  AutorzyWASZKIELEWICZ W., Kisiołek A.
  ŹródłoEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 2 : Pt. 2, Informatyka i modelowanie matematyczne : Information processing and mathematical modeling / red. nauk. Zdzisław Cięciwa ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 171–184
11
 • [referat, 2002]
 • TytułBilanse złomu w Polsce
  AutorzyBogdan RĘBIASZ, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 czerwiec 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2002. — S. 366–374
12
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułCechy marketingu przemysłowego wynikające z charakterystycznych zachowań nabywców instytucjonalnych
  AutorzyWiesław WASZKIELEWICZ, Ewa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoZarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 401–406
13
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułComparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost method
  AutorzyBożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA
  ŹródłoNowoczesne metody i techniki w zarządzaniu / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 71–80
14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułCzynniki kształtowania lojalności wobec marki
  AutorzyHonorata Howaniec, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoWspółczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 39–47
15
 • [referat, 2002]
 • TytułDistribution logistics of industrial products on the Polish market
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoLRN 2002 : Logistics Research Network : 7th annual conference, 4th to 6th September 2002, Birmingham : conference proceedings / ed. John Griffiths, Fred Hewitt, Paul Ireland ; The Institute of Logistics and Transport. — Corby, Northants : Institute of Logistics and Transport, 2002. — S. 235–240
16
 • [referat, 2006]
 • TytułDoskonalenie procesów wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoZarządzanie w przedsiębiorstwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 28 czerwca – 1 lipca 2006, Cz. 2 / red. nauk. Ryszard Budzik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Częstochowa : [PCz], 2006. — S. 176–179
17
 • [referat, 2006]
 • TytułDynamika produkcji wyrobów hutniczych w Polsce w ostatnich latach
  AutorzyManuela Konstanciak, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoNowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : VII międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa 2 czerwca 2006 r. / pod red. Henryka Dyi i Lecha Szecówki ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PC. — Częstochowa : Wydawnictwo PC, 2006. — S. 265–268
18
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEfektywność kontroli operacyjnej w polskich zakładach ubezpieczeń
  AutorzySławomir Chwierut, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 215–226
19
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEkonomičeskaâ bezopasnost' kak ograničivaûŝij faktor strategii razvitiâ predpriâtiâtiâ
  AutorzyD. E. Kozenkov, A. B. Kniga, Wiesław WASZKIELEWICZ, Honorata Howaniec
  ŹródłoMetodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 153–170
20
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułElasticity and enterprise management optimality systems
  AutorzyKonstantin F. Kovalchuk, Dmytro E. Kozenkov, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoInformation technologies in economics and innovative management / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — S. 84–100
21
 • [referat, 2008]
 • TytułElastyczność nowoczesnych systemów wytwarzania
  AutorzyKamil CZAJKA, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — S. 199–202
22
 • [referat, 2001]
 • TytułE-mail marketing
  AutorzyWiesław WASZKIELEWICZ, Artur Kisiołek
  ŹródłoTeoria i praktyka zarządzania : III [trzecia] międzynarodowa koferencja naukowa : Kraków, 28–29 września 2001 roku : materiały konferencyjne / red. Rafał Pajda, Wiesław Waszkielewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH. WZ, 2001. — S. 159–167
23
 • [monografia, 2014]
 • TytułEtyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami : monografia
  Autorzyred. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław WASZKIELEWICZ
  DetailsBielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. — 275 s.
24
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułFormirovanie konkurentnyh strategij predpriâtiâ v period globalizacii mirovoj ekonomiki
  AutorzyK. F. Koval'čuk, L. I. Ûrčišina, D. E. Kozenkov, Wiesław WASZKIELEWICZ, Honorata Howaniec
  ŹródłoUwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz ; ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2013. — S. 33–47
25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułFormirovanie modeli upravleniâ zatratami metallurgičeskogo predpriâtiâ
  AutorzyI. A. Šapiro, KF. Koval'čuk, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoZarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — S. 285–304