Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Wacławik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8401-5688 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7091f7878c28a04738dbf3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza modułowa systemów organizacyjnych
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2001 R. 52 nr 3, s. 17–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2007]
 • TytułBariery stosowania zarządzania strategicznego informacjami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 276–281
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • TytułChronometraż jako tradycyjna i współczesna technika organizatorska
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoOd tradycji do współczesności : współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego / red. nauk. Anna Kosieradzka, Danuta Rojek. — Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018. — S. 91–101
 • słowa kluczowe: wydajność pracy, chronometraż, mierzenie czasu pracy, stabilność procesu, zmienność procesu

  keywords: work efficiency, time study, measuring the time of the work, process stability, process variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2021]
 • TytułCombating SARS-CoV-2 pandemic in the top cable manufacturer in Poland
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoProceedings of the 37textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — S. 10425–10430
 • keywords: human resources, pandemic, cable industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2012]
 • TytułGeneza, istota i zastosowanie metody MOST
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInnovations in the cable industry
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoOrganisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 271–285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułKryzys metody 5S i sposoby jego pokonania
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoNauka-biznes-gospodarka: kierunki współpracy [Dokument elektroniczny], Vol. 1 / pod red. Joanny Dudy, Tomasza Bernata. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2020. — S. 13–24
 • słowa kluczowe: 5S, grywalizacja, propozycje usprawnień

  keywords: 5S, gamification, improvement suggestions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 1998]
 • TytułLa gestion de l'information dans les enterprises françaises implantées en Pologne
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoLéxpérience de la République Slovaque et des autres pays d'Europe Centrale dans la transition vers une économie de marché : actes de la quatrieme conference intenationale de reseau PGV : Bratislava, 14–16 mai 1998 / Université d'Économie de Bratislava [et al.]. — Bratislava : Édition EKONÓM, 1998. — S. 62–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułManagement polonais et management français : la gestion de l'information : une problématique interculturelle
  AutorzyClaude Martin, Łukasz WACŁAWIK
  ŹródłoDirection et Gestion : La Revue des Sciences de Gestion. — 1999 no. 175–176, s. 9–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułManagement polonais vs management français : la gestion de l'information : une problématique interculturelle
  AutorzyClaude Martin, Łukasz WACŁAWIK
  ŹródłoReštrukturalizácia slovenských podnikov v podmenkach medzinárodnej integrácie : zbornik : VEGA 1/5114/98 / Kita Joroslav ; Ekonomická Univerzita v Bratislave. Obchodná Fakulta. — Bratislava : Vydavatelśtvo EKONÓM, 1999. — S. 153–170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMary Barnett Gilson (1877–1959) – prekursor zarządzania zasobami ludzkimi
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2016 nr 8, s. 28–33
 • keywords: HRM, pioneers of management, women in management, employee adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMetoda „5S”
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK, Paweł FILIPOWICZ
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2001 R. 52 z. 5, s. 26–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMetoda {em Business Dynamic Reengineering} (BDR)
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2000 R. 51 nr 7, s. 10–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetoda most – geneza i próba zastosowania w zarządzaniu produkcją
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — S. 59–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena skuteczności i usprawnianie procesów pracy poddanych reengineeringowi
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 313–318
 • słowa kluczowe: reinżynieria

  keywords: reengineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułOd badania metod pracy do warsztatu muda : streszczenie
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, process improvement, added value, muda hunting, evolution of management methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułOd badania metod pracy do warsztatu muda
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 93–103
 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, process improvement, added value, muda hunting, evolution of management methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOutsourcing w wywiadzie gospodarczym
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2009 nr 11, s. 58–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułOutsourcing wywiadu gospodarczego
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 121–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2007]
 • TytułPropozycje usprawnień jako narzędzie doskonalenia procesów pracy
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 270–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2007]
 • TytułPropozycje usprawnień – zastosowanie w przemyśle samochodowym
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — S. 335–343
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułPróba zastosowania metody MOST w zarządzaniu produkcją
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoWspółczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 104–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [recenzja, 2009]
 • TytułRecenzja książki „Polski przemysł kablowy” pod redakcją Jana Grobickiego. — Bydgoszcz, 2007
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2009 nr 4, s. 88–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułRozwój i stan aktualny dystrybucji francuskiej
  AutorzyŁukasz WACŁAWIK
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2000 nr 7/8, s. 22–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: