Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Wacławik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8401-5688 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7091f7878c28a04738dbf3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem574221417
2021211
20203111
201911
2018321
201722
2016211
20153111
2014422
2013211
201233
201033
2009633
2008211
2007431
200511
2004211
200311
2001312
20006114
1999422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem575034
2021211
202033
201911
201833
201722
201622
2015321
2014431
2013211
201233
2010321
200966
200822
200744
200511
200422
200311
200133
200066
1999422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem57543
2021211
202033
201911
201833
201722
201622
201533
201444
201322
201233
201033
200966
200822
200744
200511
200422
200311
200133
200066
1999422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem5757
202122
202033
201911
201833
201722
201622
201533
201444
201322
201233
201033
200966
200822
200744
200511
200422
200311
200133
200066
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem572928
202122
2020321
201911
201833
201722
201622
2015321
201444
2013211
2012321
201033
2009642
2008211
2007413
200511
200422
200311
200133
200066
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem573918
202122
202033
201911
201833
201722
201622
2015321
201444
2013211
201233
201033
200966
2008211
2007422
200511
2004211
200311
2001321
2000624
19994131
 • Analiza modułowa systemów organizacyjnychModular analysis of organizational systems / Paweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 3, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bariery stosowania zarządzania strategicznego informacjami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwBarriers to implementation business intelligence solutions in middle and small companies / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 276–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chronometraż jako tradycyjna i współczesna technika organizatorskaThe time study - traditional and modern technique of management / Łukasz WACŁAWIK // W: Od tradycji do współczesności : współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego / red. nauk. Anna Kosieradzka, Danuta Rojek. — Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018. — Konferencja pod takim samym tytułem odbyła się 16-17.03.2017 w siedzibie WSB w Dąbrowie Górniczej. — ISBN: 978-83-63370-08-4. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 100-101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wydajność pracy, chronometraż, mierzenie czasu pracy, stabilność procesu, zmienność procesu

  keywords: work efficiency, time study, measuring the time of the work, process stability, process variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Combating SARS-CoV-2 pandemic in the top cable manufacturer in Poland / Łukasz WACŁAWIK // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 10425–10430. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-07-05]. — Bibliogr. s. 10430, Abstr.

 • keywords: human resources, pandemic, cable industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geneza, istota i zastosowanie metody MOSTMOST method – the genesis and attempt to apply in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Innovations in the cable industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 271–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryzys metody 5S i sposoby jego pokonaniaThe crisis of the 5S method and the ways of dealing with it / Łukasz WACŁAWIK // W: Nauka-biznes-gospodarka: kierunki współpracy [Dokument elektroniczny], Vol. 1 / pod red. Joanny Dudy, Tomasza Bernata. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2020. — e-ISBN: 978-83-65766-52-6. — S. 13–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.wydawnictwo-siz.pl/wp-content/uploads/2021/06/Bernat-Nauka-biznes-gospodarka-vol1.pdf [2021-06-14]. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: 5S, grywalizacja, propozycje usprawnień

  keywords: 5S, gamification, improvement suggestions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Management polonais et management français : la gestion de l'information : une problématique interculturelle[Polish management and French management : information management : cross-cultural approach] / Claude Martin, Łukasz WACŁAWIK // Direction et Gestion : La Revue des Sciences de Gestion ; ISSN 1291-2905. — 1999 no. 175–176, s. 9–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Management polonais vs management français : la gestion de l'information : une problématique interculturelle[Polish management and French management : information management : cross-cultural approach] / Claude Martin, Łukasz WACŁAWIK // W: Reštrukturalizácia slovenských podnikov v podmenkach medzinárodnej integrácie : zbornik : VEGA 1/5114/98 = Restructuration des enterprises slovaques dans les conditions de l\'intégration internationale : recueil / Kita Joroslav ; Ekonomická Univerzita v Bratislave. Obchodná Fakulta. — Bratislava : Vydavatelśtvo EKONÓM, 1999. — S. 153–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mary Barnett Gilson (1877–1959) – prekursor zarządzania zasobami ludzkimiMary Barnett Gilson (1877–1959) precursor of human resources management / Łukasz WACŁAWIK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2016 nr 8, s. 28–33. — Bibliogr. s. 32–33, Summ.

 • keywords: HRM, pioneers of management, women in management, employee adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda „5S”The “5S” method / Łukasz WACŁAWIK, Paweł FILIPOWICZ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 z. 5, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metoda {\em Business Dynamic Reengineering} (BDR)Business Dynamic Reengineering (BDR) method / Paweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2000 R. 51 nr 7, s. 10–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda most – geneza i próba zastosowania w zarządzaniu produkcjąMost method – the genesis and attempt to apply in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 59–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena skuteczności i usprawnianie procesów pracy poddanych reengineeringowiDiagnosis and implementation of the labor process reengineering / Łukasz WACŁAWIK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 313–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: reinżynieria

  keywords: reengineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Od badania metod pracy do warsztatu muda : streszczenieFrom work study to muda hunting : abstract / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, process improvement, added value, muda hunting, evolution of management methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Od badania metod pracy do warsztatu mudaFrom work study to muda hunting / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, process improvement, added value, muda hunting, evolution of management methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Outsourcing w wywiadzie gospodarczym[Outsourcing in business intelligence] / Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 11, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Outsourcing wywiadu gospodarczegoOutsourcing of business intelligence / Łukasz WACŁAWIK // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Propozycje usprawnień jako narzędzie doskonalenia procesów pracySystem of suggestions as a tool for labour processes improvement / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Propozycje usprawnień – zastosowanie w przemyśle samochodowymSystem of suggestions as a tool for labour processes improvement in motor industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 335–343. — Bibliogr. s. 343, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próba zastosowania metody MOST w zarządzaniu produkcjąApplication of MOST method in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 104–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Recenzja książki „Polski przemysł kablowy” pod redakcją Jana Grobickiego. — Bydgoszcz, 2007Review of book titled “Polish Cable Industry” edited by Jan Grobicki / Rec. Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 4, s. 88–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozwój i stan aktualny dystrybucji francuskiej[Development and current condition of French distribution] / Łukasz WACŁAWIK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2000 nr 7/8, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozwój rynku kablowego i źródła finansowania postępu technologicznego[Cable market development and sources of the technical progress financing] / Łukasz WACŁAWIK // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wudawnicza Text, 2008. — ISBN: 978-83-60560-32-7. — S. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: