Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Ryś, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5411-8053 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392094

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem35411146
2021413
2017312
20164121
2015312
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
2003431
200211
200111
2000615
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem35332
202144
201733
201644
201533
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
200111
200066
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem35341
202144
201733
201644
201533
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
200111
200066
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3535
202144
201733
201644
201533
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
200111
200066
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem351619
2021431
2017321
201644
2015321
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
200111
200066
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem351718
202144
2017321
201644
2015321
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
2003413
200211
200111
200066
1999221
 • 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego : związki Naczelnika Państwa Polskiego z Akademią Górniczą w Krakowie, Krakowem i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego / Adam RYŚ, Dariusz SALA, Piotr Wierzbicki ; Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 55 s.. — ISBN: 978-83-7783-172-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klientaAnalytical approach to designing customer-oriented distribution channels / Adam RYŚ // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 227–246. — Bibliogr. s. 246, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktówSurvey on reception of planned product obsolescence / Adam RYŚ // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 3, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/10867.pdf

 • słowa kluczowe: badania kwestionariuszowe, planowe postarzanie produktu, cykl życia produktu

  keywords: planned product obsolescence, questionnaire research, product life cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2017.49-19

4
 • Determinanty rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwachDeterminants of new products development / Adam RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diversification strategy as an element of company's marketing policy / Adam RYŚ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doskonalenie procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach przemysłowych[New product development process in industrial enterprises] / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // W: „Problemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach gospodarki rynkowej” : temat konkursowy : „Przedsiębiorstwo u progu nowego tysiąclecia” : VIII międzynarodowe sympozjum naukowe : Lublin 11–12 maja 2000 / kol. red. Bogumił Miksza. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000. — ISBN10: 83-88110-07-1. — S. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dystrybucja i sprzedaż produktów przemysłowych na rynkach Polski i Europy Zachodniej[Industrial products distribution and sale at the Polish and West Europe markets] / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń Jaszowiec–Częstochowa 1999 / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 12). — ISBN10: 83-87745-65-0. — S. 248–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Etnograficzne badania marketingowe jako szczególny przypadek jakościowych badań marketingowychEthnographic marketing research as a special kind of qualitative marketing research / Adam RYŚ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1203–1210. — Bibliogr. s. 1210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kierunki rozwoju produktu jako element strategii marketingowej przedsiębiorstwa[Directions of product development as an element of company's marketing strategy] / RYŚ Adam // W: 21. międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 8–9 maja 2000. T. [5], Zarządzanie i marketing = 21\textsuperscript{th} international scientific symposium of students and young research workers / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ], [2000]. — ISBN10: 83-85911-46-4. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Marketing partnerski – nowoczesne podejście do kształtowania stosunków z klientami na rynku dóbr przemysłowychRelationship marketing – new approach of developing the long-term relations with industrial buyers / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 367–374. — Bibliogr. 373–374, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Odezwa Władysława Sieńki – Prezesa Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie[Appeal of Władysław Sienko - Chairman of Polish Teachers Union Board in Kraków] / Adam RYŚ, Piotr Wierzbicki // W: Tajna Organizacja Nauczycielska : działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945 / red. Wojciech Panek, [et al.] ; red. merytoryczny Piotr Wierzbicki ; Związek Nauczycielstwa Polskiego, Rada Uczelniana ZNP w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2021. — ISBN: 978-83-7783-119-9. — S. 17–20. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Planowane postarzanie produktów - analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiegoBuilt-in obsolescence of products - an analysis of the phenomenon in the context of european legislation / Adam RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2015 R. 61 nr 6, s. 142–151. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, ekologia, planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: environmental protection, ecology, planned (built-in) obsolescence of products, European Union law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Planowane postarzanie produktów - wyniki badań pierwotnychPlanned product obsolescence - outcomes of field research / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 1, s. 83–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej, badania kwestionariuszowe

  keywords: planned product obsolescence, European Union law, questionnaire surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/18998658.1199363

15
 • Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiskaPlanned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: planned product obsolescence, European Union law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badań[Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badańPlanned product obsolescence – outcomes of research / Adam RYŚ // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — ISBN: 978-83-7464-876-9. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 481, Streszcz.. — Afiliacja Autora s. 498

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problemy związane z przeprowadzaniem jakościowych badań marketingowychProblems associated with conducting quantitative marketing research / Adam RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowegoPromotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18–19], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadkuThe importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Search engine promotion as an Internet marketing tool / Adam RYŚ // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 253–267. — Bibliogr. s. 266–267, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Segmentacja rynku produktów przemysłowych jako podstawa formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego[Industry products market segmentation as the basic of casting of industry company marketing strategy] / Wiesław WASZKIELEWICZ, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Ryszard Budzik // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń Jaszowiec–Częstochowa 1999 / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 12). — ISBN10: 83-87745-65-0. — S. 266–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • \emph {Service-dominant logic} : koncepcja rozwoju oraz transformacji marketingu\emph {Serive-dominant logic} : method in development and transformation of marketing / Adam RYŚ, Kinga Majko // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Piotr Litwa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-83-65173-64-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-65-2. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tablicowa architektura systemów ekspertowych i możliwość jej zastosowania w zarządzaniu logistycznym[The blackboard architecture of expert systems and possibility of its application in logistic managements] / Dariusz SALA, Adam RYŚ // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. = Total logistic management / red. nauk.  Lech A. Bukowski. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 257–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tablicowa architektura systemów ekspertowych i możliwość jej zastosowania w zarządzaniu logistycznym[The blackboard architecture of expert systems and possibility of its application in logistic managements] / Dariusz SALA, Adam RYŚ // W: TLM 2003 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2003. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Kształtowanie kosztów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: