Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Ryś, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5411-8053

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem223676
2017312
20164121
2015312
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
2003431
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22211
201733
201644
201533
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2222
201733
201644
201533
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
201733
201644
201533
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22139
2017321
201644
2015321
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
200344
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22139
2017321
201644
2015321
201311
201211
201111
200911
200811
200711
200411
2003413
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego : związki Naczelnika Państwa Polskiego z Akademią Górniczą w Krakowie, Krakowem i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego / Adam RYŚ, Dariusz SALA, Piotr Wierzbicki ; Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 55 s.. — ISBN: 978-83-7783-172-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klientaAnalytical approach to designing customer-oriented distribution channels / Adam RYŚ // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 227–246. — Bibliogr. s. 246, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktówSurvey on reception of planned product obsolescence / Adam RYŚ // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 3, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/10867.pdf

 • słowa kluczowe: cykl życia produktu, badania kwestionariuszowe, planowe postarzanie produktu

  keywords: planned product obsolescence, product life cycle, questionnaire research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2017.49-19

4
 • Etnograficzne badania marketingowe jako szczególny przypadek jakościowych badań marketingowychEthnographic marketing research as a special kind of qualitative marketing research / Adam RYŚ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1203–1210. — Bibliogr. s. 1210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Planowane postarzanie produktów - analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiegoBuilt-in obsolescence of products - an analysis of the phenomenon in the context of european legislation / Adam RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2015 R. 61 nr 6, s. 142–151. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, ekologia, planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: environmental protection, ecology, planned (built-in) obsolescence of products, European Union's law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Planowane postarzanie produktów - wyniki badań pierwotnychPlanned product obsolescence - outcomes of field research / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 1, s. 83–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej, badania kwestionariuszowe

  keywords: planned product obsolescence, European Union law, questionnaire surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/18998658.1199363

8
 • Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiskaPlanned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: planned product obsolescence, European Union law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badań[Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badańPlanned product obsolescence – outcomes of research / Adam RYŚ // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — ISBN: 978-83-7464-876-9. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 481, Streszcz.. — Afiliacja Autora s. 498

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy związane z przeprowadzaniem jakościowych badań marketingowychProblems associated with conducting quantitative marketing research / Adam RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowegoPromotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18–19], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadkuThe importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Search engine promotion as an Internet marketing tool / Adam RYŚ // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 253–267. — Bibliogr. s. 266–267, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • \emph {Service-dominant logic} : koncepcja rozwoju oraz transformacji marketingu\emph {Serive-dominant logic} : method in development and transformation of marketing / Adam RYŚ, Kinga Majko // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Piotr Litwa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-83-65173-64-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-65-2. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Tablicowa architektura systemów ekspertowych i możliwość jej zastosowania w zarządzaniu logistycznym[The blackboard architecture of expert systems and possibility of its application in logistic managements] / Dariusz SALA, Adam RYŚ // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. = Total logistic management / red. nauk.  Lech A. Bukowski. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 257–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tablicowa architektura systemów ekspertowych i możliwość jej zastosowania w zarządzaniu logistycznym[The blackboard architecture of expert systems and possibility of its application in logistic managements] / Dariusz SALA, Adam RYŚ // W: TLM 2003 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.] : CID Ltd. Spółka z o. o., 2003. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Kształtowanie kosztów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Tajna Organizacja Nauczycielska : działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945[Secret Teachers' Organization : activity of Polish Teachers Union during nazi occupation 1939–1945] / red. Wojciech Panek, Adam RYŚ, Dariusz SALA ; red. merytoryczny Piotr Wierzbicki ; Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, cop. 2016. — 183 s., 1 k. złoż.. — Bibliogr. w postaci przypisów. — ISBN: 978-83-65124-42-5. — Mapę Tajnego Nauczania w Krakowie sporządził Jerzy Duda, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktuCreating value in manufacturing industry vs. planned product obsolescence / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335. — Bibliogr. s. 333–334, Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: wartość, planowe postarzanie produktu

  keywords: planned product obsolescence, value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ reklamy na etap wprowadzenia nowego produktu na rynek[The influence of advertising on the introduction stage of a new product on the market] / Adam RYŚ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : X konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 czerwca 2002 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 30). — ISBN10: 8387745812. — S. 342–347. — Bibliogr. s. 347, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Współpraca przedsiębiorstw z agencjami badań rynku w warunkach polskichCooperation between factories and agencies of marketing research in Polish conditions / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 236–242. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie marketingowych badań jakościowych w procesie projektowania nowego produktuUse of marketing research in bringing new product into market / A. RYŚ, D. SALA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 32). — ISBN10: 8387745960. — S. 292–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: