Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Wojanowska, mgr inż.

wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem142651
2002312
20014121
20003111
1999413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14752
2002312
200144
2000312
1999413
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14113
200233
200144
200033
1999413
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
200233
200144
200033
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1414
200233
200144
200033
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14113
200233
2001413
200033
1999441
 • Coal-mine and metallurgy industry restructuring in Poland towards the European Union access / Tomasz DZIUBIŃSKI, Joanna WOJANOWSKA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Economic and environmental \emph{`pros'} and \emph{`cons'} of organising winter olympic games in protected areas – case of Zakopane 2006 / Joanna WOJANOWSKA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 309–313. — Bibliogr. s. 313

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekoturystyka a rozwój zrównoważonyEcotourism and sustainable development / Joanna WOJANOWSKA // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 131–158. — Bibliogr. s. 156–158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Environmental education in orienting quality managers towards environmental excellence / J. WOJANOWSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 46–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European intregration for better quality of environment and human life : proceedings of the international conference : Cracow, Poland, 15th–16th September, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Harmonizacja polskich instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska z instrumentami Unii EuropejskiejHarmonisation of economic instruments for the environment protection in Poland with EU requirements / Joanna WOJANOWSKA // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Instrumenty rynkowe a zarządzanie zrównoważoną turystyką[Economic instruments within sustainable tourism management] / Joanna WOJANOWSKA // W: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Czai ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Oddział Polski ; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo I-BIS, 2002. — (Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” ; ISSN 1506-5618 ; nr 29). — Praca zawiera referaty z konferencji naukowej zorganizowanej przez KEE AE im. Oskara Langego : Jugowice 22–24 luty 2002. — S. 441–454. — Bibliogr. s. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspectives of agrotourism in Poland / Joanna WOJANOWSKA // W: 64\textsuperscript{th} EAAE–Seminar : Papers of the 64\textsuperscript{th} seminar of the European Association of Agricultural Economists: “Co-operative strategies to cope with agri-environmental problems” : Berlin, October 27–29, 1999. — [Berlin : Humboldt University], [1999]. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strategiczne aspekty w zarządzaniu odzyskiwaniem produktuStrategic aspects in product recovery management / Joanna WOJANOWSKA // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 180–192. — Bibliogr. s. 192, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Total quality management and environmental excellence in the scope of environmental management / Joanna WOJANOWSKA // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Turystyka a środowisko naturalne w rozwoju zrównoważonym[Tourism and natural environment within the sustainable development] / Joanna WOJANOWSKA // W: Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 2, Wdrażanie / pod red. Franciszka Piontka. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2001. — ISBN10:  8388771086. — S. 256–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Umwelt- und Ökonomischeaspekte der BergbaurestrukturierungŚrodowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa = [Environmental and economic aspects of mining restructuring] / pod red. nauk. Leszka PREISNERA ; zespół aut.: Andreas Bull, Klaus-Ruthard Frisch, Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA, Heinz Eckart Klingelhöfer, Manfred Jürgen Matschke, Xenia Matschke, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER, Rolf Schwinn, Joanna WOJANOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — 272 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Vorschläge Neuer Umweltschutzmaßnahmen in PolenPropozycje nowych możliwości ochrony środowiska w Polsce = [New possibilities for environmental protection in Poland] / Joanna WOJANOWSKA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 233–238. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wielonarodowe korporacje a zrównoważony wzrostMultinational corporations and sustainable growth / Joanna WOJANOWSKA // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 206–212. — Bibliogr. s. 212, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska[Selected problems on the natural resources management] / pod red. nauk. Rafała PAJDY ; zespół aut.: Władysław KASPRZYK, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Krzysztof POSŁUSZNY, Leszek PREISNER, Tadeusz RATAJCZAK, Stanisław SZYDŁO, Joanna WOJANOWSKA, Wiesław Ziębla, Danuta ŻYCHOWICZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — 192 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — Bibliogr. przy rozdz. oraz na s. 183-190. Indeks. — ISBN10: 83-916384-2-1. — Streszcz., spis treści i wstęp także w jęz. ang.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: