Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Talar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Application of genetic algorithms for identification of rheological and friction parameters in copper deformation processes
2
 • Application of the artificial neural network to prediction of cooling time of coils of cold rolled sheets
3
 • Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process
4
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process
5
 • Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metalurgist's point of view
6
 • Data mining methods – application in metallurgy
7
 • Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting process
8
 • Filtering of industrial data using the artificial neural networks
9
 • Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis
10
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowych
11
 • Mathematical processing of thermomagnetic curves
12
 • Metody eksploracji danych (data mining) – zastosowanie w metalurgii
13
 • Modelowanie chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji
14
 • Modelowanie emisji $NO_{x}$ w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnych
15
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
16
 • Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedzi
17
 • Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister
18
 • Pozyskiwanie nowej wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 2, Reguły asocjacyjne
19
 • Prognozowanie czasów chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych dla potrzeb planowania produkcji w walcowni blach na zimno
20
 • The possibilities of the clustering method application in analysis of multidimensional data obtained from real industrial process
21
 • Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do optymalizacji zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi
22
 • Zastosowanie dynamicznych sieci neuronowych do modelowania procesu wytopu miedzi w piecu zawiesinowym
23
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do przewidywania czasów chłodzenia kręgów blach w piecach kołpakowych
24
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelowaniu procesu wytopu miedzi
25
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi w aspekcie generowania odpadów