Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Talar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • An expert system for selection of material and production technology in cold-rolling mill
2
 • Application of genetic algorithms for identification of rheological and friction parameters in copper deformation processes
3
 • Application of the artificial neural network to prediction of cooling time of coils of cold rolled sheets
4
 • Application of the optimisation techniques based on genetic algorithms to the design and identification of process parameters
5
 • Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process
6
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process
7
 • Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metalurgist's point of view
8
 • Data mining methods – application in metallurgy
9
 • Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting process
10
 • Filtering of industrial data using the artificial neural networks
11
 • Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis
12
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowych
13
 • Mathematical processing of thermomagnetic curves
14
 • Metody eksploracji danych (data mining) – zastosowanie w metalurgii
15
 • Modelowanie chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji
16
 • Modelowanie emisji $NO_{x}$ w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnych
17
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
18
 • Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedzi
19
 • Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister
20
 • Pozyskiwanie nowej wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister
21
 • Problem organizacji i struktury zbiorów danych niezbędnych do sterowania procesami zarządzania produkcją w walcowni zimnej blach
22
 • Prognozowanie czasów chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych dla potrzeb planowania produkcji w walcowni blach na zimno
23
 • Sterowanie produkcją przedsiębiorstw hutniczych w warunkach stosowania zintegrowanych systemów informatycznych ERP
24
 • System ekspertowy dla wspomagania operacyjnych decyzji technologicznych w walcowni zimnej blachy
25
 • System ekspertowy w planowaniu produkcji rur zgrzewanych