Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Talar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2711214
200944
2007413
2006642
20055131
2004422
2003211
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem271611
2009422
2007422
2006651
2005523
2004431
200322
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem27243
200944
200744
200666
2005532
2004431
200322
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem27324
200944
2007413
200666
200555
2004413
200322
2002211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem27720
200944
2007431
200666
200555
200444
200322
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem271215
200944
2007422
2006615
2005514
2004431
2003211
200222

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Application of genetic algorithms for identification of rheological and friction parameters in copper deformation processesZastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji parametrów reologicznych i tarcia dla miedzi / Jolanta TALAR, Danuta SZELIGA, Maciej PIETRZYK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 27–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.. — 2nd Symposium on Integrated Study on Basics of Plastic Deformation of Metals : Lancut, Poland, April 24-27, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of the artificial neural network to prediction of cooling time of coils of cold rolled sheets / J. TALAR, J. KUSIAK // W: AI-METH 2002 : METHods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 421–424. — Bibliogr. s. 424, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Janusz Staszak // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 81–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process / J. TALAR, T. KONDEK, P. JAROSZ, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak, L. Byszyński // W: 11\textsuperscript{th} IFSC : International Flash Smelting Congress : 9–14 October 2005, Bulgaria & Spain : papers. — [Spain : s. n.], [2005]. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metalurgist's point of viewReguły asocjacyjne jako przykład eksploracji danych w analizie zawiesinowego procesu wytopu miedzi – spojrzenie metalurga / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 392–399. — Bibliogr. s. 398–399, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Data mining methods – application in metallurgyMetody eksploracji danych – zastosowanie w metalurgii / J. TALAR // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 239–250. — Bibliogr. s. 248–250. — Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals (PLASTMET 2006) : Łancut, Poland, November 28–December 01, 2006

 • keywords: artificial neural networks, clustering, data mining, Bayesian networks, decision trees, data filtering, modelling and optimisation of metallurgical processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting processZastosowanie systemu ekspertowego w modelowaniu i sterowaniu zawiesinowym procesem wytwarzania miedzi / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 379–391. — Bibliogr. s. 390–391, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Filtering of industrial data using the artificial neural networksFiltrowanie przemysłowych danych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 311–316. — Bibliogr. s. 315, Abstr., Streszcz.. — 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1000032ex11d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=161

 • keywords: artificial neural networks, adaptive filters, modelling of the metallurgical processes, Fourier transforms, filtering of the data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis / Łukasz RAUCH, Jolanta TALAR, Tomáš Žák, Jan KUSIAK // W: Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004 : 7th International Conference : Zakopane, Poland, June 7–11, 2004 : proceedings / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 3070). — S. 1093–1098. — Bibliogr. s. 1098, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048rv018c.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-24844-6_171.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowychFiltering of the experimental data using the wavelet analysis and the artifacial neural networks / Jolanta TALAR, Łukasz RAUCH, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2003 t. 3 nr 3–4, s. 180–188. — Bibliogr. s. 187, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mathematical processing of thermomagnetic curves / T. Žák, Ł. RAUCH, J. TALAR // W: Measurement 2005 : 5\textsuperscript{th} international conference on Measurement : Smolenice, Slovak Republic, May 15–19, 2005 : proceedings / eds. Ivan Frollo, Milan Tyšler, Vladimír Juraš. — Bratislava : Slovak Academy of Sciences. Institute of Measurement Science, 2005. — S. 518–521. — Bibliogr. s. 521, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody eksploracji danych (data mining) – zastosowanie w metalurgii : [abstrakt][Data mining methods – application in metallurgy] / Jolanta TALAR // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 101–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencjiModelling of cooling of coiled strips in bell-type annealing furnaces using artificial intelligence methods / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2004 t. 4 nr 3, s. 105–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie emisji $NO_{x}$ w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnychModelling of $NO_{x}$ emission in the copper flash smelting process using regression trees method / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3, s. 129–135. — Bibliogr. s. 134–135

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, drzewa regresyjne, redukcja odpadów, zawiesinowy proces wytwarzania miedzi

  keywords: artificial neural networks, regression trees, waste reduction, copper flash smelting process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychNeural network modelling of exhausts composition of a copper flash smelting process / P. JAROSZ, J. TALAR, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedziPossibilities of the expert systems application to the analysis of the generation of wastes in the copper metallurgy / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 1, Analiza korelacjiAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 1, Correlation analysis / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 6, s. 333–337. — Bibliogr. s. 337

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pozyskiwanie nowej wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 2, Reguły asocjacyjneAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 2, Association rules / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 7, s. 396–403. — Bibliogr. s. 403

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Prognozowanie czasów chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych dla potrzeb planowania produkcji w walcowni blach na zimnoPrediction of cooling time of coils in bell-type annealing furnaces in order to planning for production in cold rolling mill / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 129–134. — Bibliogr. s. 134

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, planowanie produkcji, przewidywanie czasu chłodzenia, piece kołpakowe, walcownia blach na zimno

  keywords: production planning, artificial intelligence, cold-rolling mill, prediction of cooling time, bell-type annealing furnaces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The possibilities of the clustering method application in analysis of multidimensional data obtained from real industrial process / Jolanta TALAR // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do optymalizacji zawiesinowego procesu otrzymywania miedziApplication of the artificial intelligence techniques to optimisation of the copper flash smelting process / Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Zbigniew Gostyński, Dariusz Haze, Paweł Wroński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 12, s. 736–741. — Bibliogr. s. 740–741

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie dynamicznych sieci neuronowych do modelowania procesu wytopu miedzi w piecu zawiesinowymApplication of dynamic artificial neural networks to modelling of the copper flash smelting process / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2006 vol. 6 no. 2, s. 116–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1000032tb1c8c.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=104

 • keywords: dynamic neural networks, modeling of metallurgi cal process, modeling of flash smelting process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do przewidywania czasów chłodzenia kręgów blach w piecach kołpakowychApplication of artificial intelligence methods to prediction of cooling time of coils of sheets in bell-type annealing furnaces / J. TALAR, J. KUSIAK // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelowaniu procesu wytopu miedziApplication of the artificial intelligence method in modelling of the copper flash smelting process / Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2005 t. 5 nr 1–2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — Referat prezentowany podczas 9. Seminarium NeuroMet2005

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, system ekspertowy, metody sztucznej inteligencji, wytop miedzi, poziom gotowania, sieci bayesowskie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi w aspekcie generowania odpadówApplication of the artificial neural networks to the analysis of the copper flash smelting process in aspect of waste generation / Piotr JAROSZ, Krzysztof GARGUL, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR, Janusz Staszak, Leszek Byszyński // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: