Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wojtanowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7729-7509 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507755155

PBN: 5e709208878c28a04738ee19

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of near infrared spectroscopy to determine C in post-mining soils reclaimed in the direction of the forest
  AutorzyAnna SZCZĘCH, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 102
 • keywords: reclamation, near infrared spectroscopy, NIR, soil carbon content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułComparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoOceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology. — 2007 vol. 36 Suppl. 3, s. 127–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOkreślenie potrzeb neutralizacji w rekultywacji gruntów toksycznie kwaśnych
  AutorzyPiotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 1, s. 83–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułOznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)
  AutorzyJerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr WOJTANOWICZ, Damia Barcelo
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — S. 103–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułOznaczanie rtęci w próbkach osadów i ryb z rzeki Ebro w ramach zintegrowanego projektu badawczego UE AQUATERRA
  AutorzyJ. GÓRECKI, A. IWANICHA, M. MACHERZYŃSKI, P. WOJTANOWICZ, J. GOŁAŚ
  ŹródłoAnalityka w rozwoju cywilizacji : VII Polska konferencja chemii analitycznej : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR „POMORZE”, 2005. — S. 178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie Alwernii
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2, s. 161–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2008]
 • TytułPorównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — S. 121–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2002]
 • TytułPotencjalna toksyczność utworów nadkładu KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów”
  AutorzyPiotr WOJTANOWICZ, Wojciech KRZAKLEWSKI
  ŹródłoWęgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — S. 551–562
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułRtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — S. 159–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2006]
 • TytułStudies on methodology of speciation of mercury in fish and sediment samples : [poster]
  AutorzyJ. GÓRECKI, A. IWANICHA, K. STYSZKO-GROCHOWIAK, P. WOJTANOWICZ, D. Barcelo, J. GOŁAŚ
  ŹródłoAquaTerra : programme of the annual AquaTerra meeting including integration workshop and general assembly : 10textsuperscript{th} and 11textsuperscript{th} of April 2006, Tübingen, Germany / Eberhard Karls University of Tübingen. Faculty of Modern Languages. — Tübingen : Eberhard Karls UT, 2006. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułZastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania zawartości C w glebach pogórniczych zrekultywowanych w kierunku leśnym
  AutorzyAnna SZCZĘCH, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4961–4966
 • słowa kluczowe: spektroskopia, analiza NIR, zawartość C w glebach

  keywords: reclamation, near infrared spectroscopy, NIR, soil carbon content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułZawartość metali ciężkich w utworach nakładu KWB „Bełchatów”
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoGórnictwo odkrywkowe – środowisko – rekultywacja ze szczególnym uwzględnieniem KWB „Bełchatów” : międzynarodowa konferencja naukowa : [8–9 czerwca 1999, Bełchatów], Cz. 1 / red. nauk. W. Krzaklewski ; Katedra Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie [etc.]. — [Kraków : s. n.], [1999]. — S. 129–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułZawartość rtęci w glebach wybranych rejonów Krakowa
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2, s. 323–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułZmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kopalni siarki „Jeziórko”
  AutorzyTadeusz GOŁDA, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. — 2009 z. 56, s. 49–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2008]
 • TytułZmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji w Kopalni Siarki „Jeziórko”
  AutorzyGOŁDA Tadeusz, WOJTANOWICZ Piotr
  ŹródłoPostęp w inżynierii środowiska : V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Polańczyk 25 IX–27 IX 2008 / Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska. — Rzeszów : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: