Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wojtanowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7729-7509 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507755155

PBN: 5e709208878c28a04738ee19

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem191279
201911
20143111
2010211
200911
200833
200722
2006211
200511
200411
200211
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19136
201911
2014321
2010211
200911
200833
200722
2006211
200511
200411
200211
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19181
201911
201433
201022
200911
200833
200722
2006211
200511
200411
200211
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19118
201911
201433
2010211
200911
200833
200722
200622
200511
200411
200211
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19613
201911
2014321
201022
200911
200833
200722
200622
200511
200411
200211
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19811
201911
2014321
201022
200911
200833
200722
200622
200511
200411
200211
19992111
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of near infrared spectroscopy to determine C in post-mining soils reclaimed in the direction of the forest / Anna SZCZĘCH, Piotr WOJTANOWICZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 102

 • keywords: reclamation, near infrared spectroscopy, NIR, soil carbon content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2007 vol. 36 Suppl. 3, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determination of mercury in sediment and fish samples from Ebro River (Spain) / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Piotr WOJTANOWICZ, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Damia Barcelo, Janusz GOŁAŚ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2007 vol. 36 suppl. 3, s. 107–115. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Increase of organic carbon pool in reclaimed soils under forest standPrzyrost puli węgla organicznego w glebach we wczesnej fazie leśnego zagospodarowania nieużytków pogórniczych / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Piotr WOJTANOWICZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 3, s. 29–45. — Bibliogr. s. 42–45, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.29.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, tereny bezglebowe, sekwestracja C, obrót węglem glebowym

  keywords: reclamation, soilless areas, sequestration of C, soil carbon turnover

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.3.29

6
 • Określenie potrzeb neutralizacji w rekultywacji gruntów toksycznie kwaśnychThe assessment of the need for neutralisation in the reclamation of toxically acid grounds / Piotr WOJTANOWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 1, s. 83–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)[Mercury in river-bottom in sediments and fishes from Ebro river (Spain) determination] / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr WOJTANOWICZ, Damia Barcelo // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7531-012-2. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oznaczanie rtęci w próbkach osadów i ryb z rzeki Ebro w ramach zintegrowanego projektu badawczego UE AQUATERRA[Mercury determination in the sediment and fish samples of the Ebro River within the frames of the EU Integrated Project AquaTerra] / J. GÓRECKI, A. IWANICHA, M. MACHERZYŃSKI, P. WOJTANOWICZ, J. GOŁAŚ // W: Analityka w rozwoju cywilizacji : VII Polska konferencja chemii analitycznej : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR „POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8388245317. — S. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie AlwerniiVertical distribution of the mercury content in selected soil profiles in the region of Alwernia / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Porównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych[Mercury content in forest and grassland soils profile comparison] / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7531-012-2. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Potencjalna toksyczność utworów nadkładu KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów”Potential toxicity of the overlay formations of the Lignite Mine “Bełchatów” / Piotr WOJTANOWICZ, Wojciech KRZAKLEWSKI // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 = Lignite mining : III [third] international brown coal mining congress / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 98) ; (Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 551–562. — Bibliogr. s. 561

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowychThe content of Mercury in comparison to concentration of other trace elements in soils of industrial areas / Natalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoirSorpcja ibuprofenu na sedymentach pochodzących ze zbiornika wody pitnej w Dobczycach / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Piotr WOJTANOWICZ, Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2010 vol. 36 no. 4, s. 81–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.

 • keywords: sorption, sediments, pharmaceuticals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Studies on methodology of speciation of mercury in fish and sediment samples : [poster] / J. GÓRECKI, A. IWANICHA, K. STYSZKO-GROCHOWIAK, P. WOJTANOWICZ, D. Barcelo, J. GOŁAŚ // W: AquaTerra : programme of the annual AquaTerra meeting including integration workshop and general assembly : 10\textsuperscript{th} and 11\textsuperscript{th} of April 2006, Tübingen, Germany / Eberhard Karls University of Tübingen. Faculty of Modern Languages. — Tübingen : Eberhard Karls UT, 2006. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania zawartości C w glebach pogórniczych zrekultywowanych w kierunku leśnymApplication of near infrared spectroscopy to determine C in post-mining soils reclaimed in the direction of the forest / Anna SZCZĘCH, Piotr WOJTANOWICZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4961–4966. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4966, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spektroskopia, analiza NIR, zawartość C w glebach

  keywords: reclamation, near infrared spectroscopy, NIR, soil carbon content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zawartość metali ciężkich w utworach nakładu KWB „Bełchatów”[Content of heavy metals in compounds of overlay in hard coal mine “Bełchatów”] / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // W: Górnictwo odkrywkowe – środowisko – rekultywacja ze szczególnym uwzględnieniem KWB „Bełchatów” : międzynarodowa konferencja naukowa : [8–9 czerwca 1999, Bełchatów], Cz. 1 = Tagebaugewinnung – Umwelt – Rekultivierung mit den speziellen Berücksichtigung KWB “Bełchatów” / red. nauk. W. Krzaklewski ; Katedra Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie [etc.]. — [Kraków : s. n.], [1999]. — Na okł. dod.: 50 lat studiów leśnych w Krakowie. — S. 129–137. — Bibliogr. s. 137, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zawartość rtęci w glebach wybranych rejonów KrakowaMercury content in soils from selected location in Cracow / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 323–330. — Bibliogr. s. 329–330, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kopalni siarki „Jeziórko”The changes of the content of elemental sulphur and carbonates in the flotation wastes used to reclamation of sulphur mine “Jeziórko” / Tadeusz GOŁDA, Piotr WOJTANOWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2009 z. 56, s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zmiany zawartości siarki elementarnej i węglanów w odpadach poflotacyjnych zastosowanych do rekultywacji w Kopalni Siarki „Jeziórko”[Elemental sulphur and carbonates content changes in wastes post-flotation application in “Jeziórko” Sulphur Mine reclamation] / GOŁDA Tadeusz, WOJTANOWICZ Piotr // W: Postęp w inżynierii środowiska : V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Polańczyk 25 IX–27 IX 2008 / Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska. — Rzeszów : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: