Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wilk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Automatyzacja procesów technologicznych na kopalniach gazu ziemnego
2
 • Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach zagrożonych wybuchem gazu
3
 • Bierna ochrona antykorozyjna rurociągów gazowych
4
 • Bierna ochrona antykorozyjna rurociągów gazowych
5
 • Biodeterioration – process occurring in drilling muds modified with natural and synthetic high – molecular compounds
6
 • Course of cement stone permeability changes in the function of time and salinity of drilling environment
7
 • Èkologičeskie posledstviâ dobyči kamennoj soli skvažinnym metodom
8
 • Ekologiczne skutki eksploatacji soli kamiennej metodą otworową w kopalni „Łężkowice”
9
 • Ekologiczne skutki eksploatacji soli kamiennej metodą otworową w kopalni „Łężkowice”. Cz. 2
10
 • Geotechniczne warunki posadawiania gazociągów w gruntach niestabilnych
11
 • Metody określania warunku stateczności gruntów tworzących zbocza i ich potencjalnego oddziaływania na posadowione w nich gazociągi magistralne
12
 • Metodyka oceny stopnia skażenia skał zbiornikowych strefy przyodwiertowej płuczką wiertniczą przy oznaczaniu całkowitej zawartości węgla organicznego
13
 • Metodyka oceny stopnia skażenia skał zbiornikowych strefy przyodwiertowej płuczką wiertniczą przy oznaczaniu całkowitej zawartości węgla organicznego
14
 • Nowa metoda dwustronnego balonowania zespołów zaporowo-upustowych (ZZU)
15
 • O możliwości wykorzystania popiołów ze spalarni odpadów w rafineriach nafty do modyfikacji własności technologicznych zaczynów cementowych stosowanych w wiertnictwie
16
 • Ocena jakości połączeń spawanych gazociągów magistralnych
17
 • Ocena stanu technicznego eksploatowanych gazociągów stalowych
18
 • Ochrona gazociągów i innych konstrukcji stalowych posadowionych w gruncie przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących
19
 • Ochrona gazociągów stalowych przed korozją elektrochemiczną
20
 • Oddziaływanie osuwisk na gazociągi
21
 • Oddziaływanie osuwisk na gazociągi
22
 • Problemy mehaniki gornogo massiva na primere likvidacii šahty kamennoj soli
23
 • Przebudowa gazociągów posadowionych w gruntach niestabilnych (grunty nawodnione, torfowiska, bagna)
24
 • Sieci gazowe
25
 • Siły oddziałujące na gazociągi posadowione w niestabilnych gruntach niespoistych