Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Ziewiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9745-3991 orcid iD

ResearcherID: X-9123-2018

Scopus: 6506524293

PBN: 5e70920c878c28a04738f120

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 103, z ogólnej liczby 103 publikacji Autora


1
 • Abnormal grain growth in Nb-V microalloyed steels / ZIEWIEC A., KĘDZIERSKI Z. // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1997 vol. 42 iss. 3, s. 219–232. — Bibliogr., Abstr.

 • keywords: microstructure, TEM, austenite, microalloyed steel, electron diffraction, solubility, carbonitrides, metallography, vanadium additions, grain growth, temperature effects, steels, anomaly, experimental study, transformation temperature, coalescence, niobium additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Amorfizacja i stabilność cieplna stopu $Cu_{68.5}Ni_{12}P_{19.5}$Amorphization and thermal stability of $Cu_{68.5}Ni_{12}P_{19.5}$ alloy / Krzysztof Ziewiec, Aneta ZIEWIEC // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Streszcz., Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Amorphous/crystalline $Fe_{55}Ni_{20}Cu_{5}P_{10}Si_{5}B_{5}$ composite produced by two-component melt-spinning / K. Ziewiec, M. Wojciechowska, K. Prusik, J. Ferenc, D. Mucha, A. ZIEWIEC // W: CAC 2018 : XXIV Conference on Applied Crystallography : 2–6 September 2018, Arłamów, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — Na okł. dod.: book of abstracts. — S. 183

 • keywords: rapid solidification, thermal stability, metallic glasses, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza przyczyn pękania elementów napawanych ze stali $X38CrMoV5-1$Analysis of the causes of cracking of padded elements of the steel $X38CrMoV5-1$ / Edmund TASAK, Bogusław ŁADECKI, Aneta ZIEWIEC // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2003 [R.] 75 nr 5, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza przyczyn pękania i możliwości prognozowania trwałości instalacji w przemyśle chemicznym i petrochemicznymAnalysis of cracking and the possibilities of predicting the service life of installations in the chemical and petrochemical industry / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC, Bogusław Markiewicz // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr 12, s. 341–348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania skłonności do pęknięć zimnych połączeń spawanych na przykładzie stali o dużej wytrzymałościTesting methodes of welded joints susceptibility to cold craking of HSLA steels / Krzysztof Mroczka, Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania spawalniczych cykli cieplnych z wykorzystaniem cyfrowego rejestratoraInvestigations of welding thermal cycles with use of digital recorder / Aneta ZIEWIEC, Krzysztof Mroczka, Artur Domasławski, Krzysztof Więcek // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 707–714. — Bibliogr. s. 714, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka pęknięć w połączeniach spawanych i sposoby zapobiegania, Cz. 1[Characterization of cracks in the welded joints and crack prevention, Pt. 1] / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC // Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce ; ISSN 1732-1425. — 2007 nr 2, s. 10–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka pęknięć w połączeniach spawanych i sposoby zapobiegania, Cz. 2[Characterization of cracks in the welded joints and crack prevention, Pt. 2] / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC // Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce ; ISSN 1732-1425. — 2007 nr 3, s. 16–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Comparison of the microstructure formed in the melt-spun ribbons produced from single-chamber and from the two-chamber crucibles / Ziewiec K., Prusik K., Malczewski P., ZIEWIEC A. // W: XXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cracking of metals in the presence of liquid copperPękanie stali w obecności ciekłej miedzi / Edmund TASAK, Sławomir KĄC, Aneta ZIEWIEC // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 127–137. — Bibliogr. s. 137, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of intermetallic precipitations on pitting corrosion resistance of a 2205 duplex stainless steel / A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, A. ZIEWIEC // W: 7-th Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 7–10 September 2008, Warsaw, Poland : programme and book of abstracts / Institute of Electron Technology. — [Warsaw : IET], [2008]. — S. D2.2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ilościowa analiza fazowa struktury strefy wpływu ciepła stali o wysokiej wytrzymałości[Phase quantitative analysis of heat affected zone structure in high tensile steel] / Krzysztof MROCZKA, Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Kinetyka rozrostu ziarna austenitu i jego wpływ na morfologię ferrytu w stalach z mikrododatkiem niobu[Austenite grain growth kinetics and its application on ferrite morphology in niobium microalloyed steels] / Aneta ZIEWIEC // W: XXII Ogólnopolskie seminarium młodych metaloznawców : Kraków – Krynica, 12–14 października 1994 r. / red. Jerzy Pacyna ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków. : AGH], [1994]. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Krótka historia Pracowni Obróbki Cieplnej i Spajania[Short history of Heat Treatment and Welding Laboratory] / Marta CIESIELKA, Janusz STĘPIŃSKI, Aneta ZIEWIEC // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 56–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Krystalizacja spoin aluminium wykonanych metodą TIGCrystalization of aluminium welded joints made by TIG technology / Zbigniew ŻUREK, Aneta ZIEWIEC, Sławomir Parzych // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mechanical properties and microstructure of dissimilar material welded jointsWłasności mechaniczne i mikrostruktura złączy zgrzewanych materiałów różnorodnych / A. ZIEWIEC, E. TASAK, K. Ziewiec, K. Formowicz // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 911–918. — Bibliogr. s. 917–918

 • keywords: welding, Hadfield cast steel, austenite spacer, crossovers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0154

21
 • Mechanizm korozji wżerowej stali duplex z symulowaną strefą wpływu ciepłaPit corrosion mechanism of the duplex steel with the simulated heat affected zone / Zygmunt Gieniec, Aneta ZIEWIEC // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 116–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mechanizm pękania walców do walcowania na zimnoCracking mechanism of the cold working rolls / Edmund TASAK, Michał MAZIARZ, Aneta ZIEWIEC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 435–440. — Bibliogr. s. 440. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mechanizmy zarodkowania ziaren w procesie krystalizacji spoinGrain nucleation modes in welded joint solidification / E. TASAK, A. ZIEWIEC, K. Mroczka // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 657–662. — Bibliogr. s. 662, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metalurgiczne problemy przy spawaniu stali Super 304HMetallurgical problems of welding of Super 304H steel / Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK // W: Powerwelding 2011 : II konferencja spawalnicza : badania oraz zastosowanie nowych stali żarowytrzymałych dla energetyki w zakresie temperatury pracy 600–650$^{o}$C : Kroczyce, Ostaniec 8–9 wrzesień 2011 / RAFAKO SA, Polskie Towarzystwo Spawalnicze. — Ostaniec : [s. n.], 2011. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metalurgiczne problemy spawania wybranych stali konstrukcyjnychMetallurgical problems of welding process in case of selected constructional steels / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2008 R. 80 nr 10, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: