Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Kąc, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9556-2345

ResearcherID: B-7293-2011

Scopus: 55946617200

PBN: 901321

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 146, z ogólnej liczby 150 publikacji Autora


1
 • Al–Cu–Fe thin films deposited by PLD technique
2
 • $Al-Fe-Cu$ surface layers obtained by PLD technique
3
 • Analiza przyczyn perforacji rur ze stopu Al z lutowniczą powłoką $Al-Si$
4
 • Analiza zużycia narzędzi w procesie perforacji taśm stalowych z powłoką $Al-Si$, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
5
 • Badania efektów działania wysokiej temperatury, czasu i atmosfery na użytkowe własności powłoki $Al-Si$ na stalowych rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych
6
 • Badania grubości elektrolitycznie i ogniwowo nakładanych powłok cynkowych metodami niszczącymi i nieniszczącymi
7
 • Badania odporności korozyjnej rur z powłoką $Al-Si$ przeznaczonych na elementy układów wydechowych
8
 • Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych z wanadem
9
 • Badania powłoki $Al-Si$ na rurach, przeznaczonych na układy wydechowe
10
 • Badania procesu uzupełniania powłoki $Al-Si$ na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
11
 • Badania procesu uzupełniania powłoki Al-Si na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowych
12
 • Badania stanu powłoki $Al-Si$ na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych, poddanej działaniu temperatury $150^{o}$C i czasu
13
 • Characterization of microstructure and mechanical properties of laser-welded stainless steels
14
 • Characterization of oxide thin films deposited on $Si$ substrates by means of laser ablation
15
 • Characterization of perovskite film prepared by pulsed laser deposition on ferritic stainless steel using microscopic and optical methods
16
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności laserowo spawanych rur kotłowych
17
 • Charakterystyka mikrostruktury kwazikrystalicznej fazy ikosaedrycznej w stopie ${Al_{65}Cu_{23}Fe_{12}}$
18
 • Chemical, magnetic and X-ray diffraction studies of the sediments from oil field in Argentina
19
 • Cholesterol and vitamin E analysis in prefrontal cortex of morphine-addicted rat brain using TOF-SIMS mass spectrometry
20
 • Cienkie warstwy $Al–Cu–Fe$ nanoszone techniką PLD
21
 • Cienkie warstwy Ti(C,N,O) wytwarzane techniką PLD
22
 • Cienkie warstwy TiN nakładane techniką ablacji laserowej na podłoże poliuretanowe
23
 • Cienkie warstwy tlenków metali wytwarzane techniką ablacji laserowej – struktura i własności
24
 • Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką PLD - topografia powierzchni, morfologia, mikrostruktura i własności fizykochemiczne
25
 • Composite coatings of polylactide with graphene oxide and hydroxyapatite on titanium