Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pacławski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0350-2802

ResearcherID: brak

Scopus: 16402609000

PBN: 903355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • Badanie kinetyki i mechanizmu procesów redukcji kompleksów chlorkowych złota (III)
3
 • Cationic effect in the redox reaction between $[AuCl_{4}]^{-}$ and $[HSO_{3}]^{-}$ ions
4
 • Chemical reduction of gold(III) bromide complexes using sodium nitrite – kinetic aspects
5
 • Electro-oxidation in glucose in alkaline media on graphene sheets decorated with gold nanoparticles
6
 • EXAFS studies on the reaction of gold (III) chloride complex ions with sodium hydroxide and glucose
7
8
 • Gold nanoparticles formation via gold(III) chloride complex ions reduction with glucose in the batch and in the flow microreactor systems
9
 • Investigations of the reduction kinetics of gold from multicomponent chloride solutions
10
 • Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system
11
12
 • Kinetics and mechanism of redox reaction between tetrachloroaurate(III) ions and hydrazine
13
14
 • Kinetics and mechanism of the redox reaction between Pt(IV) chloride complex ions and sodium thiosulfate in aqueous solution
15
 • Kinetics and mechanism of the redox reaction between Pt(IV) complex ions and sodium thiosulfate in aquqeous solution
16
17
18
 • Kinetics of reduction of gold (III) complexes using $H_{2}O_{2}$
19
 • Kinetics of the adsorption of gold(III) chloride complex ions onto activated carbon
20
 • Kinetics of the reaction of \emph{cis-} and \emph{trans}- $PtCl_{4}(NH_{3})_{2}$ complexes in aqueous solution, in the presence of ethanol
21
 • Kinetics of the reaction of platinum(IV) chloride complex ions in aqueous solution, in the presence of $C_{2}H_{5}OH$
22
 • Kinetyka i mechanizm reakcji chlorkowych kompleksów złota(III) z kwasem mrówkowym
23
24
 • Nanostructural anisotropy underlies anisotropic electrical bistability
25
 • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów