Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pacławski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0350-2802

ResearcherID: brak

Scopus: 16402609000

PBN: 903355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4513374
202011
201911
201811
201622
201533
201481151
2013761
201255
2011514
201011
200955
200711
200611
200511
200411
200111
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem451530
202011
201911
201811
201622
2015321
2014835
2013716
201255
2011523
201011
2009541
200711
200611
200511
200411
200111
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem452718
202011
201911
201811
201622
2015321
2014871
2013716
2012514
2011523
201011
200955
200711
200611
200511
200411
200111
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem452421
202011
201911
201811
201622
2015312
2014844
2013752
201255
2011523
201011
2009514
200711
200611
200511
200411
200111
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem45387
202011
201911
201811
201622
201533
2014862
201377
201255
201155
201011
200955
200711
200611
200511
200411
200111
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem45414
202011
201911
201811
201622
201533
2014862
2013761
201255
201155
201011
200955
200711
200611
200511
200411
200111
1999111
2
 • Badanie kinetyki i mechanizmu procesów redukcji kompleksów chlorkowych złota (III)[Investigations of the kinetics and mechanism of reactions of reduction gold (III) chloride complexes] / Krzysztof FITZNER, Krzysztof PACŁAWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cationic effect in the redox reaction between $[AuCl_{4}]^{-}$ and $[HSO_{3}]^{-}$ ionsKinetyczny efekt kationowy w reakcji redoks pomiędzy jonami $[AuCl_{4}]^{-}$ oraz $[HSO_{3}]^{-}$ / K. PACŁAWSKI, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 1003–1015. — Bibliogr. s. 1015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemical reduction of gold(III) bromide complexes using sodium nitrite – kinetic aspects / K. PACŁAWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2020 vol. 65 iss. 2, s. 667–675. — Bibliogr. s. 675. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2_2020/19.pdf

 • keywords: redox, mechanism, kinetics, gold complexes, sodium nitrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2020.132805

5
6
 • EXAFS studies on the reaction of gold (III) chloride complex ions with sodium hydroxide and glucose / K. PACŁAWSKI, D. A. Zając, M. Borowiec, Cz. KAPUSTA, K. FITZNER // Journal of Physical Chemistry. A ; ISSN 1089-5639. — 2010 vol. 114 iss. 44, s. 11943–11947. — Bibliogr. s. 11947

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/jp102836f

7
8
9
 • Investigations of the reduction kinetics of gold from multicomponent chloride solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ, Krzysztof PACŁAWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 105–114. — Bibliogr. s. 114, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system / M. LUTY-BŁOCHO, K. PACŁAWSKI, W. JAWORSKI, B. STRESZEWSKI, K. FITZNER // W: Trends in colloid and interface science XXIV : 24th meeting of the European Colloid and Interface Society (ECIS) : Prague, September 05–10 September 2010 / eds. Victor Starov, Karel Procházka. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Progress in Colloid and Polymer Science ; ISSN 0340-255X ; vol. 138). — ISBN: 978-3-642-19037-7. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • Kinetics and mechanism of the redox reaction between Pt(IV) chloride complex ions and sodium thiosulfate in aqueous solution. Pt.. 1, Acidic solutionKinetyka i mechanizm reakcji redox pomiędzy chlorkowymi jonami kompleksowymi Pt(IV) i tiosiarczanem sodu w roztworach wodnych. Cz. 1, Roztwór kwaśny / K. PACŁAWSKI, I. Piwowońska // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1413–1420. — Bibliogr. s. 1420

 • keywords: redox reaction, platinum complexes, thiosulfate, rate law, kinetics, rate constant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm.2014-0241

15
 • Kinetics and mechanism of the redox reaction between Pt(IV) complex ions and sodium thiosulfate in aquqeous solution. Pt.. 2, Neutral and alkaline solutionKinetyka i mechanizm reakcji redox pomiędzy jonami kompleksowymi Pt(IV) i tiosiarczanem sodu w roztworze wodnym. Cz. 2, Roztwór obojętny i zasadowy / K. PACŁAWSKI, I. Piwowońska // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1421–1426. — Bibliogr. s. 1426

 • keywords: redox reaction, platinum complexes, thiosulfate, rate law, kinetics, rate constant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm.2014-0242

16
17
18
 • Kinetics of reduction of gold (III) complexes using $H_{2}O_{2}$ / Krzysztof PACŁAWSKI, Krzysztof FITZNER // Metallurgical and Materials Transactions. B, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2006 vol. 37B no. 5, s. 703–714. — Bibliogr. s. 714. — tekst: https://goo.gl/M5aXRt

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11663-006-0054-3

19
 • Kinetics of the adsorption of gold(III) chloride complex ions onto activated carbonKinetyka adsorpcji jonów kompleksowych złota(III) na węglu aktywnym / K. PACŁAWSKI, M. WOJNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 853–860. — Bibliogr. s. 860

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetics of the reaction of \emph{cis-} and \emph{trans}- $PtCl_{4}(NH_{3})_{2}$ complexes in aqueous solution, in the presence of ethanolKinetyka reakcji kompleksów \emph {cis-} i \emph{trans}-$PtCl_{4}(NH_{3})_{2}$ w roztworze wodnym, w obecności etanolu / Krzysztof PACŁAWSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 10, s. 435–443. — Bibliogr. s. 442–443

 • słowa kluczowe: równanie kinetyczne, cis-PtCl4(NH3)2, trans-PtCl4(NH3)2, platyna(IV), mechanizm

  keywords: cis-PtCl4(NH3)2, trans-PtCl4(NH3)2, platinum(IV), mechanism, rate law, kinetics, kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.10.4

21
 • Kinetics of the reaction of platinum(IV) chloride complex ions in aqueous solution, in the presence of $C_{2}H_{5}OH$Kinetyka realcji kompleksów chlorkowych platyny(IV) w roztworze wodnym, w obecności $C_{2}H_{5}OH$ / Krzysztof PACŁAWSKI, Krzysztof Karczewski // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 8, s. 337–343. — Bibliogr. s. 343

 • słowa kluczowe: platyna, reakcja redoks, mechanizm, etanol, szybkość reakcji

  keywords: platinum, redox reaction, mechanism, ethanol, rate law, kinetics, kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.8.2

22
 • Kinetyka i mechanizm reakcji chlorkowych kompleksów złota(III) z kwasem mrówkowymKinetics and mechanism of the reaction of gold(III) chloride complexes with formic acid / Krzysztof PACŁAWSKI, Tomasz SAK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 10, s. 488–496. — Bibliogr. s. 496

 • słowa kluczowe: kwas mrówkowy, złoto(III), mechanizm reakcji, reakcja redoks

  keywords: redox reaction, formic acid, mechanism of reaction, gold(III), kinetics, kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Nanostructural anisotropy underlies anisotropic electrical bistability / Pramod P. Pillai, Krzysztof PACŁAWSKI, Jiwon Kim, Bartosz A. Grzybowski // Advanced Materials ; ISSN 0935-9648. — 2013 vol. 25 iss. 11, s. 1623–1628. — Bibliogr. s. 1627–1628. — Krzysztof Pacławski – dod. afiliacja: Northwestern University, USA; w bazie Web of Science brak afiliacji AGH. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201202915/pdf

 • keywords: electrodeposition, bimetals, structural and functional anisotropy, electrical bistability, nanorods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/adma.201202915

25
 • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorówThe determination of reaction conditions for noble metal nanoparticles synthesis (Au, Pt and Pd) in microreactor systems / K. PACŁAWSKI, M. LUTY-BŁOCHO, B. STRESZEWSKI, M. WOJNICKI, W. JAWORSKI, K. FITZNER // W: Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania : projekt POIG.01.01.02–00–015/09 : projekt zrealizowano w latach 2010–2014 : [monografia] / kierownik projektu Zbigniew Śmieszek ; red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2014. — Na okł. dod.: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”. — ISBN: 978-83-938792-1-2. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: platyna, złoto, pallad, mikroreaktor, nanocząstki

  keywords: kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: