Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Olszewski, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4127-1718

ResearcherID: brak

Scopus: 55596773500

PBN: 900944

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat, 2003]
 • TytułAktywna redukcja hałasu – analiza pola akustycznego z zastosowaniem metody elementów skończonych i brzegowych
  AutorzyAndrzej GOŁAŚ, Piotr MALCHAREK, Ryszard OLSZEWSKI
  ŹródłoMARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — S. 73–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1997]
 • TytułAktywna redukcja hałasu – analiza pola akustycznego z zastosowaniem metody elementów skończonych i brzegowych
  AutorzyAndrzej GOŁAŚ, Piotr MALCHAREK, Ryszard OLSZEWSKI
  ŹródłoMetody aktywne redukcji drgań i hałasu : III szkoła : referaty : Kraków–Zakopane, kwiecień 1997. — [Kraków] : Gutenberg, 1997. — S. 73–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2005]
 • TytułAn active system for noise control using digital filtering
  AutorzyAndrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ryszard OLSZEWSKI, Ireneusz CZAJKA
  ŹródłoRIO 2005 [Dokument elektroniczny] : internoise : the 34th international congress and exposition on Noise control engineering : 07–10 August 2005, Rio de Janeiro, Brazil / SOBRAC, FIA, i-ince. — [Brazil : s. n.], [2005]. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza elementu zawieszenia silnika z wykorzystaniem pakietu ANSYS
  AutorzyAndrzej GOŁAŚ, Ryszard OLSZEWSKI, Michał RYŚ
  ŹródłoLogistyka. — 2009 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAnaliza infradźwiękowego pola akustycznego metodą beamformingu – badania nad czujnikami infradźwiękowymi
  AutorzyPaweł MAŁECKI, Cezary KASPRZAK, Ryszard OLSZEWSKI, Roman TROJANOWSKI
  ŹródłoPostępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański. — Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, 2013. — S. 321–326
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza klimatu akustycznego w rejonie zakładu produkcji kruszywa z wykorzystaniem autonomicznego systemu monitoringu danych akustycznych i pozaakustycznych
  AutorzyWojciech BATKO, Bartłomiej BORKOWSKI, Krzysztof GŁOCKI, Ryszard OLSZEWSKI
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2009 nr 5, s. 57–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości obniżenia hałasu we wnętrzu autobusu
  AutorzyRyszard OLSZEWSKI, Radosław MARCZUK
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2115–2122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza pola akustycznego wokół tarczy piły
  AutorzyWojciech BATKO, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI
  ŹródłoXLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — S. 431–434
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania stanu akustycznego i drganiowego wnętrz pojazdów autobusowych
  AutorzyWojciech BATKO, Robert BARAŃSKI, Tadeusz KAMISIŃSKI, Radosław MARCZUK, Ryszard OLSZEWSKI, Artur FLACH
  ŹródłoWibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 65–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułBadania własności akustycznych obudowy dźwiękoizolacyjnej ze ściankami jedno i dwuwarstwowymi
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT, Artur FLACH
  ŹródłoWibroTech 2019 : XX konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XV ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków-Zawiercie, 14–15 listopada 2019. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki], [2019]. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2014]
 • TytułComparison of three meshless methods in plane acoustic eigenanalysis
  AutorzyMarek PLUTA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT
  Źródło7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014]. — S. 274
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułDetekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modeli dynamicznego zazębienia
  AutorzyMAJKUT Leszek, OLSZEWSKI Ryszard
  ŹródłoLogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — S. 531
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDetekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modelu dynamicznego zazębienia
  AutorzyMAJKUT Leszek, OLSZEWSKI Ryszard
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4099–4105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDetekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznej
  AutorzyLeszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Radosław MARCZUK
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2093–2100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2010]
 • TytułDetekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznej
  AutorzyLeszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Radosław MARCZUK
  ŹródłoTranscomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — S. 254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 1999]
 • TytułEfektywność ekranów akustycznych – badania symulacyjne z zastosowaniem metody elementów brzegowych
  AutorzyPiotr MALCHAREK, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 653–656
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2010]
 • TytułKoncepcja interfejsu WWW dla narzędzi do analizy pola akustycznego metodą bezelementową
  AutorzyR. OLSZEWSKI, M. PLUTA, B. BORKOWSKI, K. GŁOCKI
  ŹródłoXVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 115–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 1999]
 • TytułKoncepcja zastosowania MES i MEB do analizy hałasu emitowanego przez wentylator promieniowy
  AutorzyRyszard OLSZEWSKI, Paweł LITWA
  ŹródłoMateriały XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 22. 02–27. 02. 1999 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 1999. — S. 201–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2011]
 • TytułKoncepcja zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla akustyki pomieszczeń : [abstrakt]
  AutorzyB. BORKOWSKI, R. OLSZEWSKI, M. PLUTA
  ŹródłoXVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — S. 116–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKoncepcja zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla akustyki pomieszczeń
  AutorzyBartłomiej BORKOWSKI, Ryszard OLSZEWSKI, Marek PLUTA
  ŹródłoStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. — 2011 nr 45, s. 33–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2013]
 • TytułKoncepcja zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla akustyki pomieszczeń : [streszczenie]
  AutorzyB. BORKOWSKI, R. OLSZEWSKI, M. PLUTA
  ŹródłoXX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 102–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: