Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Olszewski, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4127-1718

ResearcherID: brak

Scopus: 55596773500

PBN: 900944

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Acoustic eigenanalysis with radial basis functions
2
 • Acoustic field distortions caused by helium-filled balloons
3
 • Aktywna redukcja hałasu – analiza pola akustycznego z zastosowaniem metody elementów skończonych i brzegowych
4
 • Aktywna redukcja hałasu – analiza pola akustycznego z zastosowaniem metody elementów skończonych i brzegowych
5
 • An active system for noise control using digital filtering
6
 • An active system for noise control using digital filtering
7
 • Analiza elementu zawieszenia silnika z wykorzystaniem pakietu ANSYS
8
 • Analiza infradźwiękowego pola akustycznego metodą beamformingu – badania nad czujnikami infradźwiękowymi
9
 • Analiza klimatu akustycznego w rejonie zakładu produkcji kruszywa z wykorzystaniem autonomicznego systemu monitoringu danych akustycznych i pozaakustycznych
10
 • Analiza możliwości obniżenia hałasu we wnętrzu autobusu
11
 • Analiza pola akustycznego wokół tarczy piły
12
 • Badania stanu akustycznego i drganiowego wnętrz pojazdów autobusowych
13
 • Badania własności akustycznych obudowy dźwiękoizolacyjnej ze ściankami jedno i dwuwarstwowymi
14
 • Comparison of three meshless methods in plane acoustic eigenanalysis
15
 • Detekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modeli dynamicznego zazębienia
16
 • Detekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modelu dynamicznego zazębienia
17
 • Detekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznej
18
 • Detekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznej
19
 • Efektywność ekranów akustycznych – badania symulacyjne z zastosowaniem metody elementów brzegowych
20
 • Infrasound acoustics field analysis using beamforming method – a study on infrasound sensors
21
 • Koncepcja interfejsu WWW dla narzędzi do analizy pola akustycznego metodą bezelementową
22
 • Koncepcja zastosowania MES i MEB do analizy hałasu emitowanego przez wentylator promieniowy
23
 • Koncepcja zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla akustyki pomieszczeń
24
 • Koncepcja zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla akustyki pomieszczeń
25
 • Koncepcja zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla akustyki pomieszczeń