Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Litwa, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1511121
20053111
200411
200355
200211
200111
200011
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15132
2005321
200411
200355
200211
200111
200011
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1515
200533
200411
200355
200211
200111
200011
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
200533
200411
200355
200211
200111
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1515
200533
200411
200355
200211
200111
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1515
200533
200411
200355
200211
200111
200011
1999331
 • Analiza pola akustycznego wokół tarczy piłyAcoustic field analysis round about saw disk / Wojciech BATKO, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 431–434. — Bibliogr. s. 434, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efektywność ekranów akustycznych – badania symulacyjne z zastosowaniem metody elementów brzegowych[Efficiency of noise barriers – practical application of BEM] / Piotr MALCHAREK, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 653–656. — Bibliogr. s. 656, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identyfikacja parametrów modalnych struktury obudowy przekładni[Modal parameters identification of gearbox casing] / Paweł LITWA, Henryk Madej, Andrzej Staniek // W: Diagnostyka maszyn : XXX jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 03. 03.–08. 03. 2003 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2003. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja zastosowania MES i MEB do analizy hałasu emitowanego przez wentylator promieniowy[MES and MEB application concept to the noise-analysis emitted by centrifugal fan] / Ryszard OLSZEWSKI, Paweł LITWA // W: Materiały XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 22. 02–27. 02. 1999 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 1999. — ISBN10: 83-903127-9-4. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mapa akustyczna aglomeracji Kraków[Noise map of Cracow urban agglomeration] / W. BATKO, A. Chyla, W. CIESIELKA, I. CZAJKA, Z. ENGEL, A. GOŁAŚ, P. LITWA, P. MALCHAREK, R. OLSZEWSKI, T. WSZOŁEK, W. WSZOŁEK // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 54–55. — Pełny tekst W: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2003]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–16. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 12–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Modelowanie bloków kotwiących z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) oraz analizy modalnej[Anchor blocks modelling in make use of finite element method and modal analysis] / Andrzej JURKIEWICZ, Marcin APOSTOŁ, Andrzej KOT, Paweł LITWA // W: ICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — S. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie propagacji hałasu na terenach przemysłowych[Noise propagation modelling on industrial area] / Wojciech BATKO, Tadeusz WSZOŁEK, Wojciech CIESIELKA, Ryszard OLSZEWSKI, Ireneusz CZAJKA, Paweł LITWA // W: KOMEKO 2003 : technika w służbie środowiska : 17–19. 03. 2003, T. 1 / red. merytoryczna Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391260488. — S. 145–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Plan akustyczny Krakowa[The noise map of Krakow] / Wojciech CIESIELKA, Paweł LITWA, Piotr MALCHAREK, Ryszard OLSZEWSKI, Tadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK // W: Materiały XXX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Wisła, 25. 02–1. 03. 2002 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2002. — Na okł.: Gliwice–Ustroń, 25. 02–1. 03. 2002. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podstawy sterowania dźwiękiem w pomieszczeniach[Base of sound control in rooms] / pod red. Andrzeja GOŁASIA ; [zesp. aut. Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Paweł LITWA, Piotr MALCHAREK, Joanna NIEMCZYK, Ryszard OLSZEWSKI]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 167 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0008). — Bibliogr. s. 163–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The modal analyst of the body of selected type of pump / Andrzej JURKIEWICZ, Paweł LITWA, Dariusz GRZYBEK // W: ICCC'2004 : 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 439–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ szczelin dylatacyjnych na aktywność akustyczną pił tarczowych – badania modelowe[Infuence of the expansion gaps on vibroacoustical activity circular saw] / Wojciech BATKO, Andrzej GOŁAŚ, Paweł LITWA, Ryszard OLSZEWSKI // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53. — Pełny tekst W: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2003]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–4. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie analizy wrażliwości do obniżania drgań układów[Sensitivity analysis in decreasing of vibrations] / Paweł LITWA // W: WibroTech 2005 : XI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VI ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa, 3–4 listopada 2005 r. / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8372044708. — S. 177–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: