Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4349-6179 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 12804574300

PBN: 5e70923a878c28a047392042

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 150 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAlianse i fuzje w gospodarce polskiej i niemieckiej – na podstawie przeprowadzonych badań
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoZarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. — Szczecin : WNEiZ USz, 2003. — S. 469–476
2
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAlianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoZarządzanie finansami firm : teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2003. — S. 170–178
3
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułBadania porównawcze źródeł finansowania rozwoju sektora MSP w Małopolsce i wybranych regionach Niemiec i Finlandii
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoZarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — S. 172–180
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBank policies towards SME sector in Poland and selected countries worldwide
  AutorzyJoanna DUDA, Maciej WOŹNIAK
  ŹródłoManagerial Economics. — 2018 vol. 19 no. 1, s. 25–47
5
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoZarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — S. 160–171
6
7
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoInnowacyjność mikroprzedsiębiorców w Małopolsce – dobre praktyki : katalog innowacyjnych firm w Małopolsce / red. Renata Koneczna ; Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — S. 7–27
8
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBariery ograniczające wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSP
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoFunkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 87–97
9
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułBariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoUwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 86–96
10
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoPolityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie / pod red. Jerzego Marka Białkiewicza. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. — S. 217–232
11
 • [referat, 2012]
 • Tytuł[Barriers to innovation of Polish SMEs] : [abstract]
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoManagement of organizations in real and virtual environment: Opportunities and challenges IV : zborník vedeckých statí / zostavovatel' L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — S. 15
12
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBusiness activity of women in European Union and East-Central Europe
  AutorzyJoanna DUDA, Dorota Król
  ŹródłoDevelopment of women and management / scientific editors Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka. — Sri Lanka : Department of Marketing Management. University of Kelaniya, 2017. — S. 45–80
13
 • [monografia, 2020]
 • TytułBusiness, economics and science [Dokument elektroniczny] : common challenges : monograph
  Autorzyeds. Joanna DUDA, Tomasz Bernat
  DetailsBologna : Filodiritto Editore, 2020. — 332 s.
14
 • [referat, 2022]
 • TytułBusiness opportunities in water and wastewater sector
  AutorzyMarzena SMOL, Joanna DUDA, Małgorzata Nowak
  ŹródłoMonGOS [Dokument elektroniczny] : international conference 2022 : water and sewage in the circular economy model : 30 June–1 July 2022 : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2022. — S. 100
15
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułCase 1: a professional online exhibition platform as an example of final user's benefits
  AutorzyJoanna DUDA, Łukasz Lelek
  ŹródłoPro-ecological restructuring of companies: case studies / ed. by Aleksandra Gąsior. — London : Ubiquity Press Ltd., 2019. — S. 183–198
16
 • [referat, 2014]
 • TytułCommitment of banks to financing of small and medium-sized enterprise sector
  AutorzyJoanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek
  ŹródłoMMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — S. 346–357
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCompetition instruments applied by large enterprises during the crisis triggered by the COVID-19 pandemic
  AutorzyJoanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek, Łukasz Wójtowicz
  ŹródłoEuropean Research Studies Journal. — 2021 vol. 24 iss. 2, s. 139–151. — tekst: https://www.ersj.eu/journal/2117/download
18
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułCompetitiveness factors of large enterprises in Polish economy
  AutorzyJoanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek
  ŹródłoFunctioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 115–129
19
 • [referat, 2015]
 • TytułCorporate social responsibility as an innovative concept of enterprise management
  AutorzyAnna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA
  ŹródłoBasiq 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference "New trends in sustainable business and consumption" : 18–19 June 2015, Bucharest, Romania / Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business. — Bucureşti : Editura ASE, [2015]. — S. 33–41
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCorrection: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. emph{Resource} 2020, 9, 55
  AutorzyMarzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska
  ŹródłoResources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 9 iss. 6 art. no. 78, s. 1–3. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/6/78/pdf
21
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułCzynniki konkurencyjności małopolskich MSP na tle pozostałych województw
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 296–305
22
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułCzynniki konkurencyjności polskiego sektora MSP w latach 2001–2007
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoZarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2008. — S. 144–152
23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCzynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoWspółczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and services development contemporary challenges and contingencies : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010. — S. 30–46
24
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułCzynniki wzrostu konkurencyjności polskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii Europejskiej
  AutorzyJoanna DUDA
  ŹródłoNowoczesność przemysłu i usług : nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK. Oddział w Katowicach, 2006. — S. 46–57
25
 • [podręcznik, 2006]
 • TytułĆwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami
  Autorzypod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.