Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4349-6179 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 12804574300

PBN: 5e70923a878c28a047392042

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 146, z ogólnej liczby 151 publikacji Autora


1
 • Alianse i fuzje w gospodarce polskiej i niemieckiej – na podstawie przeprowadzonych badań
2
 • Alianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza
3
 • Badania porównawcze źródeł finansowania rozwoju sektora MSP w Małopolsce i wybranych regionach Niemiec i Finlandii
4
 • Bank policies towards SME sector in Poland and selected countries worldwide
5
 • Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
6
 • Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi
7
 • Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP
8
 • Bariery ograniczające wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSP
9
 • Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP
10
 • Bariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski
11
 • [Barriers to innovation of Polish SMEs]
12
 • Business activity of women in European Union and East-Central Europe
13
 • Business, economics and science [Dokument elektroniczny]
14
 • Business opportunities in water and wastewater sector
15
 • Case 1: a professional online exhibition platform as an example of final user's benefits
16
 • Commitment of banks to financing of small and medium-sized enterprise sector
17
 • Competition instruments applied by large enterprises during the crisis triggered by the COVID-19 pandemic
18
 • Competitiveness factors of large enterprises in Polish economy
19
 • Corporate social responsibility as an innovative concept of enterprise management
20
 • Correction: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. \emph{Resource} 2020, 9, 55
21
 • Czynniki konkurencyjności małopolskich MSP na tle pozostałych województw
22
 • Czynniki konkurencyjności polskiego sektora MSP w latach 2001–2007
23
 • Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu
24
 • Czynniki wzrostu konkurencyjności polskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii Europejskiej
25
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami