Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4349-6179 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 12804574300

PBN: 5e70923a878c28a047392042

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14411563245
2023312
202281214
20217124
2020122325
2019541
20183111
201781115
2016211
20154121
201412264
201361113
2012523
201171213
20108422
2009642
20085311
2007862
20067142
200544
2004752
20034211
2002211
2001321
20005311
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1448658
202333
202288
202177
20201239
201955
2018312
2017835
2016211
2015431
20141257
2013624
2012532
2011761
201088
200966
200855
200788
2006761
200544
200477
200344
200222
200133
200055
1999312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14410044
202333
2022826
2021725
20201248
2019523
2018321
2017853
2016211
2015431
20141257
2013633
2012532
201177
201088
200966
200855
200788
200677
200544
200477
200344
200222
200133
200055
1999321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14411133
202333
2022844
2021716
20201248
201955
201833
2017817
201622
201544
201412111
201366
201255
201177
201088
200966
200855
200788
200677
200544
200477
200344
200222
200133
200055
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1449351
202333
2022862
2021761
20201275
201955
201833
201788
201622
201544
201412111
201366
201255
2011761
2010871
200966
2008541
2007844
200677
200544
200477
200344
200222
200133
200055
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14410044
202333
2022871
2021761
202012111
201955
201833
201788
201622
2015431
20141293
2013651
2012541
201177
2010871
200966
2008541
2007871
200677
200544
200477
2003422
200222
200133
200055
19993121
 • Alianse i fuzje w gospodarce polskiej i niemieckiej – na podstawie przeprowadzonych badańAlliances and mergers in Polish and German economy on the basis of research / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. — Szczecin : WNEiZ USz, 2003. — (Czas na Pieniądz). — Praca zawiera referaty z czwartej międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. — ISBN dla 2 tomów. — ISBN10: 8389142112. — S. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech – analiza porównawczaAlliances in the practice of small and medium enterprises activities in Poland and Germany – a comparative analysis / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2003. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 974). — Praca zawiera referaty z IV [czwartej] konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu. — S. 170–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania porównawcze źródeł finansowania rozwoju sektora MSP w Małopolsce i wybranych regionach Niemiec i FinlandiiComparison study of financing sources of SME sector development in Malopolska and chosen German and Finnish regions / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1042). — S. 172–180. — Bibliogr. s. 180, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bank policies towards SME sector in Poland and selected countries worldwide / Joanna DUDA, Maciej WOŹNIAK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2018 vol. 19 no. 1, s. 25–47. — Bibliogr. s. 45–47, Summ.

  orcid iD
 • keywords: bank credit, SMEs, policy of banks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2018.19.1.25

5
 • Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii EuropejskiejBariers of financing of Polish SME sector development against the backround of chosen EU countries / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1109). — S. 160–171. — Bibliogr. s. 171, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymiBarriers and advantages coming from cooperation between enterprises and scientific centers / Joanna DUDA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 21–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_02.pdf

 • słowa kluczowe: transfer technologii, współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorcami, bariery, korzyści

  keywords: technology transfer, cooperation between scientific centers and enterprises, barriers, advantages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP[Innovation development barriers and possibilities of Polish SME sector] / Joanna DUDA // W: Innowacyjność mikroprzedsiębiorców w Małopolsce – dobre praktyki : katalog innowacyjnych firm w Małopolsce / red. Renata Koneczna ; Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — ISBN: 978-83-60195-26-0. — S. 7–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bariery ograniczające wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSPBarriers limiting increase of competitiveness of the Polish SME sector / Joanna DUDA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 87–97. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSPInnovation development barriers of Polish SME sector / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 86–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski[Barriers of micro enterprises development in Malopolska region] / Joanna DUDA // W: Polityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie / pod red. Jerzego Marka Białkiewicza. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. — (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). — ISBN10: 83-907357-8-4. — S. 217–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [Barriers to innovation of Polish SMEs] : [abstract]Bariery innowacyjności polskich MSP / Joanna DUDA // W: Management of organizations in real and virtual environment: Opportunities and challenges IV : zborník vedeckých statí = Manažment organizácií v reálnom a virtuálnom prostredí: príležitosti a výzvy IV : zborník vedeckých statí / zostavovatel' L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — ISBN: 978-80-557-0477-7. — S. 15. — Pełny tekst w j. pol. W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV [Dokument elektroniczny] : proceedings of scientific papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-557-0477-7. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Business activity of women in European Union and East-Central Europe / Joanna DUDA, Dorota Król // W: Development of women and management / scientific editors Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka. — Sri Lanka : Department of Marketing Management. University of Kelaniya, 2017. — (Winnet Centre of Excellence® Series ; no. 2). — ISBN: 978-955-704-043-1. — S. 45–80. — Bibliogr. s. 76–80. — tekst: http://www.wneiz.pl/strony/winnet/WCES2-%20monograph.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Business, economics and science [Dokument elektroniczny] : common challenges : monograph / eds. Joanna DUDA, Tomasz Bernat. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bologna : Filodiritto Editore, 2020. — 332 s.. — Tryb dostępu: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/publikacje/E-BOOK_CY29_Monograph.pdf [2020-07-14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-88-85813-98-4. — Dod. na okł.: Project: "Economic development through active cooperation between universities and enterprises in the Polish-German border region"

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Business opportunities in water and wastewater sector / Marzena SMOL, Joanna DUDA, Małgorzata Nowak // W: MonGOS [Dokument elektroniczny] : international conference 2022 : water and sewage in the circular economy model : 30 June–1 July 2022 : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2022. — e-ISBN: 978-83964171-7-6. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5916837/normal_62d01da20dfa8.pdf [2022-07-15]

 • keywords: business, water, wastewater, circular economy, circular business models, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Case 1: a professional online exhibition platform as an example of final user's benefits / Joanna DUDA, Łukasz Lelek // W: Pro-ecological restructuring of companies: case studies / ed. by Aleksandra Gąsior. — London : Ubiquity Press Ltd., 2019. — Dod. ISBN: 978-1-911529-50-7 (EPUB), 978-1-911529-51-4 (Mobi). — ISBN: 978-1-911529-48-4 ; e-ISBN: 978-1-911529-49-1. — S. 183–198. — Bibliogr. s. 197–198. — Dostęp również online: {https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvggx1wj.20.pdf?refreqid=excelsior%3A34899fc82e25f3d4fa1884277407e8fb} [2019-09-16]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5334/bbk.p

16
 • Commitment of banks to financing of small and medium-sized enterprise sectorZaangażowanie banków w finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5 = MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : international masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 15–19, 2014, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87952-07-8. — S. 346–357. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 355–357, Abstr.

 • słowa kluczowe: sektor MSP, bankowy, bariery pozyskania kredytów bankowych, współpraca banków z MSP, polityka banków wobec MSP, produkty bankowe

  keywords: bank crediting, barriers to obtaining bank crediting, cooperation of banks with SMEs, SME sector, bank policies towards SMEs, banking products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Competition instruments applied by large enterprises during the crisis triggered by the COVID-19 pandemic / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek, Łukasz Wójtowicz // European Research Studies Journal ; ISSN 1108-2976. — 2021 vol. 24 iss. 2, s. 139–151. — Bibliogr. s. 149–151, Abstr.. — tekst: https://www.ersj.eu/journal/2117/download

  orcid iD
 • keywords: enterprise, crisis, competitiveness, COVID-19

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.35808/ersj/2117

18
 • Competitiveness factors of large enterprises in Polish economy / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: Functioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-66364-36-3. — S. 115–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 127–129. — tekst: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/J.%20Duda,%20I.%20Skalna,%20Functioning%20and%20development%20of%20enterprises.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Corporate social responsibility as an innovative concept of enterprise management / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // W: Basiq 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference "New trends in sustainable business and consumption" : 18–19 June 2015, Bucharest, Romania / Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bucureşti : Editura ASE, [2015]. — 1 dysk optyczny. — (Proceeding Papers (BASIQ International Conference)). — S. 33–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

 • keywords: stakeholders, enterprise, Corporate Social Resonsibility, eco-management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Correction: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. \emph{Resource} 2020, 9, 55 / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 6 art. no. 78, s. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/6/78/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9060078

21
 • Czynniki konkurencyjności małopolskich MSP na tle pozostałych województwCompetitiveness factors of SMEs in Malopolska on the background of remaining voivodeships / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 296–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Czynniki konkurencyjności polskiego sektora MSP w latach 2001–2007Competitiveness of the Polish SME sector between 2001 and 2007 / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2008. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1200). — S. 144–152. — Bibliogr. s. 152, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniuDevelopment factors of Polish SME sector in changing environment / Joanna DUDA // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and services development contemporary challenges and contingencies : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — ISBN: 978-83-85587-27-9. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Czynniki wzrostu konkurencyjności polskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii EuropejskiejFactors of competitiveness increase of Polish SME sector on the common European Union market / Joanna DUDA // W: Nowoczesność przemysłu i usług : nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług : praca zbiorowa = New challenges and conditioning in the development of industries and services / pod red. Jana Pyki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK. Oddział w Katowicach, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 46–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: