Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4349-6179 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 12804574300

PBN: 5e70923a878c28a047392042

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 157, z ogólnej liczby 162 publikacji Autora


1
 • Alianse i fuzje w gospodarce polskiej i niemieckiej – na podstawie przeprowadzonych badańAlliances and mergers in Polish and German economy on the basis of research / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. — Szczecin : WNEiZ USz, 2003. — (Czas na Pieniądz). — Praca zawiera referaty z czwartej międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. — ISBN dla 2 tomów. — ISBN10: 8389142112. — S. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech – analiza porównawczaAlliances in the practice of small and medium enterprises activities in Poland and Germany – a comparative analysis / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2003. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 974). — Praca zawiera referaty z IV [czwartej] konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu. — S. 170–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania porównawcze źródeł finansowania rozwoju sektora MSP w Małopolsce i wybranych regionach Niemiec i FinlandiiComparison study of financing sources of SME sector development in Malopolska and chosen German and Finnish regions / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1042). — S. 172–180. — Bibliogr. s. 180, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii EuropejskiejBariers of financing of Polish SME sector development against the backround of chosen EU countries / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1109). — S. 160–171. — Bibliogr. s. 171, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymiBarriers and advantages coming from cooperation between enterprises and scientific centers / Joanna DUDA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 21–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_02.pdf

 • słowa kluczowe: transfer technologii, współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorcami, bariery, korzyści

  keywords: technology transfer, cooperation between scientific centers and enterprises, barriers, advantages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP[Innovation development barriers and possibilities of Polish SME sector] / Joanna DUDA // W: Innowacyjność mikroprzedsiębiorców w Małopolsce – dobre praktyki : katalog innowacyjnych firm w Małopolsce / red. Renata Koneczna ; Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — ISBN: 978-83-60195-26-0. — S. 7–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bariery ograniczające wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSPBarriers limiting increase of competitiveness of the Polish SME sector / Joanna DUDA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 87–97. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSPInnovation development barriers of Polish SME sector / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 86–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski[Barriers of micro enterprises development in Malopolska region] / Joanna DUDA // W: Polityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie / pod red. Jerzego Marka Białkiewicza. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. — (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). — ISBN10: 83-907357-8-4. — S. 217–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [Barriers to innovation of Polish SMEs] : [abstract]Bariery innowacyjności polskich MSP / Joanna DUDA // W: Management of organizations in real and virtual environment: Opportunities and challenges IV : zborník vedeckých statí = Manažment organizácií v reálnom a virtuálnom prostredí: príležitosti a výzvy IV : zborník vedeckých statí / zostavovatel' L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — ISBN: 978-80-557-0477-7. — S. 15. — Pełny tekst w j. pol. W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV [Dokument elektroniczny] : proceedings of scientific papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-557-0477-7. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Business activity of women in European Union and East-Central Europe / Joanna DUDA, Dorota Król // W: Development of women and management / scientific editors Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka. — Sri Lanka : Department of Marketing Management. University of Kelaniya, 2017. — (Winnet Centre of Excellence® Series ; no. 2). — ISBN: 978-955-704-043-1. — S. 45–80. — Bibliogr. s. 76–80. — tekst: http://www.wneiz.pl/strony/winnet/WCES2-%20monograph.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Business, economics and science [Dokument elektroniczny] : common challenges : monograph / eds. Joanna DUDA, Tomasz Bernat. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bologna : Filodiritto Editore, 2020. — 332 s.. — Tryb dostępu: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/publikacje/E-BOOK_CY29_Monograph.pdf [2020-07-14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-88-85813-98-4. — Dod. na okł.: Project: "Economic development through active cooperation between universities and enterprises in the Polish-German border region"

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Business opportunities in water and wastewater sector / Marzena SMOL, Joanna DUDA, Małgorzata Nowak // W: MonGOS [Dokument elektroniczny] : international conference 2022 : water and sewage in the circular economy model : 30 June–1 July 2022 : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2022. — e-ISBN: 978-83964171-7-6. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5916837/normal_62d01da20dfa8.pdf [2022-07-15]

 • keywords: business, water, wastewater, circular economy, circular business models, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Case 1: a professional online exhibition platform as an example of final user's benefits / Joanna DUDA, Łukasz Lelek // W: Pro-ecological restructuring of companies: case studies / ed. by Aleksandra Gąsior. — London : Ubiquity Press Ltd., 2019. — Dod. ISBN: 978-1-911529-50-7 (EPUB), 978-1-911529-51-4 (Mobi). — ISBN: 978-1-911529-48-4 ; e-ISBN: 978-1-911529-49-1. — S. 183–198. — Bibliogr. s. 197–198. — Dostęp również online: {https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvggx1wj.20.pdf?refreqid=excelsior%3A34899fc82e25f3d4fa1884277407e8fb} [2019-09-16]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5334/bbk.p

17
 • Circular business models (CBMs) in environmental management — analysis of definitions, typologies and methods of creation in organizations / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2024 vol. 16 iss. 3 art. no. 1209, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-01-31. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/16/3/1209/pdf?version=1706756324

  orcid iD
 • keywords: business model, environmental management, circular economy, circular business model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su16031209

18
 • Commitment of banks to financing of small and medium-sized enterprise sectorZaangażowanie banków w finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5 = MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : international masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 15–19, 2014, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87952-07-8. — S. 346–357. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 355–357, Abstr.

 • słowa kluczowe: sektor MSP, bankowy, bariery pozyskania kredytów bankowych, współpraca banków z MSP, polityka banków wobec MSP, produkty bankowe

  keywords: bank crediting, barriers to obtaining bank crediting, cooperation of banks with SMEs, SME sector, bank policies towards SMEs, banking products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Corporate social responsibility as an innovative concept of enterprise management / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // W: Basiq 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference "New trends in sustainable business and consumption" : 18–19 June 2015, Bucharest, Romania / Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bucureşti : Editura ASE, [2015]. — 1 dysk optyczny. — (Proceeding Papers (BASIQ International Conference)). — S. 33–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

 • keywords: stakeholders, corporate social responsibility, enterprise, ecomanagement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Correction: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. \emph{Resource} 2020, 9, 55 / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 6 art. no. 78, s. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/6/78/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9060078

23
24
 • Czynniki konkurencyjności małopolskich MSP na tle pozostałych województwCompetitiveness factors of SMEs in Malopolska on the background of remaining voivodeships / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 296–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Czynniki konkurencyjności polskiego sektora MSP w latach 2001–2007Competitiveness of the Polish SME sector between 2001 and 2007 / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2008. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1200). — S. 144–152. — Bibliogr. s. 152, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: