Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Mięso, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3506-5819 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 8383596400

PBN: 5e709209878c28a04738ef41

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • A system for PF flow rate monitoring
2
 • Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy włóknistej w młynie nożowym
3
 • Application of the cross-current lamella sedimentation process to the industrial suspension purifying
4
 • Badania charakterystyk granulometrycznych i sedymentacji zawiesiny chromowej
5
 • Badania nowych konstrukcji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych
6
 • Badania prostopadłoprądowej sedymentacji zawiesiny o bardzo drobnym uziarnieniu
7
 • Badania wielostrumieniowego procesu klarowania i zagęszczania zawiesiny ze stalowni konwertorowej
8
 • Badanie procesu grudkowania popiołów lotnych i wybrane własności fizykochemiczne otrzymanych granulatów
9
 • Biomass use for combined heat and power
10
 • Charakterystyki granulometryczne zawiesin o bardzo drobnych cząstkach fazy stałej
11
 • Charakterystyki granulometryczne zawiesiny ze stalowni konwertorowej
12
 • Computer simulations of cross-current sedimentation process
13
 • Computer simulations of cross-current sedimentation process
14
 • Converting waste agricultural biomass into a resource
15
 • Cross-current lamella sedimentation tanks
16
 • Gazyfikacja chłodnej plazmy jako nowoczesna metoda utylizacji odpadów
17
 • Granulatory do produkcji biopaliwa stałego z drewna
18
 • Granulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
19
 • Granulowanie pyłów metali kolorowych
20
 • Investigation of the static resistance force in the process of cutting cereal straw
21
 • Konstrukcja młyna nożowego do rozdrabniania biomasy włóknistej
22
 • Method of force identification in crusher parts at designing stage
23
 • Metoda identyfikacji sił w elementach roboczych kruszarki szczękowej
24
 • Metody zagospodarowania osadów ściekowych
25
 • Mikrogazyfikator biomasy – zastosowanie praktyczne