Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Włodek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9597-0189 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem49422617
202211
202011
201711
2010312
200911
2008422
200722
2006312
2005532
200411
2003541
20021165
20014121
200022
1999523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem492029
202211
202011
201711
2010312
200911
2008413
200722
2006312
2005523
200411
2003514
20021156
2001422
2000211
1999514
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem493118
202211
202011
201711
2010312
200911
2008413
200722
2006312
2005532
200411
2003514
200211101
2001431
2000211
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem49148
202211
202011
201711
201033
200911
200844
200722
200633
200555
200411
200355
20021111
200144
200022
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem49742
202211
202011
201711
2010312
200911
2008422
2007211
200633
200555
200411
200355
20021111
200144
200022
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem491930
202211
202011
201711
2010312
200911
2008431
2007211
200633
2005532
200411
2003514
20021138
200144
200022
19995321
 • A procedure to ensure optimally effective lightning protection of structures / Z. Flisowski, C. Mazzetti, R. WŁODEK // W: ICLP 2002 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Lightning Protection : Cracow, Poland 2\textsuperscript{nd}–6\textsuperscript{th} September 2002 : conference proceedings, [Vol.] 2. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2002. — S. 827–832. — Bibliogr. s. 832, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Actual problems of electromagnetic fields in the vcinity of high voltage overhead lines / J. FURGAŁ, W. NOWAK, R. WŁODEK // W: Energetikos ir elektrotechnikos technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga : 1999 m. balandžio 23 d. / Kauno Technologijos Universitetas. — Kaunas : Technologija, 1999. — (LIETUVOS Mokslas ir Pramoé. Amziaus Technologijas Pasitinkant ; 21). — S. 74–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualny stan i tendencje w eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięciaActual stage and tendencies in the exploitation of high voltage insulating systems / Romuald WŁODEK // W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia EUI'99 : VII sympozjum : Zakopane, 21–23 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 1999. — ISBN10: 83-908210-1-X. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przeskoku odwrotnego na izolacji linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięćAnalysis of reverse flashover on outdoor insulation of high and highest voltage lines / Wiesław NOWAK, Romuald WŁODEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2002 R. 78 nr 10s z. spec., s. 226–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — IW 2002 : Inżynieria Wysokich Napięć : VI [szóste] ogólnopolskie sympozjum : 20–22 maja 2002 Poznań–Kiekrz. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of diagnostic procedures as a part of high voltage devices operation : [abstract] / R. WŁODEK, Sz. MOSKWA // W: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informations- und Elektrotechnik : Werkstoffe, Bauelemente, Systeme und Technologien für die Zukunft : 22.–25.09.2003 : Tagungsband = Information technology and electrical engineering / Hrsg. Heinrich Kern ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — Opis częśc. wg. okł. — S. 431–432. — Pełny tekst w: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium [Dokument elektroniczny] : 22.–25.09.2003 / Technische Universität Ilmenau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — 1 dysk optyczny. — Ekran 1–6. — Bibliogr. ekran 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable / B. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK // W: High voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29\textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 32. — Pełny tekst w: ISH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XIIIth International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, August 25–29, 2003 / ed. Johan J. Smit. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of overvoltage on motor winding insulation fed by PWM pulses / Romuald WŁODEK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ // W: ICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-8-1. — Abstr.. — Pełny tekst W: ICHVE 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, New Orleans, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE. — S. l. : IEEE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 584–587. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 587, Abstr. — ISBN 978-1-4244-8285-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the influence of dielectric quantities characteristics on the processes in high voltage insulation / Romuald WŁODEK // W: 2\textsuperscript{nd} I.C.D.I. : Second International Conference on Dielectric and Insulation : High Tatras–Slovakia June 13–15, 2000 : proceedings. — [Slovakia : s. n.], 2000. — S. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of stochastic processes theory to diagnostics of high voltage devices : [abstract] / Romuald WŁODEK, Szczepan MOSKWA // W: EPE 2005 : Electric Power Engineering 2005 : 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30–June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Department of Electrical Power Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 83. — Pełny tekst w: EPE 2005 [Dokument elektroniczny] : Electric Power Engineering 2005 : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30 – June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic = EPE 2005 : sborník 6. mezinárodní vědecké konference / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Přispěvky”). — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: diagnostic, high voltage device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Calculation of thermal and electric coefficients $\alpha$, $\beta$ from material resistivity equation from data measurementsWyznaczanie współczynników – temperaturowego i elektrycznego – $\alpha, beta$ w równaniu rezystywności materiału na podstawie danych pomiarowych / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 200–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego, zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity, least-squares method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Detection of erosion processes of ADSS cable coating in high voltage overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER, Romuald WŁODEK // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Electric field distribution in HVDC cablesRozkład pola elektrycznego w kablach wysokiego napięcia prądu stałego / Romuald WŁODEK, Ahmed H. ALAMIN // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 1999 t. 18 z. 2, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Electromagnetic field in the space surrounding high voltage overhead transmission line / R. WŁODEK, W. NOWAK // W: 12th ISH : International Symposium on High voltage engineering : 20–24 August 2001 Bangalore India. Topic 5 : Outdoor insulation including pollution performance, Vol. 3 / Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering. — [Bangalore : Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering], [2001]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Elektroenergetyka w historii Wydziału EAIiE[Electrical power engineering in history of Faculty EAIiE] / Romuald WŁODEK // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 215–218. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Experience in the field of partial discharge measurements in high voltage insulation / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2001 R. 77 z. spec., s. 54–57. — Bibliogr. s. 57. — APTADM'2001 : international conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials : September, 17–19, 2001 Wrocław. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o.o., 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Exposure of motor winding insulation on pulse width modulated voltage source / WŁODEK R., ROEHRICH J., ZYDROŃ P. // W: DISEE 2010 : Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering = Dielektrické a Izolačné Systémy v Elektrotechnike a Energetike : 18th international conference = 18. medzinárodná konferencia : September 22–24, 2010, Demänovská Dolina : proceedings / Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology [etc.]. — Bratislava : STU, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-3366-3. — S. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of electric field and insulation temperature on electric field distribution in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na rozkład natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego, zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of electric field and insulation temperature on maximum electric field strength in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na maksymalną wartość natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 194–199. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego, zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Kierunki rozwojowe w eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia[Development tendencies in the exploitation of high voltage insulating systems] / Romuald WŁODEK // W: EUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : VIII [ósme] sympozjum : Zakopane, 18–20 października 2001 = EUI'01 : Problems of high voltage insulation systems exploitation : VIII [eighth] symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390821028. — S. 9–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Laboratorium Wysokich Napięć na Wydziale Elektrycznym AGH – historia i działalnośćHigh Voltage Laboratory at the Faculty of Electrical Engineering AGH - history and activity / Barbara FLORKOWSKA, Romuald WŁODEK, Marek FLORKOWSKI, Paweł ZYDROŃ // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 4. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — Materiały z konferencji naukowej "Wydział Elektryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro" : 23 czerwca 2022, Kraków. — ISBN: 978-83-66727-88-5 ; e-ISBN: 978-83-66727-89-2. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0601/NTT_tom4_017.pdf

 • słowa kluczowe: izolacja elektryczna, wyładowania niezupełne, procesy starzeniowe, narażenia eksploatacyjne, dielektryki, inżynieria wysokonapięciowa, laboratorium wysokich napięć

  keywords: partial discharges, dielectrics, electrical insulation, aging processes, operational exposures, high voltage engineering, high voltage laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-89-2_1

23
 • Lightning attachment / T. Horváth, R. WŁODEK // W: ICLP 2002 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Lightning Protection : Cracow, Poland 2\textsuperscript{nd}–6\textsuperscript{th} September 2002 : conference proceedings, [Vol.] 3. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2002. — S. 41–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Materiały elektrotechniczne[Electrical engineering materials] / Jakub FURGAŁ, Romuald WŁODEK // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 217–236. — Bibliogr. s. 235–236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Materiały elektrotechniczne : podstawy teoretyczne i zastosowania[Materials for electrical engineering : theoretical fundamentals and applications] / Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Marek SZCZERBIŃSKI, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ ; red. Małgorzata Koch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 235, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0395). — Bibliogr. s. 229–232. — ISBN: 978-83-7464-374-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: