Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Wcisło, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24476792900

PBN: 909893

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułA 3-D model of tumor progression based on complex automata driven by particle dynamics
  AutorzyRafał WCISŁO, Witold DZWINEL, David A. Yuen, Arkadiusz Z. Dudek
  ŹródłoJournal of Molecular Modeling. — 2009 vol. 15 iss. 12, s. 1517–1539. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00894-009-0511-4.pdf
2
 • [referat, 2012]
 • TytułA metaphor of complex automata in modeling biological phenomena
  AutorzyRafał WCISŁO, Witold DZWINEL
  ŹródłoCellular automata : 10th international conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2012 : Santorini Island, Greece, September 24–27, 2012 : proceedings / eds. Georgios Ch. Sirakoulis, Stefania Bandini. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — S. 845–855
3
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułA multimedia holistic rehabilitation method for patients after stroke
  AutorzyKarolina Probosz, Rafał WCISŁO, Janusz Otfinowski, Renata SŁOTA, Jacek KITOWSKI, Małgorzata Pisula, Artur Sobczyk
  ŹródłoAnnual review of cybertherapy and telemedicine 2009 : advanced technologies in the behavioral, social and neurosciences / eds. Brenda K. Wiederhold, Giuseppe Riva. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, cop. 2009. — S. 261–263
4
 • [referat, 1999]
 • TytułAlgorytmy równoległej animacji układu obiektów w grafice komputerowej
  AutorzyRafał WCISŁO, Jacek KITOWSKI, Jacek MOŚCIŃSKI
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 397–402
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnimacja komputerowa oparta na symulacji metodą cząstek
  AutorzyRafał WCISŁO
  ŹródłoComputer Science. — 1999 vol. 1, s. 113–137
6
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułBudowa baz danych górniczych wyciągów szybowych pracujących w Polsce
  AutorzyAgnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO, Adam Zygmunt
  ŹródłoMetodyka kształtowania bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych / red. Józef Hansel. — Kraków : AGH, WIMiR, KTL, 2007. — S. 67–83
7
 • [referat, 2011]
 • TytułComplex cellular automata based on particle dynamics as a framework for modeling solid tumor growth and angiogenesis
  AutorzyRafał WCISŁO, Witold DZWINEL
  ŹródłoECMTB 2011 [Dokument elektroniczny] : mini-symposia at the 8-th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology and Annual Meeting of the Society for Mathematical Biology : Kraków, June 28–July 2, 2011 : abstracts of talks. — Kraków : [SMB], [2011]. — S. 453
8
 • [referat, 2009]
 • TytułConcept of Virtual Organization paradigm for holistic rehabilitation of patients after stroke
  AutorzyRafał WCISŁO, Jacek KITOWSKI, Renata SŁOTA, Janusz Otfinowski, Krzysztof Reguła, Karolina Probosz
  ŹródłoCMS'09 : Computer Methods and Systems : 7textsuperscript{th} conference : 26–27 November 2009, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009. — S. 345–350
9
 • [referat, 2018]
 • TytułContinuous and discrete models of melanoma progression simulated in multi-GPU environment
  AutorzyWitold DZWINEL, Adrian KŁUSEK, Rafał WCISŁO, Marta PANUSZEWSKA, Paweł TOPA
  ŹródłoParallel Processing and Applied Mathematics : 12th international conference, PPAM 2017 : Lublin, Poland, September 10–13, 2017 : revised selected papers, Pt. 1 / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Cham: Springer International Publishing, cop. 2018. — S. 505–518
10
 • [referat, 2009]
 • TytułDistributed computer system for remote support of holistic rehabilitation of patients affected by stroke
  AutorzyJacek KITOWSKI, Rafał WCISŁO, Renata SŁOTA, Janusz Otfinowski, Maciej Skubis, Karolina Proboszcz, Małgorzata Pisula, Artur Sobczyk, Krzysztof Reguła
  ŹródłoCracow'08 Grid Workshop : October 13–15, 2008 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — [Kraków] : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2009. — S. 388–392
11
 • [referat, 2005]
 • TytułDistributed visualization system based on web-services
  AutorzyW. ALDA, B. Balcerek, M. Dyczkowski, G. Kowaliczek, S. POLAK, R. WCISŁO, A. Zachara
  ŹródłoCracow'04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 479
12
 • [referat, 2005]
 • TytułDynamic shadow map regeneration with extended depth buffers
  AutorzyRafał WCISŁO, Rafał Bigaj
  ŹródłoComputer Vision and Graphics [Dokument elektroniczny] : International Conference, ICCVG 2004, Warsaw, Poland, September 2004 : proceedings / eds. K. Wojciechowski [et al.]. — Dordrecht : Springer, 2005. — S. 607–612
13
14
 • [referat, 2020]
 • TytułGPU-embedding of kNN-graph representing large and high-dimensional data
  AutorzyBartosz MINCH, Mateusz Nowak, Rafał WCISŁO, Witold DZWINEL
  ŹródłoComputational Science - ICCS 2020 : 20th International Conference : Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020 : proceedings, Pt. 2 / eds. Valeria V. Krzhizhanovskaya, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — S. 322–336
15
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułHardware based real-time non-rigid body animation
  AutorzyRafał WCISŁO, Michał Żelechowski
  ŹródłoMachine Graphics & Vision : international journal. — 2006 vol. 15 no. 3/4, s. 659–664
16
 • [inne, 2011]
 • TytułInteractive visualization tool for planning cancer treatment
  AutorzyR. WCISŁO, W. DZWINEL, P. Gosztyla, D. A. Yuen, W. CZECH
  DetailsMinnesota : University of Minnesota, 2011. — 30 s.
17
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułInteractive visualization tool for planning cancer treatment
  AutorzyR. WCISŁO, W. DZWINEL, P. Gosztyła, D. A. Yuen, W. CZECH
  ŹródłoGPU solutions to multi-scale problems in science and engineering / eds. David A. Yuen, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — S. 607–637
18
 • [referat, 2011]
 • TytułInteractive visualization tool for tumor growth simulations
  AutorzyRafał WCISŁO
  ŹródłoBIOSTEC 2011 [Dokument elektroniczny] : 4textsuperscript{th} international joint conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies : 26–29 January, 2011, Rome, Italy : proceedings. — Portugal : SciTePress-Science and Technology Publications, cop. 2011. — S. 270–273
19
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • Tytułivga: a fast force-directed method for interactive visualization of complex networks
  AutorzyWitold DZWINEL, Rafał WCISŁO, Wojciech CZECH
  ŹródłoJournal of Computational Science. — 2017 vol. 21, s. 448–459. — tekst: https://goo.gl/e9RS86
20
 • [referat, 2017]
 • Tytułivga: visualization of the network of historical events
  AutorzyWitold DZWINEL, Rafał WCISŁO, Magdalena Strzoda
  ŹródłoIML 2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Internet of things and Machine Learning : October 17–18, 2017, Liverpool, United Kingdom. — New York : Association for Computing Machinery (ACM) International Conference Proceedings Series (ICPS), cop. 2017. — S. [1–7] art. no. 38
21
 • [referat, 2017]
 • Tytułivhd: a robust linear-time and memory efficient method for visual exploratory data analysis
  AutorzyWitold DZWINEL, Rafał WCISŁO
  ŹródłoMachine learning and data mining in pattern recognition : 13th international conference : MLDM 2017, New York, NY, USA, July 15–20, 2017 : proceedings / ed. Petra Perner. — Cham : Springer, cop. 2017. — S. 345–360
22
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułKomputerowy system informacyjny wspomagający zarządzanie krajowym systemem bezpieczeństwa transportu pionowego
  AutorzyAgnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO
  ŹródłoBudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — S. 83–95
23
 • [referat, 2007]
 • TytułKomputerowy system z bazą danych o górniczych wyciągach szybowych eksploatowanych w Polsce
  AutorzyJózef HANSEL, Agnieszka Wcisło, Rafał WCISŁO, Adam Zygmunt
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — S. 901–909
24
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKrajowy system zarządzania bezpieczeństwem obiektów technicznych na tle założeń powszechnej informatyzacji Polski oraz programu e-Europa 2005
  AutorzyAgnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO
  ŹródłoBudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — S. 189–202
25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMultimedia holistic rehabilitation method for patients after stroke-efficiency analysis
  AutorzyRafał WCISŁO, Karolina Probosz, Jacek KITOWSKI, Renata SŁOTA, Janusz Otfinowski, Artur Sobczyk, Małgorzata Pisula
  ŹródłoAnnual review of cybertherapy and telemedicine 2010 : advanced technologies in behavioral, social and neurosciences / eds. Brenda K. Wiederhold, Giuseppe Riva, Sun I. Kim. — Amsterdam, [etc.] IOS Press, cop. 2010. — S. 67–72