Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wąchol, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913627

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • Multimedia w praktyce zarządzania w Polsce i na świecieMultimedia in the practice of management in Poland and worldwide / Jerzy WĄCHOL // W: Systemy informatyczne w gospodarce : InfoGlobMar 2011 : [IV konferencja naukowa : Sopot, 13–14 października 2011] / Instytut Transportu i Handlu Morskiego. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7531-240-9. — S. 91–107. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowoczesne instrumenty zarządzania a nadzór korporacyjnyModern management instruments and corporate governance / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Studia Informatica ; ISSN 0867-1753. — 2010 nr 26: Informatyka – społeczeństwo – zastosowania, s. 155–165. — Bibliogr. s. 163–164, Summ.. — J. Wąchol - brak afiliacji AGH. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/26-2010/si-26-155.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowoczesne instrumenty zarządzania służące wspomaganiu procesów decyzyjnychModern management instruments supporting decision-making processes / Jerzy WĄCHOL // W: Nowoczesne instrumenty zarządzania / red. nauk. Stanisław Marciniak, Janusz Ostaszewski ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, 2008. — (Przyszłość Zarządzania). — ISBN: 978-83-7378-373-7. — S. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przemiany gospodarcze na świecie a procesy globalizacji i informatyzacjiEconomic transformations in the World and processes of globalization and computerization / Jerzy WĄCHOL // W: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia, T. 1 / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Printshop, 2007. — ISBN: 978-83-60397-08-4 ; ISBN10: 83-60397-08-2. — S. 161–168. — Bibliogr. s. 167–168, Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacjiComputer systems in management and logging knowledge in the face of globalization proces / Jerzy WĄCHOL // W: Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Leszek Kiełtyka. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2006. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — Praca bez afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej[Computer systems in management and logging knowledge in the conditions of globalization process and European integrations] / Jerzy WĄCHOL // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. — Warszawa : Difin, cop. 2006. — S. 55–64. — Bibliogr. s. 64. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: