Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wąchol, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913627

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 129, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułApplication of statistical methods and computer programmes to scientific research in Polish company
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłomicroCAD 2002 : international scientific conference : 7–8 March 2002. J: Kihívások a gazdaságban / University of Miskolc ; Innovation and Technology Transfer Centre. — [Hungary. : s. n.], 2002. — S. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułApplication statistical methods and computer programs to questionnaires research and quality control
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 471–481
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2000]
 • TytułComputer programs in scientific research and to learning management science
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoMultimedia in business 2000 : 2textsuperscript{nd} international conference : 20–22 September 2000 Częstochowa, Poland : proceedings = materiały konferencyjne / Technical University of Częstochowa. Management Faculty [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2000. — S. 245–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2003]
 • TytułConstant and balanced development as the condition of proper globalisation process
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoOpportunities of change : 3textsuperscript{rd} international economic congress : [July 3–6, Sopot, Poland] : conference proceedings. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. — S. 15–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułCorporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysu
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoNadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo / kom. red. Wiesław Golnau (przewodn.), [et al.]. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. — S. 399–410
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCzynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług. — 2008 nr 27: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / pod red. Henryka Babisa, s. 77–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułDziałania państw dla wspomagania koniunktury gospodarczej i ryzyko finansowe z tym związane, a poprawa ładu korporacyjnego w spółkach
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoMakroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — S. 143–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2004]
 • TytułE-business in the view of globalisation and EU extension
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoBIS Business Information Systems 2004 : proceedings of 7textsuperscript{th} international conference on Business Information Systems : Poznań, Poland, 21–23 April 2004 / ed. Witold Abramowicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2004. — S. 120–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2004]
 • TytułE-business in the view of globalisation process
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłomicroCAD 2004 : international scientific conference : 18–19 March 2004. N szekció = Section N, Vállalati versenyképesség = Economic Challenges / University of Miskolc UM ; Innovation and Technology Transfer Centre ITTC. — [Miskolc : UM ; ITTC], [2004]. — S. 151–156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2012]
 • TytułEconomic crisis in EU and world, corporate governance and information systems
  AutorzyWĄCHOL Jerzy
  ŹródłoMEKON 2012 [Dokument elektroniczny] : the CD of participants' reviewed papers from 14textsuperscript{th} international conference MEKON 2012 : February 1–2, 2012, Ostrava / VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. — [Ostrava : s. n.], [2012]. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2000]
 • TytułEfektywność funkcjonowania nadzoru właścicielskiego w NFI
  AutorzyWĄCHOL Jerzy
  ŹródłoPolska w Europie 2000 – polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku : Szkoła Letnia „Warszawa 2000” : forum młodych badaczy i organizatorów : [Warszawa, 18–20 września 2000] : streszczenia referatów / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. — [Warszawa : WSPiZ im. Leona Koźmińskiego], [2000]. — S. 20–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 1999]
 • TytułEfektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach na przykładzie badań empirycznych przeprowadzonych w NFI [Narodowych Funduszach Inwestycyjnych]
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoNowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV [czwarta] konferencja naukowa / Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : [s. n.], 1999. — S. 134–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2005]
 • TytułEkonomiczne mechanizmy regulacji w gospodarce rynkowej, a społeczne problemy nadzoru właścicielskiego w przemyśle wydobywczym
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — S. 519–529
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułE-learning w aspekcie procesów globalizacji i informatyzacji – szanse i zagrożenia
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoDydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2006. — S. 281–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2001]
 • TytułEmpirical research in the companions participating in the National Investments Funds Programme in Poland 1997–2000
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  Źródło3textsuperscript{rd} International conference of PHD students : Miskolc 13–19 August 2001 : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. — S. 243–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEnterprises in Poland in the face of globalisation processes
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoTechnology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — S. 426–432
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEtyczny wymiar marketingu w obliczu procesów globalizacji i informatyzacji
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1626. Organizacja i Zarządzanie. — 2004 z. 24, s. 77–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2003]
 • TytułFunkcje finansowe związane z czasem i procentem z wykorzystaniem programów komputerowych
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 857–862
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2002]
 • TytułGlobalizacja – uwarunkowania dla działalności przedsiębiorstw
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłoEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 67–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2011]
 • TytułGlobalization, economic crisis and information systems using in the management
  AutorzyWĄCHOL Jerzy
  ŹródłoMEKON 2011 [Dokument elektroniczny] : 13/th international conference : February 2–3, 2011 Ostrava : participants' reviewed papers / Vysoká Škola Báńská, Tehnická Univerzita Ostrava. Ekonomická Fakulta. — [Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Economics], [2011]. — S. [1–9]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2005]
 • TytułGlobalization process and multimedia in the world
  AutorzyJerzy WĄCHOL
  ŹródłomicroCAD 2005 : international scientific conference : 10–11 March 2005. P szekció, Kihívások a gazdaságban / University of Miskolc ; Innovation and Technology Transfer Centre. — [Hungary : s. n.], [2005]. — S. 359–364
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: