Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wąchol, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913627

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1267683615
2019211
2018312
2017541
20166411
201511
2014211
2013312
2012211
20114121
2010321
2009321
200871411
2007642
20067151
200510136
2004161033
200315672
20021165
20018161
2000514
1999734
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem126104211
2019211
201833
201755
201666
201511
201422
201333
2012211
2011431
201033
200933
2008761
2007651
200677
20051082
200416115
200315123
20021183
2001871
2000532
1999761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem12611511
201922
201833
201755
201666
201511
201422
201333
2012211
2011431
201033
200933
2008761
200766
200677
20051091
200416142
200315141
200211101
2001871
2000541
1999761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem126126
201922
201833
201755
201666
201511
201422
201333
201222
201144
201033
200933
200877
200766
200677
20051010
20041616
20031515
20021111
200188
200055
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1263789
201922
201833
201755
2016651
201511
2014211
201333
201222
201144
201033
200933
2008743
2007615
200677
20051010
20041616
20031515
20021111
200188
200055
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1265175
201922
201833
201755
2016651
201511
201422
201333
2012211
201144
201033
200933
2008761
2007633
200677
20051010
200416214
200315114
20021111
2001844
200055
19997341
 • Application of statistical methods and computer programmes to scientific research in Polish company / Jerzy WĄCHOL // W: microCAD 2002 : international scientific conference : 7–8 March 2002. J: Kihívások a gazdaságban = microCAD 2002 : Section J: Economic Challenges / University of Miskolc ; Innovation and Technology Transfer Centre. — [Hungary. : s. n.], 2002. — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application statistical methods and computer programs to questionnaires research and quality controlWykorzystanie metod statystycznych i programów komputerowych do badań ankietowych i kontroli jakości / Jerzy WĄCHOL // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 471–481. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania operacyjne[Operation research] / Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1701). — Bibliogr. s. 172–[173]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer programs in scientific research and to learning management scienceKomputerowe programy w badaniach naukowych i do nauki zarządzania / Jerzy WĄCHOL // W: Multimedia in business 2000 : 2\textsuperscript{nd} international conference : 20–22 September 2000 Częstochowa, Poland : proceedings = materiały konferencyjne / Technical University of Częstochowa. Management Faculty [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2000. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88469-25-8. — S. 245–253. — Bibliogr. s. 253, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Constant and balanced development as the condition of proper globalisation process / Jerzy WĄCHOL // W: Opportunities of change : 3\textsuperscript{rd} international economic congress : [July 3–6, Sopot, Poland] : conference proceedings = III międzynarodowy kongres ekonomiczny. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8373261605. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysuCorporate governance in the knowledge economy and conditions of crisis / Jerzy WĄCHOL // W: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo / kom. red. Wiesław Golnau (przewodn.), [et al.]. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; nr 1). — S. 399–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnegoInformation society, technological factors and corporate governance / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Ekonomiczne Problemy Usług ; ISSN 1896-382X. — 2008 nr 27: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / pod red. Henryka Babisa, s. 77–87. — Bibliogr. s. 86, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Działania państw dla wspomagania koniunktury gospodarczej i ryzyko finansowe z tym związane, a poprawa ładu korporacyjnego w spółkachMeasures to assist the country's economic prosperity and the financial risk associated with it, and improving corporate governance in companies / Jerzy WĄCHOL // W: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/4). — S. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • E-business in the view of globalisation and EU extension / Jerzy WĄCHOL // W: BIS Business Information Systems 2004 : proceedings of 7\textsuperscript{th} international conference on Business Information Systems : Poznań, Poland, 21–23 April 2004 / ed. Witold Abramowicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8374170190. — S. 120–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • E-business in the view of globalisation process / Jerzy WĄCHOL // W: microCAD 2004 : international scientific conference : 18–19 March 2004. N szekció = Section N, Vállalati versenyképesség = Economic Challenges / University of Miskolc UM ; Innovation and Technology Transfer Centre ITTC. — [Miskolc : UM ; ITTC], [2004]. — S. 151–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Economic crisis in EU and world, corporate governance and information systems / WĄCHOL Jerzy // W: MEKON 2012 [Dokument elektroniczny] : the CD of participants' reviewed papers from 14\textsuperscript{th} international conference MEKON 2012 : February 1–2, 2012, Ostrava / VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-2552-6. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Research papers, English section)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Efektywność funkcjonowania nadzoru właścicielskiego w NFI[Effectivnes of ownes supervision in National Investment Fund in Poland] / WĄCHOL Jerzy // W: Polska w Europie 2000 – polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku : Szkoła Letnia „Warszawa 2000” : forum młodych badaczy i organizatorów : [Warszawa, 18–20 września 2000] : streszczenia referatów / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. — [Warszawa : WSPiZ im. Leona Koźmińskiego], [2000]. — Opis część. wg wstępu. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach na przykładzie badań empirycznych przeprowadzonych w NFI [Narodowych Funduszach Inwestycyjnych][Efficiency of the owner control in companies on the examle of experience researches realized in National Investment Funds Programme] / Jerzy WĄCHOL // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV [czwarta] konferencja naukowa / Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : [s. n.], 1999. — S. 134–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekonomiczne mechanizmy regulacji w gospodarce rynkowej, a społeczne problemy nadzoru właścicielskiego w przemyśle wydobywczymThe economical mechanisms of control in market economy, and the social problems of corporate governance in mining industry / Jerzy WĄCHOL // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — Na s. tyt. dodatkowo: Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — S. 519–529. — Bibliogr. s. 528–529, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • E-learning w aspekcie procesów globalizacji i informatyzacji – szanse i zagrożeniaE-learning in the aspect of globalization and computerization process – opportunities and threats / Jerzy WĄCHOL // W: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2006. — Dod. na okł.: 60 lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim ; Problemy społeczeństwa globalnej informacji. — S. 281–286. — Bibliogr. s. 286, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Empirical research in the companions participating in the National Investments Funds Programme in Poland 1997–2000 / Jerzy WĄCHOL // W: 3\textsuperscript{rd} International conference of PHD students : Miskolc 13–19 August 2001 : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. — S. 243–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Enterprises in Poland in the face of globalisation processes / Jerzy WĄCHOL // W: Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — (Dépôt légal ; D/2004/9727/2). — Opis częśc. wg okł.. — S. 426–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Etyczny wymiar marketingu w obliczu procesów globalizacji i informatyzacjiEthical maening of marketing in the face of globalization and information processes / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1626. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2004 z. 24, s. 77–85. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Abstr.. — Marketing – innowacje – informacja : „Marketing w społeczeństwie informacyjnym” : materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej : Szczyrk, 20–21 listopada 2003 r. / red. Anna Błażkiewicz ; PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Funkcje finansowe związane z czasem i procentem z wykorzystaniem programów komputerowych[Financial functions with time and per cent using computers programmes] / Jerzy WĄCHOL // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 857–862. — Bibliogr. s. 861–862, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii EuropejskiejGlobalization - economical and migrations problems of European Union / Jerzy WĄCHOL // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2016 nr 44/2 Problemy współczesnej ekonomii t. 2, s. 373–384. — Bibliogr. s. 383, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/686/1269.pdf

 • słowa kluczowe: migracja, Unia Europejska, nadzór korporacyjny, globalizacja, rozwój organizacji

  keywords: migration, globalization, European Union, corporate governance, development of organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2016.44/2-26

23
 • Globalizacja – uwarunkowania dla działalności przedsiębiorstwGlobalisation – conditions for enterprise operations / Jerzy WĄCHOL // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 67–79. — Bibliogr. s. 79, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Globalization, economic crisis and information systems using in the management / WĄCHOL Jerzy // W: MEKON 2011 [Dokument elektroniczny] : 13/th international conference : February 2–3, 2011 Ostrava : participants' reviewed papers / Vysoká Škola Báńská, Tehnická Univerzita Ostrava. Ekonomická Fakulta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Economics], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — e-ISBN: 978-80-248-2372-0. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Globalization process and multimedia in the world / Jerzy WĄCHOL // W: microCAD 2005 : international scientific conference : 10–11 March 2005. P szekció, Kihívások a gazdaságban = microCAD 2005. Section P, Economic Challenges / University of Miskolc ; Innovation and Technology Transfer Centre. — [Hungary : s. n.], [2005]. — S. 359–364. — Bibliogr. s. 364

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: