Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Wszołek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5057-3227

ResearcherID: R-7697-2016

Scopus: 6603302628

PBN: 901015

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 236, z ogólnej liczby 237 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułA statistical approach in detection of noise events to aircraft noise assessment
  AutorzyM. KŁACZYŃSKI, T. WSZOŁEK, W. BATKO
  ŹródłoOSA : 59. Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z warsztatami szkoleniowymi – „Strategiczne zarządzanie hałasem z uwzględnieniem hałasu lotniczego” : Poznań–Boszkowo, 10–14.09.2012 / red. Arkadiusz Józefczak. — Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012. — S. 113–116
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2012]
 • TytułA statistical approach in detection of noise events to aircraft noise assessment : [abstract]
  AutorzyKŁACZYŃSKI Maciej, WSZOŁEK Tadeusz, BATKO Wojciech
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2012 vol. 37 no. 3, s. 379
3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAccuracy of assessing the level of impulse sound from distant sources
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI
  ŹródłoInternational Journal of Occupational Safety and Ergonomics. — 2007 vol. 13 no. 4, s. 433–440. — tekst: https://goo.gl/ipE0eK
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAccuracy of prediction methods for sound insulation of homogeneous single baffles
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA, Leszek MAJKUT, Dominik MLECZKO, Ryszard OLSZEWSKI, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoVibrations in Physical Systems. — 2020 vol. 31 no. 2, art. no. 2020210, s. 1–8. — tekst: https://vibsys.put.poznan.pl/_journal/2020-31-2/articles/vibsys_2020210.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAcoustic study of REpower MM92 wind turbines during exploitation
  AutorzyMaciej KŁACZYŃSKI, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2014 vol. 39 no. 1, s. 3–10
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAcoustics signal interpretation using artificial neural network computation
  AutorzyWiesław WSZOŁEK, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 t. 22 z. 3, s. 471–478
7
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza budżetu niepewności w pomiarach terenowych izolacyjności przegród budowlanych od dźwięków powietrznych
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Tytus STRYCZNIEWICZ
  ŹródłoXXII konferencja Inżynierii akustycznej i biomedycznej : Kraków - Zakopane, 10-13 kwietnia 2018 / [red.] Janusz Piechowicz. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 10
8
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza czynników wpływających na niepewność pomiaru wskaźnika Rw izolacyjności akustycznej przegród w waunkach laboratoryjnych
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoXXIII Konferencja inżynierii akustycznej i biomedycznej : Kraków-Zakopane, 9–12 kwietnia 2019 / [red.] Janusz Piechowicz. — [Kraków : s. n.], [2019]. — S. 10–12
9
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza klimatu akustycznego sali audytoryjnej : przykład realizacji
  AutorzyD. MLECZKO, T. WSZOŁEK
  ŹródłoXVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 22–23
10
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza konstrukcyjnych możliwości ograniczania szerokości strefy oddziaływania linii przesyłowych
  AutorzyKonrad KOCHANOWICZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2019 nr 62, s. 151–154. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_62.pdf
11
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza niepewności pomiarów wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych : [abstrakt]
  AutorzyT. WSZOŁEK
  ŹródłoXVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 28 marca–1 kwietnia 2011 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH], [2011]. — S. 130
12
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza niepewności pomiaru izolacyjności przegród budowlanych od dźwięków powietrznych
  AutorzyTytus STRYCZNIEWICZ, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoPostępy akustyki 2017 : [Piekary Śląskie, 11–15 września 2017] / red. Dariusz Bismor ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017. — S. 241–248
13
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza niepewności w badaniach środowiskowych hałasu
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoMateriały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 27. 02–3. 03. 2006 / red. Materiałów Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2006]. — S. 205–216
14
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza przydatności sygnału akustycznego w rozpoznawaniu uszkodzeń przewodów w liniach WN
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK
  ŹródłoMetody aktywne redukcji drgań i hałasu : V [piąta] szkoła : Kraków–Krynica maj 2001 : referaty recenzowane. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — S. 301–308
15
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza przydatności sygnału akustycznego w rozpoznawaniu uszkodzeń przewodów w liniach WN
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK
  ŹródłoMARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — S. 301–308
16
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza przydatności wybranych modeli hałasu kolejowego do prognozowania w warunkach krajowych
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Michał Urbańczyk
  ŹródłoPostępy akustyki 2016 / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — S. 343–354
17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza przydatności wybranych parametrów akustycznych w klasyfikacji dźwięków wysokoimpulsowych
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI, Dominik MLECZKO
  ŹródłoPostępy akustyki 2016 / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — S. 331–342
18
 • [referat, 1998]
 • TytułAnaliza użyteczności sieci neuronowych w rozwiązywaniu wybranych problemów diagnostyki systemów technicznych i biologicznych
  AutorzyR. TADEUSIEWICZ, W. WSZOŁEK, A. IZWORSKI, T. WSZOŁEK
  ŹródłoDiagnostyka techniczna urządzeń i systemów – DIAG'98 : 4 [czwarta] krajowa konferencja : Szczecin–Międzyzdroje–Ystad 14. 09.–15. 09. 1998, T. 1. — [Szczecin : Wyższa Szkoła Morska], [1998]. — S. 143–150
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu urządzeń wiertniczych na klimat wibroakustyczny środowiska
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Jan MACUDA, Wiesław WSZOŁEK, Lesław STRYCZNIEWICZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 463–468
20
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza wpływu zmian uwarunkowań terenowych na klimat akustyczny w otoczeniu wybranego zakładu przemysłowego
  AutorzyWojciech CIESIELKA, Andrzej GOŁAŚ, Tadeusz WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI
  ŹródłoMateriały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — S. 17–28
21
 • [referat, 2001]
 • TytułAnalysis and classification of the pathological speech using artificial intelligence methods
  AutorzyWiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Andrzej IZWORSKI, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoMMACTEE : proceedings of the 3textsuperscript{rd} WSEAS symposium on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering : Athens, December 17–23, 2001. — [Athens : WSEAS], 2001. — S. 55
22
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnalysis and classification of the pathological speech using artificial intelligence methods
  AutorzyWiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Andrzej IZWORSKI, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoAdvances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation / eds. Ales Grmela, Nikos E. Mastorakis. — [Athens] : WSEAS, 2002. — S. 163–167
23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis and experimental verification of chosen railway noise prediction calculation methods in local Polish conditions : case study : [abstract]
  AutorzyKostka Michał, WSZOŁEK Tadeusz
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2009 vol. 34 no. 3, s. 361–362
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis and prediction of the acoustic climate with metallurgical plant : case study
  AutorzyW. CIESIELKA, T. WSZOŁEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 119–124
25
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of selected cases of impulsive noise in transport and industry
  AutorzyWSZOŁEK Tadeusz, KUKULSKI Bartłomiej
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 395. — tekst: https://goo.gl/lVVe63