Wykaz publikacji wybranego autora

Franciszek Nadachowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułCeramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowego
  AutorzyFranciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Dorota Szwagierczak
  ŹródłoIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 105
2
 • [referat, 2001]
 • TytułCeramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowego
  AutorzyFranciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Dorota Szwagierczak, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001. [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 344–352
3
 • [referat, 2008]
 • TytułDolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
  AutorzyE. DRYGALSKA, S. JONAS, F. NADACHOWSKI, J. PIECH, M. Skalska
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 42
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Stanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Jerzy PIECH, Małgorzata Skalska
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2009 t. 61 nr 1, s. 3–6
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDwuglinian wapniowy jako składnik nowej serii bezkrzemianowych odmian wyrobów ogniotrwałych
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2006 R. 58 nr 2, s. 44–48
6
 • [książka, 2012]
 • TytułIntroduction to technological design in ceramics
  AutorzyFranciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Wiesław PTAK
  DetailsKraków : AGH University of Science and Technology Press, 2012. — 271, [1] s.
7
 • [referat, 2001]
 • TytułKonsolidacja wysokotemperaturowa w ceramice
  AutorzyWiesław PTAK, Stanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 784–801
8
9
 • [referat, 2012]
 • TytułNowa rodzina materiałów ogniotrwałych o minimalnej rozszerzalności cieplnej
  AutorzyPIĘTA A., DALCZYŃSKA-JONAS S., NADACHOWSKI F., LIS J., CZYŻEWSKA A., KRUPA G., Skalska M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 131
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułNowe materiały ogniotrwałe o małej rozszerzalności cieplnej
  AutorzyFranciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Dorota Szwagierczak
  ŹródłoCeramika Materiały Ogniotrwałe. — 2000 R. 52 nr 3, s. 83–89
11
 • [referat, 2010]
 • TytułNowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach
  AutorzyJONAS S., DRYGALSKA E., NADACHOWSKI F., CZYŻEWSKA A., KRUPA G.
  ŹródłoPolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — S. 114
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach
  AutorzyS. JONAS, E. DRYGALSKA, F. NADACHOWSKI, A. CZYŻEWSKA, G. KRUPA, M. Skalska
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 2, s. 350–354
13
 • [referat, 2004]
 • TytułOgniotrwałe materiały kompozytowe o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej
  AutorzyS. JONAS, F. NADACHOWSKI, D. Szwagierczak, G. Wójcik
  ŹródłoPolska Ceramika 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 12–15 września 2004 r. / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — S. 295–300
14
 • [referat, 2005]
 • TytułOgniotrwałe zestawy serii $CaAl_{4}O_{7}-ZrO_{2}$ o niskiej rozszerzalności cieplnej
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Edward WALASEK
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 1073–1079
15
 • [referat, 2005]
 • TytułOgniotrwałe zestawy z serii $CaAl_{4}O_{7}/ZrO_{2}$ o niskiej rozszerzalności cieplnej
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Edward WALASEK
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 19
16
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2000]
 • TytułOgniotrwały beton zasadowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KLOSKA, Franciszek NADACHOWSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 28/30. — Polska. — Opis patentowy ; PL 179796 B1 ; Udziel. 2000-04-04 ; Opubl. 2000-10-31. — Zgłosz. nr P.311518 z dn. 1995-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL179796B1.pdf
17
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułRefractory composites of deeply depressed thermal expansion
  AutorzyS. JONAS, F. NADACHOWSKI, D. Szwagierczak
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2002 vols. 206–213, s. 1169–1172
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułRefractory corrosion considerations based on hot-stage microscope data
  AutorzyD. Szwagierczak, S. JONAS, F. NADACHOWSKI
  ŹródłoInterceram = International Ceramic Review. — 2000 vol. 49 no. 3, s. 158–169
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2000]
 • TytułSposób wytwarzania klinkieru ogniotrwałego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewa DRYGALSKA, Krzysztof HABERKO, Franciszek NADACHOWSKI, Alicja OSINIAK, Danuta ŻELAZNA
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 35/106. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178733 B1 ; Udziel. 1999-12-02 ; Opubl. 2000-06-30. — Zgłosz. nr P.307733 z dn. 1995-03-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178733B1.pdf
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DRYGALSKA Ewa, PIECH Jerzy, DALCZYŃSKA-JONAS Stanisława, NADACHOWSKI Franciszek, Skalska Małgorzata
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392697 A1 ; Opubl. 2012-04-23. — Zgłosz. nr P.392697 z dn. 2010-10-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 9, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392697A1.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Stanisława DALCZYŃSKA-JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Małgorzata Skalska
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215707 B1 ; Udziel. 2013-06-19 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr P.392697 z dn. 2010-10-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215707B1.pdf
22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2001]
 • TytułSposób wytwarzania wyrobów ceramiki ogniotrwałej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian KLISCH, Franciszek NADACHOWSKI, Dorota Szwagierczak
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 35/64. — Polska. — Opis patentowy ; PL 180661 B1 ; Udziel. 2000-09-11 ; Opubl. 2001-03-30. — Zgłosz. nr P.312170 z dn. 1996-01-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL180661B1.pdf
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułThermal expansion of $CaAl_{4}O_{7}$-based refractory compositions containing MgO and CaO additions
  AutorzyS. JONAS, F. NADACHOWSKI, D. Szwagierczak, G. Wójcik
  ŹródłoJournal of the European Ceramic Society. — 2006 vol. 26 iss. 12, s. 2273–2278. — tekst: https://goo.gl/FgJmFS
24
 • [skrypt, 1999]
 • TytułWstęp do projektowania technologii ceramicznych
  AutorzyFranciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Wiesław PTAK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 304, [1] s.
25
 • [referat, 2007]
 • TytułWybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 50