Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Wacławik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • About the state of the fire in a sealed off area
2
 • Analiza porównawcza wybranych wskaźników oceny mikroklimatu w gorących miejscach pracy kopalń węgla kamiennego
3
 • Bilans cieplny oddziału wydobywczego w kopalni rudy miedzi
4
 • Bilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza
5
 • Chłodnice przeponowe powietrza i wody w układach klimatyzacji kopalń o małej mocy
6
 • Cieplne warunki pracy w górnictwie w świetle badań bilansu cieplnego organizmu
7
 • Cieplne warunki pracy w normach europejskich i międzynarodowych
8
 • Czy temperatura zastępcza klimatu może być miarą obciążenia cieplnego?
9
 • Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999
10
 • Mikroklimat i cieplne warunki pracy w wyrobiskach solnych kopalni „Polkowice-Sieroszowice”
11
 • Niektóre zagadnienia pożarów endogenicznych
12
 • Numerical modelling of heat exchange between a human body and the environment
13
 • Numeryczne metody oceny stresu i obciążenia cieplnego pracownika
14
 • O możliwości optymalizacji parametrów pracy układów klimatyzacji kopalń
15
 • O wymianie ciepła między górnikiem a otoczeniem w głębokich kopalniach
16
 • O wymianie ciepła w przodkach eksploatacyjnych
17
 • Obciążenie cieplne pracownika w normach ISO, EN i PN
18
 • Problemy wentylacji i klimatyzacji kopalń
19
 • Propozycje oceny cieplnych warunków pracy w wyrobiskach solnych kopalni „Polkowice-Sieroszowice”
20
 • Próba oszacowania zmian temperatury gazów przepływających przez zroby
21
 • Sposoby poprawy efektywności termodynamicznej kopalnianych układów klimatyzacji
22
 • Stres i obciążenie cieplne pracownika w badaniach fizjologicznych i normach ISO
23
 • Stres i obciążenie cieplne pracownika w badaniach fizjologicznych i normach ISO
24
 • Symulacja numeryczna wymiany ciepła między ciałem górnika a otoczeniem oraz stanu obciążenia cieplnego
25
 • Uwagi o temperaturze zastępczej klimatu