Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Wacławik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAbout the state of the fire in a sealed off area
  AutorzyMarian BRANNY, Józef WACŁAWIK, Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel
  Źródło29textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 2. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 105–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych wskaźników oceny mikroklimatu w gorących miejscach pracy kopalń węgla kamiennego
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Józef Knechtel, Lucjan Świerczek
  ŹródłoMateriały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 1 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 131–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych wskaźników oceny mikroklimatu w gorących miejscach pracy kopalń węgla kamiennego
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Józef Knechtel, Lucjan Świerczek
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2013 t. 8 z. 4, s. 171–181
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAnaliza typowych przypadków pracy w środowisku gorącym kopalń węgla kamiennego
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Józef Knechtel, Lucjan Świerczek
  ŹródłoZagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 262–274
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBilans cieplny oddziału wydobywczego w kopalni rudy miedzi
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Sławomir Gajosiński, Władysław Turkiewicz
  ŹródłoCuprum. — 2000 nr 15, s. 47–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2001]
 • TytułBilans cieplny oddziału wydobywczego w kopalni rudy miedzi
  AutorzyJ. WACŁAWIK, W. Turkiewicz
  ŹródłoProceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001 Kraków : streszczenia / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2001. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2002]
 • TytułBilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 699–714
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBilans cieplny wyparnych chłodni wody
  AutorzyMarian BRANNY, Józef WACŁAWIK
  ŹródłoWybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 343–359
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1999]
 • TytułChłodnice przeponowe powietrza i wody w układach klimatyzacji kopalń o małej mocy
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel
  ŹródłoMiędzynarodowa Konferencja na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych : 22–24 April 1999, Szczyrk : materiały konferencyjne / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 1999. — S. 275–293
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2004]
 • TytułCieplne warunki pracy w górnictwie w świetle badań bilansu cieplnego organizmu
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Marian BRANNY
  ŹródłoMateriały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — S. 397–407
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2005]
 • TytułCieplne warunki pracy w normach europejskich i międzynarodowych
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  ŹródłoROP'2005 : zwalczanie zagrożenia cieplnego w kopalniach – teoria i praktyka : XXII seminarium : XXXI Dni Techniki : Rybnik, 20 października 2005 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych, 2005. — S. 155–170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2006]
 • TytułCzy temperatura zastępcza klimatu może być miarą obciążenia cieplnego?
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 295–308
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2012]
 • TytułDlaczego temperatura zastępcza klimatu (TZK) nie może być miernikiem obciążenia cieplnego?
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  ŹródłoZagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — S. 358–370
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułFunkcje badawczo-interpretacyjne bilansu cieplnego organizmu pracownika w ocenie obciążenia termicznego
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Józef Knechtel, Lucjan Świerczek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 1, s. 100–108
 • słowa kluczowe: praca w gorącym mikroklimacie, stres cieplny, wskaźniki oceny obciążenia cieplnego

  keywords: work in hot microclimate, thermal stress, index of thermal load indexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [książka, 1999]
 • TytułKronika Wydziału Górniczego 1919–1999
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Enerią PAN, 1999. — 134 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [książka, 2009]
 • TytułKronika Wydziału Górniczego 1919–2009 : (od listopada 2002 roku Wydział Górniczy nosi nazwę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii)
  AutorzyJózef WACŁAWIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa i Geoinżynierii
  DetailsWyd. 2 popr. i poszerz.. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2009. — 192, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2002]
 • TytułMikroklimat i cieplne warunki pracy w wyrobiskach solnych kopalni „Polkowice-Sieroszowice”
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Marian BRANNY, Marek Kowalik
  ŹródłoMateriały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 611–626
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [książka, 2004]
 • TytułModelowanie wymiany ciepła między górnikiem a otoczeniem w trudnych warunkach klimatycznych
  Autorzyred. nauk. Józef WACŁAWIK ; Józef WACŁAWIK, Marian BRANNY, Ludmiła Borodulin-Nadzieja
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — 97, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [monografia, 2000]
 • TytułNiektóre zagadnienia pożarów endogenicznych
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Janusz Cygankiewicz, Marian BRANNY
  DetailsKraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2000. — 85, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułNieustalona wymiana ciepła między organizmem górnika a otoczeniem
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Józef Knechtel
  ŹródłoZagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 244–261
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNumerical modelling of heat exchange between a human body and the environment
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Marian BRANNY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 2, s. 223–251
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNumerical model of heat exchange between a worker body and the hot environment
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 573–588
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułNumeryczne metody oceny stresu i obciążenia cieplnego pracownika
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2007 nr 4 wyd. spec., s. 303–312
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2006]
 • TytułObciążenie cieplne pracownika w normach ISO, EN i PN
  AutorzyJózef WACŁAWIK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 923–935
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOcena bezpieczeństwa pracowników przy wysokich obciążeniach termicznych
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2008 nr 2 wyd. spec., s. 149–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: