Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Kocoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Deep-sea siliciclastic sedimentation of the Istebna Beds (Campanian – Paleocene) in the Silesian Beskid, the Polish Carpathians
2
  • Znaczenie cech litologiczno-sedymentologicznych dla jakości surowców skalnych na przykładzie warstw godulskich (turon – senon dolny)