Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Kocoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Deep-sea siliciclastic sedimentation of the Istebna Beds (Campanian – Paleocene) in the Silesian Beskid, the Polish Carpathians / P. STRZEBOŃSKI, R. KOCOŃ, M. BOROWIEC // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 74–75. — Bibliogr. s. 75. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Znaczenie cech litologiczno-sedymentologicznych dla jakości surowców skalnych na przykładzie warstw godulskich (turon – senon dolny)Importance of litological and sedimentological features for quality of rock stock examplified on Godula Beds (Turonian – Lower Senonian) ( Polish Carpathians) / Renata KOCOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1999 t. 25 z. 2, s. 125–136. — Bibliogr. s. 135–136, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: