Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Wojnar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza pyłu ze spalarni odpadów pod kątem modernizacji układu odpylania
2
 • Badania modelu laboratoryjnego światłowodowego czujnika kwasowego punktu rosy
3
 • Czujniki światłowodowe w eksploatacji elektrofiltrów
4
 • Dwustanowy światłowodowy czujnik uwodnienia szlamów
5
 • Dydaktyczne zintegrowane laboratorium optyczne
6
 • Elektryczne metody pomiaru kwasowego punktu rosy spalin kotłów pyłowych
7
 • Emisje pyłów w świetle istniejących norm, ustaw, rozporządzeń polskich i europejskich
8
 • Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta powiatowego
9
 • Metody pomiaru temperatury kwasowego punktu rosy
10
 • Mobilny system selektwynej zbiórki odpadów komunalnych – zadanie dla powiatu czy województwa?
11
 • Model symulacyjny światłowodowego czujnika kwaśnego punktu rosy
12
 • Optyczna jednostka pomiarowa analizatora części palnych w popiele
13
 • Perspektywy rozwoju elektrofiltrów
14
 • Pyłomierz optyczny
15
 • Rozproszeniowy pyłomierz optyczny – ograniczenia pomiarowe
16
 • Sensor optyczny w analizatorach pozostałości części palnych popiołów lotnych
17
 • Skuteczność teoretyczna i rzeczywista elektrofiltru
18
 • Standardy emisyjne pyłów – uwarunkowania prawne eksploatacji elektrofiltrów
19
 • Struktury inteligentne nasycone światłowodami w budowie i eksploatacji maszyn
20
 • Światłowodowy pyłomierz strefowo-sekwencyjny
21
 • Techniczne i prawne uwarunkowania procedur odbioru i atestacji urządzeń do ciągłego pomiaru stężenia pyłu
22
 • Urządzenie do optycznego pomiaru zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza w instalacjach odsiarczania spalin
23
 • Urządzenie do pomiaru punktu rosy, szczególnie w spalinach kotłowych
24
 • Urządzenie do pomiaru stężenia zawiesiny cząstek stałych w cieczach
25
 • Urządzenie do pomiaru stopnia uwodnienia szlamów, zwłaszcza żelazonośnych