Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnych
  AutorzyJan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 427–435. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_41.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza efektywności modelowania cyfrowego drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymi
  AutorzyJan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 395–406. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_32.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza spektralna drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymi
  AutorzyJan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 1, s. 591–604. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_55.pdf
4
 • [referat, 1999]
 • TytułAproksymacja pełnej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej dla wybranych skał
  AutorzyAndrzej Nowakowski, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoGeotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 221–230
5
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymi
  AutorzyRoman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoProblemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — S. 85–92
6
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania stanowiskowe zginanych zestawów próbek skalnych w warunkach znacznego ich skrępowania
  AutorzyJan WALASZCZYK, Jan Drzewiecki
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 245–250
7
 • [referat, 2003]
 • TytułBrownfields in Upper Silesia Coalfields
  AutorzyMarek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 15–22
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDetermining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas
  AutorzyLucyna Florkowska, Jan WALASZCZYK, Agnieszka Maj
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 165–178. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.165.pdf
9
 • [referat, 2002]
 • TytułDrgania stropu bezpośredniego spowodowane nagłą degradacją filarów międzykomorowych
  AutorzyJan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 743–752
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEnergia układu zginanych warstw skalnych w warunkach ich silnego skrępowania
  AutorzyJan WALASZCZYK, Jan Drzewiecki
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 615–623
11
 • [referat, 1999]
 • TytułFizyczny oraz obliczeniowy model MES w odniesieniu do warunków górniczo-geologicznych LGOM
  AutorzyJan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ
  ŹródłoGeotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 281–290
12
 • [referat, 2009]
 • TytułFizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu
  AutorzyJan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA
  ŹródłoWykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu
  AutorzyJan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 3–4, s. 17–22
14
 • [referat, 2003]
 • TytułFuture perspectives of brownfields in Poland activities and visions
  AutorzyMarek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 315–317
15
 • [referat, 1999]
 • TytułGeomechaniczne aspekty nieregularnej eksploatacji złóż systemem filarowo-komorowym
  AutorzyJan WALASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — S. 357–366
16
 • [referat, 2005]
 • TytułIdentyfikacja fizycznego modelu górotworu z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych
  AutorzyJan WALASZCZYK
  ŹródłoGeotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — S. 529–536
17
 • [referat, 2002]
 • TytułIdentyfikacja prędkości i przyspieszenia w dynamicznych modelach górotworu
  AutorzyJan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 753–766
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułIdentyfikacja właściwości odkształceniowych górotworu w oparciu o numeryczną analizę wstrząsu związanego z wyburzaniem budowli
  AutorzyJan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 2, s. 307–319. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-02/GG_2008_2_29.pdf
19
 • [referat, 2000]
 • TytułKomputerowa symulacja fali przemieszczeń spowodowanej nagłą degradacją filarów górniczych
  AutorzyJan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — S. 437–444
20
 • [referat, 2004]
 • TytułKomputerowa symulacja procesu redystrybucji energii sprężystej w górotworze uwarstwionym
  AutorzyJan WALASZCZYK, Andrzej BARNAT, Stanisław HACHAJ
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2 / [red. wyd. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 755–764
21
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKomputerowa symulacja skutków pękania pojedynczej warstwy geologicznej
  AutorzyJan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 571–581
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKomputerowa symulacja stanu naprężenia w sąsiedztwie wyrobiska górniczego z uwzględnieniem przepływu gazu
  AutorzyJan WALASZCZYK, Lucyna Florkowska
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 593–599. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_60.pdf
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKomputerowa symulacja zmian energii właściwej w polu filarowo-komorowym spowodowanej postępującą eksploatacją złoża oraz zmianą właściwości fizycznych filarów
  AutorzyJan WALASZCZYK, Stanisław HACHAJ, Andrzej BARNAT
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 477–484. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_41.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKształtowanie się przemieszczeń w brzeżnej części niecki obniżeniowej na podstawie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym
  AutorzyJerzy Cygan, Jan Leśniak, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 spec. iss., s. 65–81
25