Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kgbg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Analiza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnych
2
 • Analiza efektywności modelowania cyfrowego drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymi
3
 • Analiza spektralna drgań budynku wywołanych wstrząsami górniczymi
4
 • Aproksymacja pełnej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej dla wybranych skał
5
 • Badania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymi
6
 • Badania stanowiskowe zginanych zestawów próbek skalnych w warunkach znacznego ich skrępowania
7
 • Brownfields in Upper Silesia Coalfields
8
 • Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas
9
 • Drgania stropu bezpośredniego spowodowane nagłą degradacją filarów międzykomorowych
10
 • Energia układu zginanych warstw skalnych w warunkach ich silnego skrępowania
11
 • Fizyczny oraz obliczeniowy model MES w odniesieniu do warunków górniczo-geologicznych LGOM
12
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu
13
 • Fizykalna identyfikacja dynamicznych modeli górotworu
14
 • Future perspectives of brownfields in Poland activities and visions
15
 • Geomechaniczne aspekty nieregularnej eksploatacji złóż systemem filarowo-komorowym
16
 • Identyfikacja fizycznego modelu górotworu z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych
17
 • Identyfikacja prędkości i przyspieszenia w dynamicznych modelach górotworu
18
 • Identyfikacja właściwości odkształceniowych górotworu w oparciu o numeryczną analizę wstrząsu związanego z wyburzaniem budowli
19
 • Komputerowa symulacja fali przemieszczeń spowodowanej nagłą degradacją filarów górniczych
20
 • Komputerowa symulacja procesu redystrybucji energii sprężystej w górotworze uwarstwionym
21
 • Komputerowa symulacja skutków pękania pojedynczej warstwy geologicznej
22
 • Komputerowa symulacja stanu naprężenia w sąsiedztwie wyrobiska górniczego z uwzględnieniem przepływu gazu
23
 • Komputerowa symulacja zmian energii właściwej w polu filarowo-komorowym spowodowanej postępującą eksploatacją złoża oraz zmianą właściwości fizycznych filarów
24
 • Kształtowanie się przemieszczeń w brzeżnej części niecki obniżeniowej na podstawie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym
25
 • Long term stability evaluation of natural gas storage caverns