Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Wodyński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6965-9848 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 11439320500

PBN: 5e709208878c28a04738ee18

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków na terenie górniczym LGOM
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Stanisław BARYCZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 715–726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza przebiegu w czasie zużycia technicznego tradycyjnej zabudowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Karol FIREK
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 2, s. 177–185
 • słowa kluczowe: budynki mieszkalne, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, budynki gospodarcze, zużycie techniczne w czasie, zużycie techniczne

  keywords: residential building, technical wear, Legnica-Głogów Copper Mining District, farm building, technical wear in time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoREMO 2000 : problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : IX konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9 grudnia 2000. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. — S. 125–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczych
  AutorzyKarol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2018 t. 74 nr 1, s. 15–20
 • słowa kluczowe: uszkodzenia budynków, wpływy górnicze, murowane budynki wielokondygnacyjne

  keywords: mining impacts, damage to building structures, masonry multi-story buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczych
  AutorzyKarol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoXIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [referat, 2000]
 • TytułAnalysis of structure resistance of typical urban and suburban buildings to mining effects
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 1 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 517–526
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2000]
 • TytułAnalysis of technical wear of traditionally structured buildings on mining areas
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 259–267
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2001]
 • TytułAnalysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility
  AutorzyStanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoFailures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — S. 165–170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the influence of mining impacts on the intensity of damage to large-panel building structures
  AutorzyKarol FIREK, Aleksander WODYŃSKI, Janusz RUSEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 32–36
 • keywords: SVM, mining impacts, support vector machine, multiple regression analysis, technical condition of building structures, buildings with prefabricated large-panel structure, PLSR, Partial Least Squares Regression approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the influence of span geometry on the dynamic resistance of existing reinforced concrete slab road viaducts subjected to mining tremors
  AutorzyJanusz RUSEK, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoWMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — S. [354]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2001]
 • TytułAssesment of effects of mining exploitation on the technical wear of buildings
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoQuality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — S. 538–543
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułAssessing the influence of mining impacts on buildings using SVM and MLR method
  AutorzyJanusz RUSEK, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoWMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — S. [355]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2015]
 • TytułAssessing the influence of mining impacts on technical wear of masonry buildings using multiple regression analysis
  AutorzyKarol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoSGEM 2015 : 15textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 18–24 June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — S. 65–71
 • keywords: mining tremors, technical wear of a building, continuous surface deformation, multiple regression analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2007]
 • TytułAssessment of surface deformation impacts on technical wear of masonry buildings located in the Legnica–Głogów Copper District
  AutorzyKarol FIREK, Aleksander WODYŃSKI
  Źródło8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — S. 346–353
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAssessment of time and mining exploitation effects on the technical wear of prefabricated panel buildings
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Karol FIREK, Janusz RUSEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 173–182
 • keywords: mining tremors, building damage, technical wear, prefabricated panel buildings, mining effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessment of time and mining exploitation effects on the technical wear of prefabricated panel buildings
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Karol FIREK, Janusz RUSEK
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużla
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoAwarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — S. 125–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków murowanych
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Stanisław LASOCKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2003 t. 59 nr 12, s. 1–6
 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, budownictwo

  keywords: mining tremors, building engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25