Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Kania, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2459-0060

ResearcherID: S-8454-2018

Scopus: 36923586400

PBN: 900409

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
2
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
3
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
4
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
5
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
6
 • A complex flow system model of the Muszyna region (Beskid Sądecki range, Polish Outer Carpathians)
7
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
8
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
9
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
10
 • Chemical characteristics of thermal fluids from Stykkishólmur, Iceland
11
 • Classification of groundwater quality based on variability of hydrogeochemical environment
12
 • Complex flow system model of the Muszyna region (Beskid Sądecki range, Polish Outer Carpathians)
13
 • Czas połowicznego samooczyszczania wód podziemnych jako parametr ogólny oceny reakcji modelowanego systemu zlewniowego na zmiany antropopresji
14
 • Dating of young groundwater using tritium and gaseous tracers (SF6, SF5CF3, CFC-12, H-1301): case study from southern Poland
15
 • Downstream changes of water quality in a lowland river due to groundwater inflows
16
 • Ekosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów
17
 • Environmental tracers as calibration tool for 3D flow and transport models: case studies from Southern Poland
18
 • Environmental water requirements of groundwater dependent ecosystems: conflict between nature and man
19
 • Evolution of radiocarbon in a sandy aquifer across large temporal and spatial scales: case study from southern Poland
20
 • Geochemical interpretation of thermal fluids from low-temperature wells in Stykkishólmur, W-Iceland and Pyrzyce, NW-Poland
21
 • Gospodarowanie wodami podziemnymi w Polsce a kierunki zmian w dyrektywach UE w świetle realizacji europejskiego projektu GENESIS
22
 • Groundwater dating with $^{3}H$ and $SF_{6}$ in relation to mixing patterns, transport modelling and hydrochemistry
23
 • Groundwater dating with sulfur hexafluoride
24
 • Groundwater dependent ecosystems and man: conflicting groundwater uses
25
 • Groundwater flow and transport model calibration using environmental tracers