Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Kania, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2459-0060

ResearcherID: S-8454-2018

Scopus: 36923586400

PBN: 900409

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • A complex flow system model of the Muszyna region (Beskid Sądecki range, Polish Outer Carpathians)
2
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
3
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
4
 • Aktualne tło hydrogeochemiczne wód piętra czwartorzędowego w rejonie likwidowanych odkrywkowych kopalń siarki
5
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
6
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
7
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
8
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
9
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
10
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
11
 • Chemical characteristics of thermal fluids from Stykkishólmur, Iceland
12
 • Classification of groundwater quality based on variability of hydrogeochemical environment
13
 • Complex flow system model of the Muszyna region (Beskid Sądecki range, Polish Outer Carpathians)
14
 • Czas połowicznego samooczyszczania wód podziemnych jako parametr ogólny oceny reakcji modelowanego systemu zlewniowego na zmiany antropopresji
15
 • Dating of young groundwater using tritium and gaseous tracers (SF6, SF5CF3, CFC-12, H-1301): case study from southern Poland
16
 • Downstream changes of water quality in a lowland river due to groundwater inflows
17
 • Ekosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów
18
 • Environmental tracers as calibration tool for 3D flow and transport models: case studies from Southern Poland
19
 • Environmental water requirements of groundwater dependent ecosystems: conflict between nature and man
20
 • Evolution of radiocarbon in a sandy aquifer across large temporal and spatial scales: case study from southern Poland
21
22
 • Geochemical interpretation of thermal fluids from low-temperature wells in Stykkishólmur, W-Iceland and Pyrzyce, NW-Poland
23
 • Gospodarowanie wodami podziemnymi w Polsce a kierunki zmian w dyrektywach UE w świetle realizacji europejskiego projektu GENESIS
24
 • Groundwater dating with $^{3}H$ and $SF_{6}$ in relation to mixing patterns, transport modelling and hydrochemistry
25
 • Groundwater dating with sulfur hexafluoride