Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Tomaszewska, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4780-1580

ResearcherID: brak

Scopus: 55802371761

PBN: 951706

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 174, z ogólnej liczby 190 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Cz. 2, Przykład ujęcia Zawoja-3
  AutorzyJustyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 995–999. — tekst: https://goo.gl/VkwvBo
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce : przykład ujęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  AutorzyJustyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoHydrogeologia. — 2018 t. 2 nr 1, s. 40–48
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza warunków hydrogeologicznych wspomagania modelem matematycznym jako podstawowy etap realizacji projektów inwestycyjnych w geotermii
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Leszek PAJĄK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 471. Hydrogeologia. — 2018 z. XV Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 179–183. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=179344
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75, iss. 9 poz. 804, s. 1–13. — tekst: https://goo.gl/hiUiGl
5
 • [referat, 2018]
 • TytułAssessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump
  AutorzyMagdalena TYSZER, Barbara Raczyńska, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–22 czerwca 2018, Krynica-Zdrój : książka streszczeń. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2018]. — S. 30
6
 • [referat, 2020]
 • TytułAssessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump
  AutorzyMagdalena TYSZER, Barbara Raczyńska, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoRenewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2018 : [June 20-22, 2018, Krynica, Poland] / eds. Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk. — Cham : Springer Nature Switzerland, 2020. — S. 689–700
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER
  ŹródłoDesalination. — 2017 vol. 424, s. 102–109. — tekst: https://goo.gl/tAuxHa
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAssessment of the lower carboniferous-devonian aquifer as a source of geothermal energy in the Silesian–Kraków region (Poland)
  AutorzyAntoni Barbacki, Maciej Miecznik, Barbara TOMASZEWSKA, Robert Skrzypczak
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 24 art. no. 6694, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/24/6694/htm
9
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
  AutorzyKlaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 29
10
 • [referat, 2014]
 • TytułBoron as a water micropollutant : comparison of reference methods of determination of boron in water samples
  AutorzyEwa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Adam POSTAWA
  ŹródłoCLEAR 2014 : 2textsuperscript{nd} international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Chuncheon, Korea, October 5–8textsuperscript{th}, 2014. — Korea : Hanrimwon Co., [2014]. — S. 148
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBoron removal from geothermal water using DOW chemical high separation BWRO membrane
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek, Ewa KMIECIK
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2016 vol. 57 iss. 57, s. 27477–27484
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułBPA – an endocrine disrupting compound in water used for drinking purposes, a snapshot from South Poland
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna WĄTOR, Małgorzata DWORNIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2020 vol. 46 iss. 1, s. 5–16. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/public/journals/7/forthcoming/Geology20_1Kmieciketaldozapowiedzi.pdf
13
 • [referat, 2017]
 • TytułChromium microelements in geothermal waters and effectiveness of its removal using membrane processes : [abstract]
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Ewa KMIECIK
  Źródło2textsuperscript{nd} PTIM 2017 proceedings book [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international Caparica conference on Pollutant toxic ions & molecules : November 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} 2017, Caparica, Portugal / [eds.] Marta Silva [et al.]. — Caparica : [s. n.], 2017. — S. 205, P 11
14
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries : knowledge inventory for hydrogeology research - project KINDRA
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Magdalena TYSZER
  ŹródłoASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 142
15
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries : knowledge inventory for hydrogeology research – project KINDRA
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Magdalena TYSZER
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 22 art. no. 00178, s. 1–8
16
 • [referat w czasopiśmie, 2020]
 • TytułComparison of the efficiency of micro-pollutant removal from geothermal water on a laboratory and a semi-industrial scale
  AutorzyMagdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2020 vol. 186, s. 155–164
17
 • [referat, 2017]
 • TytułConcentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system
  AutorzyL. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI
  Źródło3textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45
18
19
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułControl of arsenic in the European Union: case studies from Poland
  AutorzyAdam POSTAWA, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoBest practice guide on the control of arsenic in drinking water / ed. by Prosun Bhattacharya, David A. Polya, Dragana Jovanovic. — London : IWA Publishing, 2017. — S. 227–231
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCould geothermal water and energy use improve living conditions? : environmental effects from Poland
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Agnieszka Operacz, Józef Chowaniec
  ŹródłoArchives of Environmental Protection. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 109–118. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/111664/PDF/Archives+vol+45+no+3__13.pdf?handler=pdf
21
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułCoupling geothermal direct heat with agriculture
  AutorzyJochen Bundschuh, Barbara TOMASZEWSKA, Noreddine Ghaffour, Ihsan Hamawand, Hacene Mahmoudi, Mattheus Goosen
  ŹródłoGeothermal water management / eds. Jochen Bundschuh, Barbara Tomaszewska. — Boca Raton [etc] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2018. — S. 277–300
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCzasowa zmienność wielkości dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG Sobieski
  AutorzyMarcin KARPIŃSKI, Ryszard Batko, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 49–60
23
 • [referat, 2001]
 • TytułDetermination of the quaternary groundwater quality in the Skawina region
  AutorzyB. TOMASZEWSKA
  ŹródłoSECOTOX 2001 : Ecotoxicology and environmental safety on the verge of the third millennium: trends, threats and challenges : SECOTOX world congress and sixth European conference on Ecotoxicology and environmental safety : Kraków – Poland, 20–24 August 2001 : congress proceedings / eds. I. Twardowska, E. Kmiecik. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — S. 71–74
24
 • [referat, 2018]
 • TytułDevelopment of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment
  AutorzyCHMIELOWSKA Anna, TOMASZEWSKA Barbara, SOWIŻDŻAŁ Anna
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 34
25
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDevelopment of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 86 art. no. 00034, s. 1–6. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00034.pdf