Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Tomaszewska, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4780-1580

ResearcherID: brak

Scopus: 55802371761

PBN: 951706

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 172, z ogólnej liczby 188 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce
2
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce
3
 • Analiza warunków hydrogeologicznych wspomagania modelem matematycznym jako podstawowy etap realizacji projektów inwestycyjnych w geotermii
4
 • Assessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method
5
 • Assessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump
6
 • Assessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump
7
 • Assessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process
8
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
9
 • Boron as a water micropollutant
10
 • Boron removal from geothermal water using DOW chemical high separation BWRO membrane
11
 • BPA – an endocrine disrupting compound in water used for drinking purposes, a snapshot from South Poland
12
 • Chromium microelements in geothermal waters and effectiveness of its removal using membrane processes
13
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries
14
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries
15
 • Comparison of the efficiency of micro-pollutant removal from geothermal water on a laboratory and a semi-industrial scale
16
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system
17
 • Concept for energy harvesting from the salinity gradient on the basis of geothermal water
18
 • Control of arsenic in the European Union: case studies from Poland
19
 • Could geothermal water and energy use improve living conditions?
20
 • Coupling geothermal direct heat with agriculture
21
 • Czasowa zmienność wielkości dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG Sobieski
22
 • Determination of the quaternary groundwater quality in the Skawina region
23
 • Development of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment
24
 • Development of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment
25
 • Doświadczenia Islandii w zakresie wykorzystania niskotemperaturowych zasobów energii geotermalnej