Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Tomaszewska, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4780-1580

ResearcherID: brak

Scopus: 55802371761

PBN: 5e709288878c28a0473976f1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 185, z ogólnej liczby 201 publikacji Autora


1
 • A detailed analysis of the influence of selected process parameters on the desalination of geothermal water using nanofiltration/reverse osmosis membranes
2
 • Air quality monitoring in the health resort Rabka-Zdrój
3
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce
4
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce
5
 • Analiza warunków hydrogeologicznych wspomagania modelem matematycznym jako podstawowy etap realizacji projektów inwestycyjnych w geotermii
6
 • Arsenic in Latin America: new findings on source, mobilization and mobility in human environments in 20 countries based on decadal research 2010-2020
7
 • Assessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method
8
 • Assessment of different nanofiltration and reverse osmosis membranes for simultaneous removal of arsenic and boron from spent geothermal water
9
 • Assessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump
10
 • Assessment of the impact of the local geological structure on the efficiency of ground-source heat pump
11
 • Assessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process
12
 • Assessment of the lower carboniferous-devonian aquifer as a source of geothermal energy in the Silesian–Kraków region (Poland)
13
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
14
 • Boron as a water micropollutant
15
 • Boron removal from geothermal water using DOW chemical high separation BWRO membrane
16
 • BPA – an endocrine disrupting compound in water used for drinking purposes, a snapshot from South Poland
17
 • Chromium microelements in geothermal waters and effectiveness of its removal using membrane processes
18
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries
19
 • Comparison of the availability of groundwater information sources in Poland with other European countries
20
 • Comparison of the efficiency of micro-pollutant removal from geothermal water on a laboratory and a semi-industrial scale
21
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system
22
 • Concept for energy harvesting from the salinity gradient on the basis of geothermal water
23
 • Control of arsenic in the European Union: case studies from Poland
24
 • Could geothermal water and energy use improve living conditions?
25
 • Coupling geothermal direct heat with agriculture