Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Rzonca, dr inż.

docent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza wyników reinterpretacji próbnych pompowań dewońskich zbiorników szczelinowo-krasowych w Górach ŚwiętokrzyskichAn analysis of the reinterpretation of test pumpings in the Devonian karst-crevass reservoirs in the Świętokrzyskie Mts / Bartłomiej RZONCA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 217–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakter wypełnień form krasowych w kamieniołomach „Trzuskawica” i „Kadzielnia” w rejonie KielcThe character of filled karst forms in the “Trzuskawica” and “Kadzielnia” stone pits at Kielce area / Grzegorz GZYL, Małgorzata Łuszcz, Bartłomiej RZONCA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 487–492. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Parametry filtracyjne węglanowych skał dewońskich w Górach Świętokrzyskich – interpretacja wyników próbnych pompowań w warunkach ustalonych i nieustalonychFiltration parameters of Devonian carbonate rocks in the Holy Cross Mts. – interpretation of the test pump data under steady state and non-steady state conditions / Bartłomiej RZONCA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 1 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 257–262. — Bibliogr. s. 261–262, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problemy z określaniem zasobów ujęć przy niedostatku danych pochodzących z monitoringu na przykładzie ujęcia komunalnego „Myszaki” w BełchatowieProblems in defining the well yields due to insufficient data originating from monitoring, with the communal water intake “Myszaki” in Bełchatów as example / Jarosław Krawczyk, Bartłomiej RZONCA, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 1 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ składowiska odpadów Elektrowni „Skawina” na jakość wód podziemnych w rejonie wsi KopankaInfluence of the power station waste of „Skawina” disposal on water quality in the area of village Kopanka / Bartłomiej RZONCA, Barbara TOMASZEWSKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 197–204. — Bibliogr. s. 204, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ wypełnionych form krasowych na parametry filtracyjne dewońskich skał węglanowych w okolicy Kielc (Góry Świętokrzyskie) – wyniki wstępneThe influence of filled karstic forms to the filtration parameters of Devonian carbonate rocks near Kielce (Holy Cross Mts.) – the preliminary results / Grzegorz GZYL, Małgorzata Łuszcz, Bartłomiej RZONCA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 1 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wyniki analizy próbnych pompowań w węglanowych skałach dewońskich w Górach ŚwiętokrzyskichAnalysis of test pumping results in weels of the carbonate formations of the Świętokrzyskie Mountains in the south of Poland / Bartlomiej RZONCA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 175–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zmienność parametrów filtracyjnych węglanowych skał dewońskich w Górach ŚwiętokrzyskichVariability of filtration parameters in carbonate formations of the Świętokrzyskie Mountains (Southern Poland) / Bartłomiej RZONCA, Jan Prażak // W: Hydrogeologia ośrodków szczelinowych i krasowych / pod red. Andrzeja Sadurskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2002. — (Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143 ; [nr] 404) ; (Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870 ; z. 4). — ISBN10: 8373725350. — S. 233–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: