Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Włodyka-Bergier, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5045-7314 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 54411604900

PBN: 5e709208878c28a04738ee17

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 154, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAdsorpcja barwnych dyspergatorów organicznych na węglu aktywnym
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Magdalena MIKA
  ŹródłoXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — S. 243–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAdvanced oxidation process $H_{2}O_{2}/UV$ as an effective way to reduce trichloramine concentration in swimming pool water
  AutorzyDominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA
  Źródło10textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — S. 34
 • keywords: disinfection by-products, advanced oxidation processes, swimming pool water, trichloramine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2009]
 • TytułAliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands
  AutorzyTomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands
  AutorzyT. BERGIER, A. WŁODYKA-BERGIER
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 74–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania zaawansowanych metod utleniania do dezynfekcji ścieków komunalnych
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9773–9779
 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, forokataliza, zaawansowane procesy utleniania

  keywords: photocatalysis, UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896
 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 98
 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater
  AutorzyMaciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 104
 • keywords: UV irradiation, photocatalysis process, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat w czasopiśmie, 2023]
 • TytułAnalysis the potential of online tools to support the design of constructed wetlands
  AutorzyTomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Ariel E. Turcios, Jutta Papenbrock, Rosa Miglio, Jorge I. Cifuentes, Paris Rivera, Andrea Barrera, Oleksandr Hulyi, Gabriela Pignataro
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2023 vol. 301, s. 143–149
 • keywords: constructed wetlands, wastewater management, Constructed Wetland Knowledge Platform, sustainable sanitation, internet platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2023.29749

12
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of imprint and contact plates to measure the level of contamination of flat surfaces around the pool basin : [abstract]
  AutorzyEmilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 128
 • keywords: bacterial contamination, swimming pool, contact plates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ścieków
  AutorzyM. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR
  ŹródłoZagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — S. [167]–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania laboratoryjne nad wykorzystaniem różnych metod do dezynfekcji ścieków
  AutorzyM. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER
  ŹródłoZasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania wpływu promieniowania nadfioletowego na stabilność mikrobiologiczną wody
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER
  ŹródłoOchrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — 2015 vol. 37 nr 4, s. 47–50
 • keywords: water treatment, organic matter, tap water, disinfection, water stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBETX removal from motorway runoff on constructed weltlands
  AutorzyTomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCarbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9914–9921
 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułCarbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 110 [CD-ROM]
 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER
  ŹródłoOchrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — 2011 vol. 33 nr 3, s. 29–33
 • keywords: natural organic matter, fractionation, chlorination by-product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2014]
 • TytułCzas kontaktu a zawartość produktów ubocznych w sieci wodociągowej „Bielany”
  AutorzyMałgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER
  ŹródłoAQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014. — S. 25–30
 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, czas kontaktu, produkty uboczne chlorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDezynfekant idealny? : czyli o dwutlenku chloru w dezynfekcji wody
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA
  ŹródłoKierunek Spożywczy. — 2016 nr 3, s. 28–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [monografia, 2017]
 • TytułDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie
  Autorzyred. nauk. Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 258, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25