Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Włodyka-Bergier, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5045-7314 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 54411604900

PBN: 5e709208878c28a04738ee17

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15232452712
202344
2022624
2021413
2020312
20191165
201819487
201729110117
201610127
20151613651
201415339
20136321
2012624
2011734
2010211
20098134
200811
2001312
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15281656
2023422
2022651
2021422
202033
20191156
201819892
201729227
20161028
2015161132
20141569
20136321
2012642
2011743
201022
20098161
200811
200133
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15213517
2023431
2022651
2021422
2020312
20191111
201819163
201729263
20161082
20151616
201415132
201366
201266
201177
2010211
200988
200811
200133
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem15241111
2023413
2022642
2021431
2020321
20191129
201819514
201729425
20161046
201516214
201415411
2013624
2012624
2011743
201022
2009826
200811
200133
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1529755
202344
2022642
2021431
2020321
20191156
201819109
2017291811
20161082
20151697
201415123
2013651
2012651
2011743
201022
2009853
200811
200133
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15210052
202344
2022642
2021431
202033
20191156
201819109
2017291910
20161073
20151697
201415114
2013642
2012651
2011743
201022
2009862
200811
2001321
200011
1999111
 • Adsorpcja barwnych dyspergatorów organicznych na węglu aktywnym[Adsorption of coloured organic deflocculants on activated carbons] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Magdalena MIKA // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 243–250. — Biblogr. s. 246–247, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorption of Trihalomethanes (THMs) on activated carbonsAdsorpcja trihalometanów (THMs) na węglach aktywnych / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 1, s. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-01/Geomatics_2009_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: adsorpcja na węglach aktywnych, trihalometany

  keywords: trihalomethanes, adsorption on activated carbon, THMs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Advanced oxidation process $H_{2}O_{2}/UV$ as an effective way to reduce trichloramine concentration in swimming pool water / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — ISBN: 978-83-8084-332-5 ; e-ISBN: 978-83-8084-333-2. — S. 34

 • keywords: disinfection by-products, advanced oxidation processes, swimming pool water, trichloramine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN: 978-83-7193-416-2. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / T. BERGIER, A. WŁODYKA-BERGIER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 74–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.. — IX Conference on micropollutants in human environment : Poland, Częstochowa 28–30 April 2009 /Częstochowa University of Technology. Departament of Chemistry, Water and Wastewater Technology. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości zastosowania zaawansowanych metod utleniania do dezynfekcji ścieków komunalnychAnalysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9773–9779. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9778–9779, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, forokataliza, zaawansowane procesy utleniania

  keywords: photocatalysis, UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 104

 • keywords: UV irradiation, photocatalysis process, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of selected physico-chemical parameters in bottled waters available on the Polish market / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Dominika GAJEWSKA, Emilia STAŃKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2019 nr II/1, s. 119–130. — Bibliogr. s. 127–129, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18725.htm?plik=2316

 • keywords: trace elements, mineral waters, therapeutic waters, spring waters, bottled waters quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2019.2.1.010

11
 • Application of imprint and contact plates to measure the level of contamination of flat surfaces around the pool basin : [abstract] / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: bacterial contamination, swimming pool, contact plates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [167]–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem różnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania wpływu promieniowania nadfioletowego na stabilność mikrobiologiczną wodyStudies of the influence of UV irradiation on drinking water microbial stability / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 4, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: water treatment, organic matter, tap water, disinfection, water stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • BETX removal from motorway runoff on constructed weltlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bez smaku. Bez zapachu. Bez bakterii[Tasteless. Odorless. Without bacteria] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Wioleta ZAJĄC // Agro Przemysł ; ISSN 1734-7971. — 2014 nr 4, s. 60–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9914–9921. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9919–9921, Abstr.

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 110 [CD-ROM]. — Publikacja na dołączonym CD-ROMie

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej KrakowaCharacterization of precursors to volatile water chlorination by-products in the Krakow water distribution system / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2011 vol. 33 nr 3, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • keywords: natural organic matter, fractionation, chlorination by-product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Comparison of the effectiveness of disinfectants in swimming pool footbaths / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2020 vol. 199, s. 395–405. — Bibliogr. s. 404-405, Abstr.. — 14th Conference on Microcontaminants in Human Environment : 4–6 September 2019, Czestochowa, Poland

 • keywords: swimming pool water, disinfection, microbiological cleanliness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2020.25972

21
 • Czas kontaktu a zawartość produktów ubocznych w sieci wodociągowej „Bielany”Contact time and by-products occurrence in ”Bielany” water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, czas kontaktu, produkty uboczne chlorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dezynfekant idealny? : czyli o dwutlenku chloru w dezynfekcji wody[Ideal disinfectant? : about chlorine dioxide in the water disinfection] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Kierunek Spożywczy ; ISSN 2451-1811. — 2016 nr 3, s. 28–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie[Water disinfection : threats, challenges, new technologies] / red. nauk. Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 258, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-946-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Dezynfekcja wody basenowej promieniami UV a zdrowie użytkowników[UV disinfection of swimming pool water and the health of users] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Wioleta ZAJĄC // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — Na okładce tyt.: Nauka kluczem do poznania świata : monografia 2015. — Na s. red. i na okładce błędny ISBN. — ISBN: 978-83-63216-01-6. — S. 34–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: