Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Włodyka-Bergier, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5045-7314 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 54411604900

PBN: 5e709208878c28a04738ee17

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 154, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja barwnych dyspergatorów organicznych na węglu aktywnym[Adsorption of coloured organic deflocculants on activated carbons] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Magdalena MIKA // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 243–250. — Biblogr. s. 246–247, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorption of Trihalomethanes (THMs) on activated carbonsAdsorpcja trihalometanów (THMs) na węglach aktywnych / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 1, s. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-01/Geomatics_2009_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: adsorpcja na węglach aktywnych, trihalometany

  keywords: trihalomethanes, adsorption on activated carbon, THMs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Advanced oxidation process $H_{2}O_{2}/UV$ as an effective way to reduce trichloramine concentration in swimming pool water / Dominika GAJEWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — ISBN: 978-83-8084-332-5 ; e-ISBN: 978-83-8084-333-2. — S. 34

 • keywords: disinfection by-products, advanced oxidation processes, swimming pool water, trichloramine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN: 978-83-7193-416-2. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / T. BERGIER, A. WŁODYKA-BERGIER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 74–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.. — IX Conference on micropollutants in human environment : Poland, Częstochowa 28–30 April 2009 /Częstochowa University of Technology. Departament of Chemistry, Water and Wastewater Technology. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości zastosowania zaawansowanych metod utleniania do dezynfekcji ścieków komunalnychAnalysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9773–9779. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9778–9779, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, forokataliza, zaawansowane procesy utleniania

  keywords: photocatalysis, UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 104

 • keywords: UV irradiation, photocatalysis process, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Analysis the potential of online tools to support the design of constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Ariel E. Turcios, Jutta Papenbrock, Rosa Miglio, Jorge I. Cifuentes, Paris Rivera, Andrea Barrera, Oleksandr Hulyi, Gabriela Pignataro // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2023 vol. 301, s. 143–149. — Bibliogr., Abstr.. — 15th Scientific Conference on Micropollutants in the Human Environment : 14–16 September 2022, Częstochowa, Poland

 • keywords: constructed wetlands, wastewater management, Constructed Wetland Knowledge Platform, sustainable sanitation, internet platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2023.29749

12
 • Application of imprint and contact plates to measure the level of contamination of flat surfaces around the pool basin : [abstract] / Emilia STAŃKOWSKA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: bacterial contamination, swimming pool, contact plates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [167]–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem różnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania wpływu promieniowania nadfioletowego na stabilność mikrobiologiczną wodyStudies of the influence of UV irradiation on drinking water microbial stability / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 4, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: water treatment, organic matter, tap water, disinfection, water stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • BETX removal from motorway runoff on constructed weltlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bez smaku. Bez zapachu. Bez bakterii[Tasteless. Odorless. Without bacteria] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Wioleta ZAJĄC // Agro Przemysł ; ISSN 1734-7971. — 2014 nr 4, s. 60–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9914–9921. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9919–9921, Abstr.

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 110 [CD-ROM]. — Publikacja na dołączonym CD-ROMie

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej KrakowaCharacterization of precursors to volatile water chlorination by-products in the Krakow water distribution system / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2011 vol. 33 nr 3, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • keywords: natural organic matter, fractionation, chlorination by-product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comparison of the effectiveness of disinfectants in swimming pool footbaths / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2020 vol. 199, s. 395–405. — Bibliogr. s. 404-405, Abstr.. — 14th Conference on Microcontaminants in Human Environment : 4–6 September 2019, Czestochowa, Poland

 • keywords: swimming pool water, disinfection, microbiological cleanliness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2020.25972

22
 • Czas kontaktu a zawartość produktów ubocznych w sieci wodociągowej „Bielany”Contact time and by-products occurrence in ”Bielany” water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, czas kontaktu, produkty uboczne chlorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dezynfekant idealny? : czyli o dwutlenku chloru w dezynfekcji wody[Ideal disinfectant? : about chlorine dioxide in the water disinfection] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Kierunek Spożywczy ; ISSN 2451-1811. — 2016 nr 3, s. 28–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie[Water disinfection : threats, challenges, new technologies] / red. nauk. Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 258, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-946-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25