Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wardas-Lasoń, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5959-7663 orcid iD

ResearcherID: E-1546-2015

Scopus: 6701791880

PBN: 5e709207878c28a04738ed99

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka fizykochemiczna i archeologiczna żużli ze Złotego Stoku w aspekcie historycznego funkcjonowania kopalni : [streszczenie]Physicochemical characteristics and slag archeology from the viewpoint of historical gold mine functioning in Zloty Stok : [abstract] / Tomasz Stolarczyk, Marta WARDAS-LASOŃ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metale ciężkie w nawarstwieniach historycznych krzyża Sukiennic – próba ustalenia dróg migracji zanieczyszczeńHeavy metals in the historical layers at the cross in the Cloth Hall – an attempt at establishing directions of the migration of pollutants / Marta WARDAS-LASOŃ, Emil Zaitz, Joanna Such // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 193–200. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Próba identyfikacji i charakterystyki przekształceń środowiska w rejonach historycznego użytkowania, bądź obecności wody w Starym Krakowie : [streszczenie]An attempt of identification of the historic water supply system in Cracow's Old Town, as well as sources of pollution in the past and present in terms of the utility functions of water : [abstract] / Marta WARDAS-LASOŃ, Jacek MOTYKA, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Jerzy MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Agata KASPRZAK, Wojciech Tabaszewski, Mariusz CZOP, Tomasz Czapliński, Robert Szota // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rekonstrukcja sieci kanalizacyjnej odwodniającej budynek Sukiennic, nawarstwienia historyczne : [streszczenie]Historical reconstruction of a Cloth Hall drainage system : [abstract] / Tomasz Czapliński, Marta WARDAS-LASOŃ, Jerzy GIEŁŻECKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia miedzią i ołowiem poziomów użytkowych w rejonie Kramów BogatychIdentification of the degree of pollution with copper and lead of historical utility levels in the area of the Rich Stalls / Marta WARDAS-LASOŃ, Wojcieh Głowa // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 209–224. — Marta Wardas-Lasoń – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Skład mineralny osadów calca i gruntow poziomów użytkowych Rynku Głównego w Krakowie jako odzwierciedlenie jego zmian funkcjonalnychMineral composition of bedrock deposits and utility levels in Main Market Square in Kraków as a reflection of the functional transformations of the plaza / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WARDAS-LASOŃ, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Wojciech Głowa // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 201–208. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Warunki hydrogeologiczne rejonu Rynku Głównego w KrakowieHydrogeological situation in the area of Main Market Square in Kraków / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Wojciech Tabaszewski // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 163–176. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zawartość azotu ogólnego w nawarstwieniach historycznych pod płytą Rynku Głównego w Krakowie : [streszczenie]The content of total nitrogen in historical depositions below the Market Square in Kraków : [abstract] / Magdalena STRZEBOŃSKA, Marta Wardas-Lasoń // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Magdalena Strzebońska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: