Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wardas-Lasoń, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5959-7663 orcid iD

ResearcherID: E-1546-2015

Scopus: 6701791880

PBN: 5e709207878c28a04738ed99

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułA threat to the Mała Panew River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, M. WARDAS, A. Fuk, K. Dudek
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 5D, Pt. 2, s. 631–634
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAn attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
  AutorzyMarta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743
 • keywords: sediments, ecological state, water course, macrophytes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza geochemiczna elementów podłoża placu Szczepańskiego
  AutorzyMarta WARDAS-LASOŃ, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Urszula Sowina
  ŹródłoKrzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. — 2015 [z.] 33, s. 27–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego
  AutorzyMarta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ
  ŹródłoKrzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. — 2015 [z.] 33, s. 115–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza przyczyn kumulacji metali ciężkich w osadach dennych zlewni Nidy
  AutorzyMarta WARDAS, Dorota Giełżecka-Mądry, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Józef Kowalik
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1, s. 173–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
  AutorzyMarta WARDAS
  ŹródłoNawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2007]. — S. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych : [film]
  AutorzyMarta WARDAS
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2008 : [Kraków], 7 listopada 2008 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Special edition. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2008]. — 1 film
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
  AutorzyMarta WARDAS, Joanna Such
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 101–115. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_08.pdf
 • słowa kluczowe: Kraków, metale ciężkie, nawarstwienia historyczne, ekofakty, wskaźniki zanieczyszczenia, historyczne poziomy użytkowe

  keywords: heavy metals, Krakow, ecofacts, historical sequence layers, pollutant indicators, historical usage levels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa
  AutorzyMarta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2010 nr 8, film nr 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBadania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa
  AutorzyMarta WARDAS-LASOŃ, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 331–343
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBadania składu izotopowego strontu i składu pierwiastkowego szczątków żołnierzy poległych podczas I wojny światowej (1914-1915) nad Rawką i Bzurą
  AutorzyJustyna Marchewka, Zdzisław Bełka, Marta WARDAS-LASOŃ
  ŹródłoArcheologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod red. Anny I. Zalewskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019. — S. 343–348
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułChanges of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions : case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site
  AutorzyTadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, Anna Pazdur, Jacek Madeja, Barbara Woronko, Paweł Madej
  ŹródłoGeochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2008 vol. 31, s. 7–19. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_31/Geo31_02.pdf
 • keywords: radiocarbon dating, environmental changes, pollen analysis, river deposits, Wisla River valley, made ground, chemical and mineralogical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-008-0013-x

15
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułCharakterystyka archeologiczna i fizykochemiczna żużli ze Złotego Stoku w aspekcie historycznego funkcjonowania ośrodka górniczo-hutniczego
  AutorzyTomasz Stolarczyk, Marta WARDAS-LASOŃ
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 465–481
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułCharakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym Stoku
  AutorzyMarta WARDAS-LASOŃ, Andrzej Lasoń
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — S. 161–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2012]
 • TytułCharakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym Stoku
  AutorzyMarta WARDAS-LASOŃ
  ŹródłoDziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VIII konferencji : Świeradów Zdrój, 18–20.04.2012 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], [2012]. — S. 19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułChemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych
  AutorzyJacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 311–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2012]
 • TytułChemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]
  AutorzyJacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2018]
 • TytułCrafts combined: an archaeometric study on Early Bronze Age ornamented pins from Poland
  AutorzyKinga Winnicka, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Adam GAWEŁ, Mariola MARSZAŁEK, Marta WARDAS-LASOŃ, Hanna Kowalewska-Marszałek
  Źródło13textsuperscript{th} ICAZ [Dokument elektroniczny] : international conference : 2textsuperscript{nd} – 7textsuperscript{th} September 2018, Ankara, Turkey : abstracts. — [Turkey : s. n.], [2018]. — S. 5
 • keywords: copper, Early Bronze Age, pins, faience decoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułCynk w osadach gospodarki wodno-ściekowej miasta Krakowa
  AutorzyMarta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, [et al.]
  ŹródłoCynk w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : opracowanie zbiorowe / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — S. 253–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułCzermno – analysis of selected slag research seasons 1952, 1976–1979 – preliminary remarks
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Marta WARDAS-LASOŃ
  ŹródłoThe early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : material evidence / ed. by Marek Florek, Marcin Wołoszyn. — Kraków [etc.] : s. n. [etc.], 2016. — S. 531–552
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2004]
 • TytułDistribution pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test
  AutorzyE. HELIOS-RYBICKA, M. SKWARCZEK, R. WÓJCIK, M. WARDAS
  ŹródłoProceedings 3rd SENSPOL Workshop: monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : Kraków, Poland, June 3–6, 2003 / ed. Susan Alcock. — Silsoe : Cranfield University, 2004. — S. 207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2003]
 • TytułDistribution, pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ mining and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test : [abstract]
  AutorzyE. HELIOS-RYBICKA, M. SKWARCZEK, R. WÓJCIK, M. WARDAS
  ŹródłoMonitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: