Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wardas-Lasoń, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5959-7663 orcid iD

ResearcherID: E-1546-2015

Scopus: 6701791880

PBN: 5e709207878c28a04738ed99

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • A threat to the Mała Panew River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments
2
 • An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
3
 • Analiza geochemiczna elementów podłoża placu Szczepańskiego
4
 • Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego
5
 • Analiza przyczyn kumulacji metali ciężkich w osadach dennych zlewni Nidy
6
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
7
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
8
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
9
10
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa
11
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa
12
 • Badania składu izotopowego strontu i składu pierwiastkowego szczątków żołnierzy poległych podczas I wojny światowej (1914-1915) nad Rawką i Bzurą
13
 • Changes in the chemical composition of groundwater in quaternary aquifer in old Krakow, Poland (years 2002–2012)
14
 • Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions
15
 • Charakterystyka archeologiczna i fizykochemiczna żużli ze Złotego Stoku w aspekcie historycznego funkcjonowania ośrodka górniczo-hutniczego
16
 • Charakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym Stoku
17
 • Charakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym Stoku
18
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych
19
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych
20
 • Chromium originating from tanneries in river sediments: a preliminary investigation from the upper Dunajec River (Poland)
21
 • Crafts combined: an archaeometric study on Early Bronze Age ornamented pins from Poland
22
 • Cynk w osadach gospodarki wodno-ściekowej miasta Krakowa
23
 • Czermno – analysis of selected slag research seasons 1952, 1976–1979 – preliminary remarks
24
 • Distribution pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test
25
 • Distribution, pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ mining and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test