Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wardas-Lasoń, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-koś


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5959-7663 orcid iD

ResearcherID: E-1546-2015

Scopus: 6701791880

PBN: 5e709207878c28a04738ed99

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • A threat to the Mała Panew River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, M. WARDAS, A. Fuk, K. Dudek // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5D, Pt. 2, s. 631–634. — Bibliogr. s. 633–634, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encounteredPróba i trudnosci wykonania oceny wpływu antropopresji na stan ekologiczny w ciekach zurbanizowanych Krakowskiego Zespołu Miejskiego (KZM) / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743. — Bibliogr. s. 742–743, Abstr.. — tekst: https://www.uwm.edu.pl/jold/index.1542010.pdf

 • keywords: sediments, ecological state, water course, macrophytes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza geochemiczna elementów podłoża placu SzczepańskiegoGeochemical analysis of soil elements in Szczepański Square / Marta WARDAS-LASOŃ, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Urszula Sowina // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2015 [z.] 33, s. 27–34. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu SzczepańskiegoAnalysis of historical and environmental causes and effects of the occurrence of pollution with lead and copper conpounds in the precincts of the ruins of St Stephen's Church in the soil of Szczepański Square / Marta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2015 [z.] 33, s. 115–128. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przyczyn kumulacji metali ciężkich w osadach dennych zlewni NidyAnalysis of heavy metals accumulation reasons in the Nida river catchment area / Marta WARDAS, Dorota Giełżecka-Mądry, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Józef Kowalik // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 173–196. — Bibliogr. s. 194–196, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych[Analysis of heavy metals concentration in historical growth of Cracow and their indices role in archeological investigations] / Marta WARDAS // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-1-1. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych : [film][Analysis of heavy metals concentration in historical growth of Cracow and their indices role in archeological investigations] / Marta WARDAS // W: Nawarstwienia historyczne miast [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2008 : [Kraków], 7 listopada 2008 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Special edition. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2008]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-4-2. — 1 film. — Wymagania systemowe: Aplikacje do odtwarzania plików filmowych ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznychAnalysis of the content of heavy metals within historical sequence layers of Krakow and their role as indicators in archaeological research / Marta WARDAS, Joanna Such // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 101–115. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_08.pdf

 • słowa kluczowe: Kraków, metale ciężkie, nawarstwienia historyczne, ekofakty, wskaźniki zanieczyszczenia, historyczne poziomy użytkowe

  keywords: heavy metals, Krakow, ecofacts, historical sequence layers, pollutant indicators, historical usage levels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa[Mineralogical and geochemical investigation of selected sediments of Main Market in comparison with other areas of Cracow city] / Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2010 nr 8, film nr 21. — Artykuł w postaci filmu będącego zapisem wystąpienia podczas obrad konferencji. — Nawarstwienia historyczne miast : forum naukowe 2008 – wykłady. — Kraków : Maciej Pawlikowski, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa[Mineralogical and geochemical studies of selected layers of the Market Square against the results from other parts of Krakow] / Marta WARDAS-LASOŃ, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 331–343. — Bibliogr. s. 341–343

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania składu izotopowego strontu i składu pierwiastkowego szczątków żołnierzy poległych podczas I wojny światowej (1914-1915) nad Rawką i Bzurą[Element concentrations and strontium isotopic compositions in remains of soldier killed during World War I (1914-1915) on the Rawka and Bzura rivers] / Justyna Marchewka, Zdzisław Bełka, Marta WARDAS-LASOŃ // W: Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod red. Anny I. Zalewskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019. — ISBN: 978-83-66463-01-1. — S. 343–348. — Bibliogr. s. 347–348

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions : case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, Anna Pazdur, Jacek Madeja, Barbara Woronko, Paweł Madej // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2008 vol. 31, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_31/Geo31_02.pdf

 • keywords: radiocarbon dating, environmental changes, pollen analysis, river deposits, Wisla River valley, made ground, chemical and mineralogical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-008-0013-x

15
 • Charakterystyka archeologiczna i fizykochemiczna żużli ze Złotego Stoku w aspekcie historycznego funkcjonowania ośrodka górniczo-hutniczego[Physicochemical characteristics and slag archeology from the viewpoint of historical gold mine functioning in Złoty Stok] / Tomasz Stolarczyk, Marta WARDAS-LASOŃ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 465–481. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Charakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym StokuPhysicochemical characteristics of water sediments, slags and rocks from the area of historical goldmine in Złoty Stok / Marta WARDAS-LASOŃ, Andrzej Lasoń // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-747-4. — S. 161–173. — Bibliogr. s. 172–173. — M. Wardas-Lasoń – afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Charakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym Stoku[Physicochemical characteristics of water sediments, slags and rocks from the area of historical goldmine in Złoty Stok] / Marta WARDAS-LASOŃ // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VIII konferencji : Świeradów Zdrój, 18–20.04.2012 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], [2012]. — ISBN: 978-83-7493-674-3. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych[Chemistry of groundwater in the vicinity of the Main Market Square in Krakow in the light of new data] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 311–330. — Bibliogr. s. 329–330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]Groundwater chemistry in Old Cracow – new data : [abstract] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Crafts combined: an archaeometric study on Early Bronze Age ornamented pins from Poland / Kinga Winnicka, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Adam GAWEŁ, Mariola MARSZAŁEK, Marta WARDAS-LASOŃ, Hanna Kowalewska-Marszałek // W: 13\textsuperscript{th} ICAZ [Dokument elektroniczny] : international conference : 2\textsuperscript{nd} – 7\textsuperscript{th} September 2018, Ankara, Turkey : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], [2018]. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icaz2018ankara.com/assets/pdfs/Book_of_Abstracts.pdf [2019-01-17]

 • keywords: copper, Early Bronze Age, pins, faience decoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Cynk w osadach gospodarki wodno-ściekowej miasta KrakowaZn in sediments of water and wastewater management of Cracow / Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, [et al.] // W: Cynk w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : opracowanie zbiorowe = Zinc in the environment : ecological and analytical problems / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; ISSN 0860-8296 ; 33). — Praca zawiera publikacje z sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002. — ISBN10: 8390276224. — S. 253–262. — Bibliogr. s. 261–262, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Czermno – analysis of selected slag research seasons 1952, 1976–1979 – preliminary remarksCzermno – analiza wybranych żużli, sezon badawczy 1952, 1976–1979 – uwagi wstępne / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marta WARDAS-LASOŃ // W: The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : podstawy źródłowe / ed. by Marek Florek, Marcin Wołoszyn. — Kraków [etc.] : s. n. [etc.], 2016 + CD. — (U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; T. 2, cz. 1). — Dod. ISBN: 978-83-63760-76-2, 978-83-936467-4-6. — ISBN: 978-3-96023-076-2. — S. 531–552. — Bibliogr. s. 551–552. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Distribution pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test / E. HELIOS-RYBICKA, M. SKWARCZEK, R. WÓJCIK, M. WARDAS // W: Proceedings 3rd SENSPOL Workshop: monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : Kraków, Poland, June 3–6, 2003 / ed. Susan Alcock. — Silsoe : Cranfield University, 2004. — S. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Distribution, pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ mining and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test : [abstract] / E. HELIOS-RYBICKA, M. SKWARCZEK, R. WÓJCIK, M. WARDAS // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3\textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: