Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Wójcik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Bilans wodny dla zamkniętego składowiska odpadów
2
 • Data on the Biala River wetland and the results of the field experiments
3
 • Energy evaluation of Poland
4
 • Energy evaluation of treatment alternatives in Poland
5
 • Heavy metals in the environment
6
 • Lead and zinc retention in the Biala River wetland of Poland
7
 • Matematyczny model interakcji mokradła z odciekami ze składowisk odpadów
8
 • Model rzeki Raby z wykorzystaniem programu QUALE2E
9
 • Modelowanie transportu isorpcji związków organicznych zawartych wodciekach
10
 • Ołów i cynk w środowisku oraz rola mokradeł w ich usuwaniu
11
 • Perspectives on lead and zinc manufacturing, and environment
12
 • Program komputerowy do symulacji przepływu masy i energii
13
 • Selected indicators of sustainability
14
 • Syllabus of the annual workshops on challenges of sustainable development
15
 • Usuwanie metali ciężkich i substancji ekstrahujących się eterem naftowym z odcieków wysypiskowych na oczyszczalniach hydrobotanicznych
16
 • Wybrane problemy gospodarki odciekami ze składowisk odpadów
17
 • Zastosowanie modelu HELP3 do określenia bilansu wodnego dla wybranych składowisk
18
 • Zmienność składu fizyczno-chemicznego odcieków ze składowisk odpadów